Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nghiên cứu của Iam với cộng sự về nhận biết sớm những thai phụ có nguy cơ đẻ non mà không có yếu tố nguy cơ và triệu chứng lâm sàng. Nghiên cứu cho thấy kết hợp siêu âm chiều dài CTC dài trên 25mm và xét nghiệm FFN âm tính thì tỷ lệ chuyển dạ đẻ non trong

Nghiên cứu của Iam với cộng sự về nhận biết sớm những thai phụ có nguy cơ đẻ non mà không có yếu tố nguy cơ và triệu chứng lâm sàng. Nghiên cứu cho thấy kết hợp siêu âm chiều dài CTC dài trên 25mm và xét nghiệm FFN âm tính thì tỷ lệ chuyển dạ đẻ non trong

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nghiên cứu của Iam với cộng sự về nhận biết sớm những thai phụ có nguy cơ đẻ non mà không có yếu tố nguy cơ và triệu chứng lâm sàng. Nghiên cứu cho thấy kết hợp siêu âm chiều dài CTC dài trên 25mm và xét nghiệm FFN âm tính thì tỷ lệ chuyển dạ đẻ non trong

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×