Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Hai chủ thể tham gia giao dịch

1 Hai chủ thể tham gia giao dịch

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG GIAO DỊCH VÀ TRÌNH TỰ DIỄN BIẾN GIAO

DỊCH

2.1. Đối tượng giao dịch

Cà phê hạt nguyên chất Robusta và cà phê hạt nguyên chất Arabica

2.2. Trình tự diễn biến giao dịch

Các

ST

bước

Thời gian

Nội dung

T giao dịch

1

Hỏi hàng 04/4/2018 Công ty cà phê PETEC của Việt Nam nhận được

thư của Công ty Anheuser-Busch InBev bên Bỉ.

Yêu cầu công ty cà phê PETEC báo giá mới nhất về

2 sản phẩm cà phê: Cà phê hạt nguyên chất Robusta

và cà phê hạt nguyên chất Arabica, mỗi loại 150kg;

thông tin chi tiết cụ thể về sản phẩm. 2 công ty

2



Chào

hàng



06/4/2018



chưa từng giao dịch với nhau

Công ty cà phê PETEC báo giá cà phê cho công ty

Anheuser-Busch InBev như sau:

-Cà phê hạt nguyên chất Robusta:

Giá: 15USD/kg

Hương vị: Đậm đà, đắng và chát nhẹ, hương thơm

thoang thoảng, quyến rũ

Thành phần: nguyên chất sạch 100%

Kích thước hạt: Hạt loại 1, sàn 13, hạt nát tối đa 5%

Pha chế: Pha phin hoặc sử dụng máy pha cà phê

Thời hạn: 2 năm kể từ ngày đóng gói

-Cà phê hạt nguyên chất Arabica:

Giá: 16USD/kg

Hương vị: Vị đắng nhẹ nhàng, hơi chua thanh, rất

hấp dẫn. Nước pha có màu nâu nhạt, hương thơm

2



nhẹ dịu

Thành phần: nguyên chất sạch 100%

Kích thước hạt: Hạt loại 1, sàn 13, hạt nát tối đa 5%

Pha chế: Pha phin hoặc sử dụng máy pha cà phê

Thời hạn: 2 năm kể từ ngày đóng gói

Phương thức vận chuyển FOB, cảng Sài Gòn, Việt

3



Hồn giá



08/4/2018



Nam.

Cơng ty Anheuser-Busch InBev đồng ý với các



người



điều khoản của công ty PETEC , tuy nhiên muốn



mua



thương lượng lại giá cả, cụ thể:

Cà phê hạt nguyên chất Robusta: 14USD/kg

Cà phê hạt nguyên chất Arabica: 15,5USD/kg

Nếu giá cả được thay đổi theo yêu cầu thì cơng ty



4



Hồn giá



10/4/2018



Anheuser-Busch InBev sẽ lấy mỗi loại 200kg

Công ty cà phê PETEC đồng ý giảm giá cà phê hạt



người



nguyên chất Robusta từ 15USD/kg xuống còn



bán



14USD/kg

Cà phê hạt nguyên chất Arabica do đặc tính chỉ

trồng được ở một số vùng ở Việt Nam, thuộc loại cà

phê đặc biệt nên không thể giảm giá theo yêu cầu

của công ty Anheuser-Busch InBev



5



Chấp

nhận



14/4/2018



Công ty Anheuser-Busch InBev nhận được thư và

đồng ý với giá của công ty cà phê PETEC



Chương 3: VĂN BẢN TRONG GIAO DỊCH

3.1. Thư hỏi hàng

Công ty Anheuser-Busch InBev

3



Địa chỉ: 44, Bruxelles- Bỉ

Số văn bản của chúng tôi: WH40

Số văn bản của quý công ty:

Ngày 04 tháng 4 năm 2018

Công ty cổ phần Cà phê PETEC

Địa chỉ: Số 3, đường Hoa Đào, phường 2, quận Phú Nhuận,

thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Kính chào q cơng ty!

Được biết đến quý công ty qua triển lãm quốc tế cà phê Việt Nam vào ngày 03

tháng 4 năm 2018, chúng tôi biết rằng quý công ty là một trong những công ty hàng

đầu về xuất khẩu cà phê tại Việt nam.

Công ty Anheuser-Busch InBev chúng tôi là một công ty kinh doanh có tiếng về

các sản phẩm nơng sản như: cà phê, điều, hạt tiêu… hiện tại công ty chúng tôi có

nhu cầu nhập khẩu 2 sản phẩm là cà phê hạt nguyên chất Robusta và cà phê hạt

nguyên chất Arabica, mỗi loại 150kg . Q cơng ty có thể vui lòng cho chúng tơi

biết các thơng tin cụ thể về sản phẩm, báo giá mới nhất và hình thức thanh toán với

điều kiện giao dịch thuận lợi nhất để chúng tơi có thể hợp tác cùng với q cơng ty.

Chúng tôi mong sớm nhận được thư hồi âm của quý công ty!

Trân trọng!

Justin

Justin Shelby

Giám đốc kinh doanh



3.2. Thư chào hàng

Công ty cổ phần Cà phê PETEC

4



Địa chỉ: Số 3, đường Hoa Đào, phường 2, quận Phú Nhuận,

thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số văn bản của chúng tôi: CP44

Số văn bản của quý công ty: WH40

Ngày 06 tháng 4 năm 2018

Cơng ty Anheuser-Busch InBev

Địa chỉ: 44, Bruxelles- Bỉ

Kính chào q công ty!

Cảm ơn bức thư hỏi hàng của quý công ty vào ngày 04 tháng 4 năm 2018. Chúng

tôi rất vui khi quý công ty quan tâm đến hai sản phẩm là: cà phê hạt nguyên chất

Robusta và cà phê hạt nguyên chất Arabica của chúng tôi. Theo như yêu cầu của

quý công ty, chúng tôi xin được cung cấp một số thông tin cụ thể về sản phẩm, các

điều kiện và điều khoản như sau:

1.Thông tin sản phẩm: Cà phê hạt nguyên chất Robusta: Là loại cà phê phổ biến

nhất tại Việt Nam; có hương vị Đậm đà, đắng và chát nhẹ, hương thơm thoang

thoảng, quyến rũ. Cà phê hạt nguyên chất Arabica: Là loại và phê đặc biệt, chỉ được

trồng ở một số vùng nhất định tại Việt Nam; có vị đắng nhẹ nhàng, hơi chua thanh,

nước pha có màu nâu nhạt, hương thơm nhẹ dịu. Cả hai loại đều có thành phần

nguyên chất sạch 100%; hạt loại 1, sàn 13, hạt nát tối đa 5%; pha phin hoặc sử

dụng máy pha cà phê; thời hạn 2 năm kể từ ngày đóng gói

2. Đơn giá: Cà phê hạt nguyên chất Robusta: 15USD/kg; cà phê hạt nguyên chất

Arabica: 16USD/kg

3.Điều kiện giao dịch: FOB, cảng Sài Gòn, Việt Nam. Incoterms® 2010

4.Hình thức thanh tốn: L/C khơng hủy ngang

Chúng tơi rất mong nhận được thư đặt hàng sớm của Quý công ty!

Trân trọng!

Khang

Vũ Khang

Giám đốc kinh doanh



5



3.3. Thư hoàn giá người mua

Công ty Anheuser-Busch InBev

Địa chỉ: 44, Bruxelles- Bỉ

Số văn bản của chúng tôi: WH41

Số văn bản của quý công ty: CP44

Ngày 08 tháng 4 năm 2018

Công ty cổ phần Cà phê PETEC

Địa chỉ: Số 3, đường Hoa Đào, phường 2, quận Phú Nhuận,

thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Kính chào quý công ty!

Cảm ơn bức thư chào hàng của quý công ty vào ngày 06 tháng 4 năm 2018.

Chúng tôi đồng ý với hình thức thanh tốn L/C khơng hủy ngang và điều kiện giao

dịch FOB mà quý công ty đưa ra. Tuy nhiên, chúng tôi muốn thương lượng lại giá

cả. Cụ thể, chúng tôi đề nghị mức giá mới như sau:

Cà phê hạt nguyên chất Robusta: 14USD/kg

Cà phê hạt nguyên chất Arabica: 15,5USD/kg

Nếu giá cả được thay đổi giá theo u cầu thì cơng ty chúng tơi sẽ lấy mỗi loại

200kg. Chúng tôi mong quý công ty cân nhắc về vấn đề này và trả lời sớm cho cho

chúng tơi!

Trân trọng!

Justin

Justin Shelby

Giám đốc kinh doanh



6



3.4. Thư hồn giá người bán

Công ty cổ phần Cà phê PETEC

Địa chỉ: Số 3, đường Hoa Đào, phường 2, quận Phú Nhuận,

thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số văn bản của chúng tơi: CP45

Số văn bản của quý công ty: WH42

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

Cơng ty Anheuser-Busch InBev

Địa chỉ: 44, Bruxelles- Bỉ

Kính chào quý công ty!

Công ty chúng tôi cảm ơn lời đề nghị hồn giá của q cơng ty gửi cho chúng tôi

vào ngày 08 tháng 4 năm 2018.

Sau khi xem xét và bàn bạc, chúng tôi đồng ý mức giá cà phê hạt nguyên chất

Robusta từ 15USD/kg xuống còn 14USD/kg; cà phê hạt nguyên chất Arabica do

đặc tính chỉ trồng được ở một số vùng ở Việt Nam, thuộc loại cà phê đặc biệt nên

chúng tôi không thể giảm giá theo u cầu của q cơng ty vì vậy chúng tơi xin

phép giữ nguyên giá ban đầu của cà phê hạt ngun chất Arabica là 16USD/kg. Rất

mong q cơng ty có thể hợp tác cùng công ty chúng tôi!

Chúng tôi mong sớm có thư trả lời từ q cơng ty!

Trân trọng!

Khang

Vũ Khang

Giám đốc kinh doanh



7



3.5. Thư chấp nhận

Công ty Anheuser-Busch InBev

Địa chỉ: 44, Bruxelles- Bỉ

Số văn bản của chúng tôi: WH43

Số văn bản của quý công ty: CP45

Ngày 14 tháng 4 năm 2018

Công ty cổ phần Cà phê PETEC

Địa chỉ: Số 3, đường Hoa Đào, phường 2, quận Phú Nhuận,

thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Kính chào q cơng ty!

Chúng tơi đã nhận dược thư hồn giá của q cơng ty vào ngày 10 tháng 4 năm

2018.

Chúng tôi đồng ý với giá ban đầu của quý công ty đưa ra về cà phê hạt nguyên chất

Arabica là 16USD/kg và thay đổi về giá cà phê hạt nguyên chất Robusta được quý

công ty đồng ý là 14USD/kg. Chúng tôi quyết định sẽ lấy mỗi loại 200kg cà phê.

Trân trọng cảm ơn và mong được hợp tác lâu dài với quý công ty!

Trân trọng!

Justin

Justin Shelby

Giám đốc kinh doanh



8



3.6. Biên bản xác nhận

BIÊN BẢN XÁC NHẬN

Ngày 20 tháng 4 năm 2018

Bên mua: Công ty Anheuser-Busch InBev

44, Bruxelles- Bỉ

Người đại diện ông Justin Shelby

Bên bán: Công ty cổ phần Cà phê PETEC

Số 3, đường Hoa Đào, phường 2, quận Phú Nhuận,

thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Người đại diện ông Vũ Khang

Bên bán và bên mua đã thống nhất giao dịch theo các điều khoản và điều kiện được

quy định như sau:

1. Hàng hóa: Cà phê hạt nguyên chất Robusta và cà phê hạt nguyên chất Arabica

2.Số lượng: Cà phê hạt nguyên chất Robusta 200kg, cà phê hạt nguyên chất

Arabica 200kg

3.Đơn giá:

Cà phê hạt nguyên chất Robusta: 14USD/kg

Cà phê hạt nguyên chất Arabica: 16USD/kg

4.Tổng giá trị: 8.960.000USD

5.Điều kiện giao dịch: FOB, cảng Sài Gòn, Việt nam. Incoterms® 2010.

6.Thanh tốn: L/C khơng hủy ngang

7.Đóng gói, đánh dấu: Theo tập quán xuất khẩu thông thường

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN



ĐẠI DIỆN BÊN MUA



Khang



Justin



Vũ Khang



Justin Shelby



GIÁM ĐỐC KINH DOANH



GIÁM ĐỐC KINH DOANH



9



10



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Hai chủ thể tham gia giao dịch

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×