Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THỰC TRẠNG DU LỊCH CỦA THÀNH PHỐ NHA TRANG

THỰC TRẠNG DU LỊCH CỦA THÀNH PHỐ NHA TRANG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng

Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24

Hoàng Văn ChươngHv:cùng kỳ. Khách đến tham quan du lịch 18.136.602 lượt khách, tăng 26,40% so

cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 13.334,181 tỷ đồng, tăng 27,50% so

cùng kỳ.

- Khách Trung Quốc 1.062.980 lượt, tăng 58.26% so với cùng kỳ. Khách

Nga đạt 256.126 lượt, chiếm 16.2% tổng lượt khách quốc tế. Khách Hàn Quốc

đạt 36.922 lượt, chiếm 2.01% tổng lượng khách quốc tế. Khách Malaysia đạt

29.462 lượt, tăng 1477.53% so với cùng kỳ. Một số thị trường khách quốc tế

khác như Anh, Pháp, Mỹ, Canada, Đài Loan, Úc, các nước thuộc khu vực

Đông Nam Á có sự tăng trưởng nhẹ, đạt từ 5% đến 10% so với cùng kỳ.

- Công suất sử dụng phòng bình qn tại các cơ sở lưu trú: Hạng cơ sở lưu

trú từ 3 đến 5 sao đạt 75.31%. Hạng cơ sở lưu trú từ 1 đến 2 sao đạt 64.5%.

Hạng cơ sở lưu trú khác đạt 76.11%

2.2. Những tồn tại, hạn chế

- Tuy ngành du lịch Nha Trang đã không ngừng nâng cấp, xây dựng mới

các hệ thống khách sạn, nhà nghỉ phục vụ khách du lịch, nhưng nhìn chung qui

mơ xây dựng hầu hết là vừa và nhỏ, trang thiết bị nội thất chưa đồng bộ. Do đó

một số cơ sở du lịch làm theo kiểu "lấy ngắn ni dài", phong cách dịch vụ còn

thiếu tính chun nghiệp;

- Các tuyến, điểm du lịch trên địa bàn phát triển tự phát, trùng lắp chưa

gắn với một quy hoạch chung thống nhất, chưa tạo sự đa dạng về hình thức và

phong phú về chủng loại. Việc liên kết xây dựng tour, tuyến du lịch giữa các

địa phương với nhau còn hạn chế; chưa thật sự đi vào chiều sâu, còn mang tính

hình thức, nhiều nội dung trong chương trình liên kết vẫn chưa triển khai hoặc

đã triển khai nhưng chưa đạt hiệu quả, chỉ mang tính nhỏ lẻ của các doanh

nghiệp lữ hành với nhau;

- Du lịch lữ hành nội địa và quốc tế tuy có tiến bộ nhưng lượng khách chủ

yếu tập trung vào Trung Quốc và Nga; thiếu đầu tư quảng bá lớn trong và

ngoài nước, hiệu quả của công tác xây dựng tour, tuyến chuyển biến chậm.

Phát triển du lòch thành phố Nha Trang – Khánh Hòa theo hướng bền vững

Trang 5Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng

Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24

Hoàng Văn ChươngHv:Chưa tổ chức được chương trình quảng bá chung tại các thị trường du lịch có

tiềm năng như: Hồng Kông; Indonexia; Malaysia; Nhật bản; Khu vực EU;

- Công tác giữ gìn vệ sinh mơi trường, trật tự an tồn tại các khu du lịch

còn nhiều bất cập. Đáng chú ý là hệ thống thu gom, chứa và xử lý sơ bộ chất

thải tại các điểm du lịch chưa đảm bảo u cầu, nhiều nơi còn chưa có thùng

rác cơng cộng, hoặc vị trí lặp đặt khơng phù hợp;

- Vấn nạn hàng rong chèo kéo, nói thách đối với người nước ngoài vẫn là

một vấn đề nhức nhối; nạn ăn xin, móc túi, cướp giật đang có xu hướng tăng;

hệ thống các biển báo, biển hướng dẫn ở những nơi cơng cộng chưa hợp lý

cũng gây khó hiểu cho du khách nước ngoài; một số tài xế taxi thường xun

bày những chiêu trò như “hơi của” hay chạy qng đường xa hơn để tính thêm

tiền của khách;

- Tình trạng làm du lịch "chui" đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường

du lịch. Đăc biệt là hiện tượng người nước ngoài mang hộ chiếu du lịch nhưng

làm các dịch vụ như bán hàng, quản lý, hướng dẫn du lịch.

2.3. Nguyên nhân

- Do tình trạng bán tour chui và sử dụng hướng dẫn viên là người nước

ngoài; doanh nghiệp chưa có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế nhưng vẫn

tổ chức tour cho người nước ngoài… gây ảnh hưởng đến môi trường và chất

lượng du lịch trên địa bàn thành phố;

- Thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho ngành du lịch. Nhân

sự làm du lịch thường được luân chuyển từ đơn vị này sang đơn vị khác, thiếu

nguồn bổ sung; hầu hết không được đào tạo bài bản, chủ yếu hoạt động dựa

trên kinh nghiệm bản thân;

- Trình độ ngoại ngữ, chun mơn, nghiệp vụ trong ngành du lịch cũng

như những ngành phục vụ du lịch vẫn còn yếu, kém;

- Tình hình đảm bảo an ninh, an tồn cho du khách chưa thật sự tốt;

Phát triển du lòch thành phố Nha Trang – Khánh Hòa theo hướng bền vững

Trang 6Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng

Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24

Hoàng Văn ChươngHv:- Hiện nay ở Nha Trang, lượng khách Trung Quốc và khách Nga chiếm số

lượng lớn với mức tăng trưởng cao. Tuy nhiên, chúng ta lại chưa có kinh

nghiệm đón các đối tượng khách này như một số nước trong khu vực. Chính vì

thế đã để xảy ra những điều tiếng khơng hay, từ đó đánh mất hình ảnh, thương

hiệu du lịch Nha Trang trong mắt du khách Tây Âu, Bắc Mỹ;

- Việc sụt giảm lượng khách Tây Âu, Bắc Mỹ một phần đến từ tập quán

du lịch của đối tượng khách này, bởi khi ở khách sạn nếu thấy có biểu hiện ồn

ào, nhếch nhác thì họ sẽ lập tức chuyển qua khách sạn khác để ở. Trong khi đó,

thời gian qua, Nha Trang lại diễn ra quá nhiều những biểu hiện như thế, nên

khách từ các nước này đến ngày càng ít.Phát triển du lòch thành phố Nha Trang – Khánh Hòa theo hướng bền vững

Trang 7Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng

Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24

Hoàng Văn ChươngHv:3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH NHA TRANG THEO

HƯỚNG BỀN VỮNG

3.1. Giải pháp đầu tư xây dựng đồng bộ và có trọng tâm, trọng điểm

hệ thống cơ sở hạ tầng ở các khu, điểm du lịch.

Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và phát triển du lịch trên địa

bàn thành phố Nha Trang, đồng thời để làm cơ sở kêu gọi các nhà đầu tư vào

các khu, điểm du lịch…, công tác đầu tư xây dựng quy hoạch cần được thực

hiện trước một bước.

Đối với việc xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Nha Trang

đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 (để phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát

triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030), Ủy ban Nhân dân

tỉnh Khánh Hòa, UBND TP. Nha Trang cần chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và

Du lịch phối hợp với các ngành chức năng ở Trung ương và địa phương tổ

chức thực hiện. Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng quy hoạch này cần được sắp

xép, bố trí hợp lý.

Đối với việc xây dựng quy hoạch chi tiết các khu, điểm du lịch: Theo quy

định hiện hành, việc đầu tư xây dựng quy hoạch chi tiết cho các khu, điểm du

lịch…là do các nhà đầu tư bỏ tiền ra để thực hiện rồi trình các cấp có thẩm

quyền phê duyệt. Tuy nhiên, theo phương thức này thì chỉ khi nào có nhà đầu

tư vào một khu, điểm du lịch cụ thể thì mới xây dựng quy hoạch chi tiết. Điều

này đã hạn chế và ảnh hưởng đến việc tổ chức, quản lý và khai thác tài nguyên

phục vụ các hoạt động du lịch ở các khu, điểm du lịch trên địa bàn, đồng thời

không thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư. Do vậy, TP. Nha Trang cần chủ động

tập trung đầu tư xây dựng quy hoạch chi tiết cho các khu, điểm du lịch để làm

cơ sở cho công tác quản lý và khai thác tài nguyên một cách hiệu quả, đồng

thời nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong việc kêu gọi và thu hút đầu tư

Phát triển du lòch thành phố Nha Trang – Khánh Hòa theo hướng bền vững

Trang 8Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng

Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24

Hoàng Văn ChươngHv:vào các khu, điểm du lịch nói riêng và ngành du lịch nói chung trên địa bàn TP.

Nha Trang.

3.2. Giải pháp phát triển các loại hình du lịch tích hợp.

Xây dựng các loại hình du lịch cao cấp như sân golf, khách sạn tiêu chuẩn

4-5 sao, hình thành các khu du lịch biển và dịch vụ cao cấp để thu hút tầng lớp

khách có thu nhập cao, tầng lớp người giàu, xây dựng các khu du lịch kết hợp

nghỉ dưỡng, thu hút các loại hình Spa cao cấp có thương hiệu, khai thác lợi thế

về nắng và gió, bãi biển, bãi cát để phát triển các môn thể thao kết hợp du lịch

trên mặt biển, dưới mặt biển, trên cát, trên bãi biển. Đa dạng các dịch vụ vui

chơi giải trí nhằm thu hút du khách lưu trú dài ngày.

3.3. Giải pháp tăng cường công tác xúc tiến quảng bá du lịch

Để mở rộng hơn nữa các hoạt động du lịch và dịch vụ của tỉnh, nhiệm vụ

tuyên truyền thông tin quảng bá, xúc tiến du lịch cần được đầu tư về nội dung

và hình thức, nâng cao hiệu quả thiết thực nhất là cần chủ động lập kế hoạch

tham gia tốt các hội chợ, các cuộc hội thảo, các sự kiện về du lịch trong và

ngoài tỉnh. Cần đầu tư đổi mới thiết kế, maket các ấn phẩm du lịch như: Bản đồ

du lịch, cẩm nang du lịch, bản tin du lịch. Nội dung hình ảnh trên trang thơng

tin điện tử phải được nghiên cứu, cập nhật thường xuyên, thay đổi hình thức để

tạo sự hấp dẫn và phong phú thơng tin.

Để công tác xúc tiến du lịch của Nha Trang thực sự phát triển sâu rộng và

hiệu quả, nhất thiết phải có sự đồn kết, phối hợp tồn diện sự hợp tác, đồng

thuận của các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch từ Trung ương đến địa

phương; của cộng đồng các doanh nghiệp và người dân địa phương trong việc

thực hiện đồng bộ các giải pháp. Sự kết hợp các yếu tố nội lực và ngoại lực

trong hoạt động xúc tiến du lịch sẽ đưa Nha Trang trở thành điểm đến hấp dẫn

và có sức lơi cuốn mạnh mẽ không chỉ bằng phong cảnh thiên nhiên, phong tục

tập quán đặc sắc mà còn bằng chất lượng dịch vụ, sự thân thiện hiếu khách của

người dân. Tất cả điều đó sẽ tạo nên hình ảnh, thương hiệu du lịch Nha Trang

nói riêng, du lịch Việt Nam nói chung đử sức cạnh tranh và hấp dẫn khách du

Phát triển du lòch thành phố Nha Trang – Khánh Hòa theo hướng bền vững

Trang 9Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng

Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24

Hoàng Văn ChươngHv:lịch trên thế giới.

3.4. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực du lịch

Phát triển nguồn nhân lực du lịch là những hoạt động nhằm tăng cường số

lượng và nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của lực lượng lao động đang

và sẽ làm việc trực tiếp trong ngành du lịch, bao gồm: lao động thuộc các cơ

quan quản lý nhà nước về du lịch và lao động trong các doanh nghiệp du lịch

gồm đội ngũ cán bộ quản trị kinh doanh, đội ngũ lao động nghiệp vụ trong các

khách sạn - nhà hàng, công ty lữ hành, vận chuyển du lịch..., lao động làm

công tác đào tạo du lịch trong các trường dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp,

cao đẳng và đại học.

Một trong các yêu cầu cấp thiết là phát triển và tăng cường năng lực cho

các cơ sở đào tạo du lịch, trong đó đầu tư xây dựng mới một số cơ sở đào tạo

tại địa phương. Nâng cấp, đầu tư trang thiết bị cho các cơ sở đào tạo hiện có,

bảo đảm gắn giữa học lý thuyết với thực hành nghề nghiệp; xây dựng khung

chương trình, mã ngành đào tạo du lịch khoa học, hợp lý. Đội ngũ giảng viên

khơng ngừng được nâng cao trình độ và phát triển chuyên sâu thông qua đào

tạo mới, đào tạo lại và bồi dưỡng, trau dồi kinh nghiệm và thực tế dưới mọi

hình thức ở trong nước cũng như ngồi nước, đồng thời ln tìm cách và có cơ

chế nhằm thu hút giảng viên có kinh nghiệm thực tế. Đào tạo kỹ năng huấn

luyện cho đội ngũ giám sát, đội ngũ đào tạo viên. Phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở

đào tạo với doanh nghiệp để gắn liền đào tạo với sử dụng, nâng cao năng lực,

trình độ của đội ngũ giảng viên. Mặt khác, các cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo

du lịch nên nhanh chóng thiết lập và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về phát

triển nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện kỹ thuật hiện

đại cả về máy móc thiết bị, phần mềm quản lý và cả con người vận hành. Bên

cạnh đó phải mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong việc đào tạo, phát triển

nguồn nhân lực thông qua hợp tác đào tạo, nghiên cứu học tập trao đổi kinh

nghiệm và phối hợp hiệu quả với các dự án đào tạo của nước ngoài.

3.5. Giải pháp về phát triển thị trường du lịch.

Phát triển du lòch thành phố Nha Trang – Khánh Hòa theo hướng bền vững

Trang 10Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng

Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24

Hoàng Văn ChươngHv:Để mở rộng và phát triển thị trường du lịch cần có các chiến lược về sản

phẩm và thị trường phù hợp với chiến lược phát triển du lịch của TP. Nha

Trang.

3.6. Giải pháp về môi trường du lịch.

Để bảo vệ tốt tài nguyên và môi trường du lịch trên địa bàn TP. Nha

Trang, cần có chính sách quy định về tổ chức quản lý đảm bảo cho sự phối kết

hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong việc quản lý, khai thác tài nguyên

với tổ chức thực hiện đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao đồng thời phải đảm

bảo gìn giữ được tài ngun và mơi trường cho phát triển lâu dài. Xây dựng nội

quy, quy chế cụ thể hợp lý giữa khai thác, kinh doanh du lịch với việc bảo vệ

tài nguyên môi trường gắn với việc tuyên truyền giáo dục, nâng cao dân trí, ý

thức cho cộng đồng dân cư và khách du lịch. Thực hiện quản lý nhà nước ở tất

cả các lĩnh vực theo pháp luật và quy chế nhằm tạo môi trường tự nhiên và

nhân văn thuận lợi cho du lịch phát triển; lồng ghép các hoạt động tuyên truyền

bằng nhiều hình thức với các nội dung cụ thể thiết thực, dễ hiểu, thể hiện các

nội dung về bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch nhằm nâng cao trách

nhiệm của mọi đối tượng tham gia hoạt động du lịch, coi việc gìn giữ tài

nguyên để phát triển du lịch là tài sản sinh lời của mọi người dân trong khu vực

không chỉ trước mắt mà còn cho giai đoạn lâu dài.

Ngồi những giải pháp kể trên thì việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ

thuật trong quản lý và sử dụng các tài nguyên cũng như việc xử lý các thông

tin từ các hoạt động du lịch và dịch vụ để có những quyết định đúng đắn và kịp

thời trong từng giai đoạn với từng hoạt động phát triển là rất cần thiết. Cần có

sự phối hợp với các cơ quan chức năng để sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ

thuật quan trắc thường xuyên trạng thái môi trường trong phạm vi các khu du

lịch để có những điều chỉnh hoạt động thích hợp nhằm đảm bảo mơi trường

bền vững.Phát triển du lòch thành phố Nha Trang – Khánh Hòa theo hướng bền vững

Trang 11Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng

Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24

Hoàng Văn ChươngHv:PHẦN III

KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

1. Kiến Nghị

- Các đơn vị chức năng cần tăng cường công tác quản lí dịch vụ, khắc phục

tình trạng chèo kéo, chặt chém khách du lịch địa phương và quốc tế thông qua

việc thường xuyên kiểm tra.

- Có định hướng và các chính sách để đào tạo đội ngũ lao động trực tiếp

làm việc trong ngành du lịch và các dịch vụ phục vụ du lịch; tăng cường khả

năng giao tiếp với người nước ngồi.

- Có các cơ chế quản lý chặt việc thâu tóm, mua đất, bán hàng, hoạt động

du lịch và các dịch vụ phục vụ du lịch của một số cơng ty Trung Quốc núp

bóng dưới hình thức th người Việt Nam đứng tên.

2. Kết luận

Nha Trang là vùng đất giàu tiềm năng để phát triển du lịch với khí hậu đặc

thù ít mưa, nhiều nắng, hầu như quanh năm không bị ảnh hưởng mưa bão.

Cùng với nền tảng về lịch sử, nhân văn của mình, Nha Trang có nhiều lợi thế

phát triển đa dạng các loại hình du lịch. Vì vậy, để ngành du lịch tại Nha Trang

thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn cần nhận được sự quan tâm của các

cấp ủy Đảng tại địa phương nhằm góp phần vào phát triển du lịch thực sự bền

vững. Trong đó bao gồm các giải pháp về đầu tư phát triển du lịch, quảng bá

xúc tiến, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường, bảo vệ mơi trường, tổ

chức quản lý hoạt động du lịch. Ngồi ra còn có các giải pháp liên kết giữa các

Phát triển du lòch thành phố Nha Trang – Khánh Hòa theo hướng bền vững

Trang 12Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng

Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24

Hoàng Văn ChươngHv:tác nhân trong xã hội và sự tham gia của cộng đồng để phát triển du lịch bền

vững.

Đề tài “Phát triển du lịch thành phố Nha Trang – Khánh Hòa theo

hướng bền vững” được thực hiện trong thời gian ngắn do vậy vẫn còn có một

số thiếu sót, rất mong sự đóng góp ý kiến của các thầy cơ giáo để hoàn thiện

hơn.PHẦN IV

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII - Báo cáo đánh giá kết

quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và

phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020;

2. Nghị Quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về “Phát

triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”;

3. Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của Ủy ban nhân dân

tỉnh Khánh Hòa về việc “Phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình hành

động ngành du lịch Khánh Hòa năm 2018”;

4. Chương trình hành động số 14-CTr/TU, ngày 24/7/2017 của Tỉnh ủy

Khánh Hòa về “Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ

Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn”;

5. Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Khánh

Hòa về việc “Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 14CTr/TU ngày 24/7/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết số

08- NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành

ngành kinh tế mũi nhọn”;

6. Kế hoạch số 2174/KH-UBND-VHTT ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh

Khánh Hòa về việc “Triển khai thực hiện Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày

09/02/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch triển khai

Chương trình hành động số 14- CTr/TU ngày 24/7/2017 của Tỉnh ủy Khánh

Phát triển du lòch thành phố Nha Trang – Khánh Hòa theo hướng bền vững

Trang 13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THỰC TRẠNG DU LỊCH CỦA THÀNH PHỐ NHA TRANG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×