Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC 01: TỔNG HỢP KIẾN TRẢ LỜI CỦA CÁC ĐƠN VỊ

PHỤ LỤC 01: TỔNG HỢP KIẾN TRẢ LỜI CỦA CÁC ĐƠN VỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kết luận: Tổng số 17 đơn vị trả lời có 68 ý kiến, trong đó: 13 ý kiến về định mức, 04 ý kiến về đơn giá, 05 ý kiến về chỉ số giá, 08 ý

kiến về tổng mức đầu tư, 05 ý kiến điều kiện năng lực quản lý chi phí, 11 ý kiến về Chi phí tư vấn quản lý dự án, 12 ý kiến về chi phí

tư vấn, 06 ý kiến về dự tốn-giá gói thầu, 06 ý kiến về tạm ứng, thanh quyết toán, 04 ý kiến về chi phí nhân cơng.TỔNG HỢP CÁC

TTĐơn vị1Ngân Hàng Nhà nước Việt NamKIẾN VỀ ĐỊNH MỨCkiến về

Định mức

Hệ thống định mức định mức dự tốn cơng bố chưa đồng bộ, thiếu nhiều định mức nhất là đối với các

công tác xây dựng đặc thù, các công tác áp dụng cơng nghệ mới

Kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu hồn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng23Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn LaĐịnh mức xây dựng một số máy thi công như máy xúc gắn đầu búa thủy lực, máy xúc lật, vận chuyển ơ

tơ có cự ly lớn chưa có định mức áp dụngSở Xây dựng Quảng TrịHiện nay, hệ thống định mức xây dựng chưa hoàn chỉnh gây khó khăn cho cơng tác lập và quản lý chi

phí; Một số định mức còn chưa phù hợp, chưa có định mức như: Đào đường bê tơng, đường nhựa…

bằng máy đào các loại; Phá dỡ cơng trình xây dựng bằng máy đào; Đào rãnh cáp, đường ống nước và

các cơng việc tương tự bằng máy. Chưa có hệ thống định mức cũng như tiêu chuẩn, kỹ thuật xây dựng

cho vật liệu xây không nung đối với các loại tường sử dụng gạch kích thước 10x10x20, 10x15x20,

10x10x10. Vì vậy, các khối xây sử dụng gạch không nung vẫn áp dụng các định mức, tiêu chuẩn như

gạch đất sét nung...

Kiến nghị: Hoàn chỉnh hệ thống định mức xây dựng, cập nhật nguyên giá ca máy và sử dụng một số loại

máy xây dựng mới. Sớm xây dựng và bổ sung hệ thống định mức sử dụng vật liệu xây dựng khơng nung

cho các kích thước gạch xây còn thiếu.4Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa

Thiên HuếCần quy định rõ thêm thế nào là Định mức đặc thù riêng cần ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng được

quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định 32/2015 và Khoản 2 Điều 17 Thông tư 06/2016/TT-BXD của

Bộ Xây dựng

Định mức vận chuyển được ban hành theo Quyết định 588/QĐ-BXD chỉ công bố đến phạm vi <20KM,

trường hợp cự ly vận chuyển>20Km thì không sử dụng được dẫn đến các chủ đầu tư vận dụng các định

mức khác nhau, rất lúng túng trong vấn đề này ảnh hưởng đến quá trình thanh tra, kiểm toán sau này.

Theo định mức lắp dựng mối nối cống hộp đổ tại chỗ, trường hợp cấu tạo mối nối bằng tấm đồng omega

thì áp dụng như thế nào5Sở Xây dựng Cà MauRà soát thống nhất lại định mức, chi phí do các Bộ, Ngành khác ban hành liên quan đến xây dựng cơng

trình; ban hành văn bản bãi bỏ các định mức khơng còn phù hợp với thời điểm hiện nay.6Sở Xây dựng Bắc KạnHệ thống định mức lao động nhiều hạng mục cơng việc khơng còn phù hợp với điều kiện lao động do

hiện nay một số cơng việc lao động chân tay đã có máy móc hỗ trợ nhưng thực tế không áp dụng được

tại địa phương (như vận thăng, cần trục hỗ trợ trong công tác bê tơng...)

Chưa có định mức cơng tác vận chuyển vật liệu bằng xe tắc tơ, xe máy, ngựa thồ, xuồng mảng và gánh

bộ.

Bổ sung định mức phù hợp với công nghệ thi công hiện đại, vật liệu xây dựng mới.7Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc LiêuBộ định mức sử dụng cho việc lập dự tốn xây dựng cơng trình hiện tại chưa đầy đủ, cụ thể đối với dự

toán phần lắp đặt thiết bị thì sử dụng định mức dự tốn xây dựng cơng trình phần lắp đặt trạm biến áp và

xây lắp đường dây tải điện ban hành theo Quyết định số 4970/QĐ-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Công

thương, một số cơng tác xây dưng thì sử dụng định mức được Bộ Xây dựng công bố tại văn bản số

1776/BXD-VP ngày 16/8/2017. Vì vậy dự tốn xây dựng cơng trình trở nên phức tạp vì phải áp dụng hệ

số cho một loại cơng trình.8Sở Xây dựng Đồng ThápCác tập định mức xây dựng (phần sửa đổi và bổ sung) công bố tương đối nhiều và công bố không cùng

một thời điểm nên một số đơn vị chưa cập nhật kịp thời định mới để áp dụng trong việc quản lý chi phí

đầu tư xây dựng cơng trình9Bộ Giáo dục Đào tạoĐịnh mức vận chuyển hiện nay chỉ công bố đến phạm vi nhỏ hơn 20km, do đó khi phạm vi vận chuyển

lớn hơn 20km thì khó có thể áp dụng10Bộ Khoa học và Công nghệHiện nay, định mức vận chuyển vận liệu công bố kèm theo Quyết định sô 588/QĐ-BXD mới chỉ công

bố định mức vận chuyển vật liệu trong phạm vi<20km. Trong thực tế, viêc vận chuyển vật liệu đối với

cơng trình đường giao thơng thường lớn hơn 20km.11Bộ Giao thông Vận tảiĐề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn rõ hơn khái niệm định mức xây dựng cho các cơng việc có tính đặc

thù riêng tại Nghị định 32/2015/NĐ-CP và Thông tư 06/2016/TT-BXD để làm cơ sở cho Bộ chuyên

ngành tổ chức thẩm định, phê duyệt định mức đảm bảo tuân thủ quy định.

Hệ thống định mức xây dựng được công bố cách đây đã lâu, được lập theo công nghệ, thiết bị thi công

lạc hậu, năng suất thấp, t trọng nhân công cao dẫn đến nhiều định mức khơng còn phù hợp, cần ra sốt

để điều chỉnh bổ sung, xây dựng mới. Hiện nay Thủ tướng đã có Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày

18/12/2017 phê duyệt đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng, đề nghị Bộ Xây dựng sớm

triển khai thực hiện.12Ủy ban nhân dân tỉnh ĐăK LắKCòn một số tồn tại trong công tác xây dựng và quản lý định mức đối với các dự án đầu tư xây dựng: Đặc

biệt đối với các lĩnh vực truyền thông, thông tin (Lắp đặt hệ thống mạng Lan, lắp đặt các thiết bị chuyên

ngành viễn thơng); định mức chống mối trong cơng trình xây dựng chậm được ban hành, sửa đổi, bổ

sung và khắc phục (vì theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP phải có ý kiến

thống nhất của Bộ Xây dựng thì UBND cấp tỉnh mới cơng bố) làm cho cơng tác quản lý định mức ngày

càng khó khăn, không đáp ứng công tác quản lý đầu tư xây dựng tại địa phương.

Đề xuất về thẩm quyền công bố Định mức dự tốn xây dựng chưa có trong hệ thống định mức nhà nước

công bố, các định mức đặc thù của địa phương: Giao cho Sở Xây dựng tổ chức lập, trình UBND tỉnh

ban hành Quyết định cơng bố và báo cáo định kỳ hàng năm gửi Bộ Xây dựng theo dõi, quản lý. Cần

hoàn thiện và thống nhất quy định việc áp dụng các Bộ định mức khác trong cơng tác quản lý chi phí

đầu tư xây dựng (lĩnh vực cơng ích đơ thị; đường dây và trạm biến áp).13Bộ Công anTại khoản 4 Điều 17 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP quy định: "Định mức kinh tế - kỹ thuật là cơ sở quản

lý chi phí đầu tư xây dựng", ngoài ra cần nghiên cứu hướng dẫn thêm các loại định mức khác (ví dụ

định mức tổng hợp và định mức mở rộng) để là cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Đối với các công

việc đặc thù chuyên ngành của ngành và địa phương cần có hướng dẫn cụ thể cách lập và quản lý chi

tiết.TỔNG HỢP CÁC

TTĐơn vị1Ủy ban nhân dân tỉnh An

GiangKIẾN VỀ ĐƠN GIÁ GIÁ VẬT LIỆUNội dung

đơn giá giá vật liệu

Việc công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng cần có hướng dẫn rõ ràng hơn: Hiện nay các Sở Xây dựng, Tài

chính khơng đủ nhân lực để khảo sát đơn giá vật liệu

Cơ chế ràng buộc trách nhiệm trong cung cấp giá của các nhà cung ứng vật liệu xây dựng chưa có dẫn đến cơ quan

quản lý gặp khó khăn trong việc xác định giá vật liệu phù hợp thị trường

Đề xuất: Đề nghị có hướng dẫn rõ ràng hơn nội dung công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng; cho phép tư vấn

thực hiện xác định giá vật liệu mới hoặc có biến động lớn trên thị trường trước khi cơng bố; đề nghị có cơ chế ràng

buộc trách nhiệm trong cung cấp giá của các nhà cung ứng vật liệu xây dựng

Việc thoả thuận định mức kinh tế kỹ thuật đặc thù ở địa phương cần quy định rõ thành phần hồ sơ, thời gian giải

quyết để phù hợp với tinh thần caỉ cách hành chính của Chính phủ.Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn

LaĐề nghị nghiên cứu quy định và hướng dẫn việc công bố giá vật liệu xây dựng vừa đảm bảo phù hợp thị trường

nhưng vẫn tạo được được sự ổn định trong q trình thực hiện cơng tác chuẩn bị đầu tư của các dự án3Bộ Giao thông Vận tảiViệc xác định giá vật liệu xây dựng để lập dự toán chi phí xây dựng hiện nay chủ yếu dựa trên công bố giá của địa

phương. Tuy nhiên, nhiều địa phương chậm công bố hoặc công bố không đầy đủ, đồng thời nhiều loại vật liệu

trong công bố giá chưa rõ tiêu chuẩn nên việc xác định chi phí còn gặp nhiều khó khăn. Đề nghị Bộ Xây dựng Bổ

sung quy định cụ thể yêu cầu địa phương có trách nhiệm điều tra, khảo sát giá vật tư, vật liệu xây dựng trên địa

bàn và công bố định kỳ hàng tháng (quy định cụ thể về nghĩa vụ, trách nhiệm, thời hạn công bố, các loại vật liệu

xây dựng chủ yếu, tiêu chuẩn của vật liệu...)4Ủy ban nhân dân tỉnh

ĐăK LắKVề bảng tính giá vật liệu đến hiện trường cơng trình gồm: Giá vật liệu đến chân cơng trình [giá vật liệu tại nguồn

cung cấp + Chi phí vận chuyển đến cơng trình + Chi phí bốc xếp (nếu có)] + Chi phí vận chuyển nội bộ cơng trình

(nếu có) + chi phí hao hụt bảo quản tại hiện trường cơng trình: vẫn còn bất cập vì chưa có văn bản quy định về

định mức hao hụt bảo quản tại hiện trường cơng trình.2TỔNG HỢP CÁC

TTĐơn vịKIẾN VỀ CHỈ SỐ GIÁNội dung

Chỉ số giá

Đề nghị có hướng dẫn thống nhất trong trường hợp địa phương không công bố chỉ số giá hoặc chỉ số giá

khơng phù hợp với cơng trình1Bộ Nơng nghiệp và Phát triển

Nông thôn2Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn LaXem xét quy định việc công bố chỉ số giá vẫn xây dựng theo từng tháng, từng quý và cả năm; tuy nhiên

việc công bố chỉ tổ chức công bố 01 bộ chỉ số giá vào tháng 12 của năm3Bộ Khoa học và Công nghệBổ sung một số khái niệm mới so với trước đây (Nghị định 112/2009/NĐ-CP) về chỉ số giá xây dựng.4Ủy ban nhân dân tỉnh ĐăK LắKVề chỉ số giá xây dựng cơng trình, Bộ Xây dựng nên cơng bố các đơn vị có đủ điều kiện năng lực để địa

phương tiếp cận, ký kết hợp đồng làm cơ sở công bố chỉ số giá xây dựng theo quy định (vì cứ 5 năm phải

làm lại vì toàn bộ số liệu đầu vào đã thay đổi). Điều chỉnh TMĐT bằng phương pháp chỉ số giá thì ít sử

dụng.5Bộ Công anViệc công bố chỉ số giá cần được ban hành đầy đủ cho các tỉnh thành trên toàn quốc, các cơng trình và một

số cơng việc đặc thù chuyên ngành để làm cơ sở cho việc quản lý chi phí xây dựngTỎNG HỢP CÁC

TTĐơn vị1Đài Truyền hình Việt Nam2Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa

Thiên HuếKIẾN VỀ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

Nội dungCó văn bản hướng dẫn phương pháp xác định tổng mức đầu tư theo phương pháp xác định từ khối lượng

xây dựng tính theo thiết kế cơ sở và yêu cầu cần thiết khác của dự án (quy định tại Điều 5 Nghị định số

32/2015/NĐ-CP của Chính phủ)

Suất đầu tư được Bộ Xây dựng công bố chủ yếu cho các cơng trình dân dụng, riêng về suất đầu tư của

cơng trình hạ tầng kỹ thuật còn thiếu, dẫn đến khó khăn cho cơng tác xác định sơ bộ tổng mức đầu tư xây

dựng

Suất đầu tư được Bộ Xây dựng ban hành chưa đầy đủ cụ thể:

+ Cơng trình HTKT quy mô <20ha;

+Suất đầu tư của công nghệ xử lý rác thải khi xây dựng 01 khu xử lý liên hồn bao gồm cả cơng nghệ đốt,

làm phân và chôn lấp;

+ Suất đầu tư xử lý chất thải rắn áp dụng cho các công nghệ thiết bị trong nước, trường hợp áp dụng cơng

nghệ, thiết bị của nước ngồi thì tính tốn như thế nào. Đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn.

Một số nội dung về sơ bộ tổng mức đầu tư dựa trên suất đầu tư, tuy nhiên suất đầu tư Bộ Xây dựng công

bố chưa đầy đủ, đa dạng và nếu áp dụng các dự án có cấp, quy mơ.v.v. tương tự thì rất khó khăn cho cơng

tác này vì nhiều khi khơng có dự án tương tự để áp dụng3Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc

LiêuVề thẩm quyền thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng chưa phù hợp theo quy định của Nghị định

42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐCP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.4Sở Xây dựng Đồng ThápBổ sung khoản chi phí thẩm tra nghiên cứu tiền khả thi và chi phí nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư xây

dựng vào nội dung Điều 3 của Thông tư số 06/2016/TT-BXD5Bộ Giáo dục Đào tạoViệc thẩm định xác định TMĐT dự án (bước TKCS) thường căn cứ theo quy định suất vốn đầu tư xây

dựng cơng trình được Bộ Xây dựng cơng bố. Đối với một số trường hợp dự án đầu tư xây dựng, do bị

khống chế bởi tổng mức đầu tư được duyệt (theo suất vốn đầu tư) nên ảnh hưởng đến công tác hoàn thiện,

lựa chọn chất lượng chủng loại vật tư hồn thiện cơng trình thoả mãn u cầu chất lượng cao cần thiết cho

nhu cầu cần thiết sử dụng.6Bộ Khoa học và Công nghệỦy ban nhân dân tỉnh ĐăK

LắKVề điều chỉnh tổng mức đầu tư theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP thì

trường hợp điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí, gồm cả chi phí dự phòng nhưng khơng làm thay đổi

giá trị tổng mức đầu tư xây dựng được phê duyệt thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh, báo cáo người quyết

định đầu tư. Việc này gặp khó khăn do chủ đầu tư không dám quyết định (trong trường hợp chỉ điều chỉnh

chi phí nhân cơng, chi phí máy thi công do nhà nước thay đổi về mức lương cơ sở đầu vào) và thường gửi

hồ sơ điều chỉnh tới các cơ quan chuyên môn theo quy định của Luật Xây dưng 2014 để thẩm định và trình

UBND tỉnh phê duyệt hoặc chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh nhưng không gửi các cơ quan thẩm định theo

quy định của Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì

cơng trình xây dựng để tổng hợp và quản lý theo quy định.Bộ Công anĐề nghị có hướng dẫn rõ hơn nội dung quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP. Theo

quy định tại khoản này thì chủ đầu tư được phép điều chỉnh cơ cấu toàn bộ các khoản mục chi phí (bao

gồm cả việc sử dụng tồn bộ chi phí dự phòng có yếu tố khách quan lẫn chủ quan) chỉ cần đảm bảo điều

kiện không làm thay đổi tổng mức đầu tư (thường là không vượt tổng mức đầu tư). Việc này sẽ khó khăn

hơn trong cơng tác quản lý chi phí, dẫn đến việc đầu tư lãng phí không cần thiết do tăng mức đầu tư của

các hạng mục nhưng không đạt hiệu quả.78Khoản 3 Điều 7 Nghị định 32 quy định: " Trường hợp chỉ điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí gồm cả

chi phí dự phòng nhưng khơng làm thay đổi giá trị tổng mức đầu tư xây dựng đã phê duyệt thì chủ đầu tư

tổ chức điều chỉnh, báo cáo người quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh của mình".

Cần tiếp tục nghiên cứu sửa đổi bổ sung (hoặc thay thế) các văn bản này theo hướng cần nêu rõ hơn về

thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh trong trương hợp này là chủ đầu tư hay người quyết định đầu tư để tránh

cách hiểu khác nhau khi triển khai dự án.Đề nghị bổ sung nội dung tại Điều 7 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP điều kiện người quyết định đầu tư

được điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư (bao gồm khả năng cân đối vốn thuộc cấp mình quản lý) để phù hợp

với quy định tại khoản 3 Điều 46 Luật Đầu tư công số 49/2013/Qh13 quy định " Cấp có thẩm quyền chỉ

được điều chỉnh chương trình, dự án sau khi kiểm tra, đánh giá theo quy định của Luật này" để tránh

trường hợp sau khi điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư nhưng khơng bố trí được nguồn vốn để thực hiện

phần giá trị tăng so với tổng mức đầu tư ban đầu.TỔNG HỢP CÁC

TT

1Đơn vị

Sở Xây dựng Cà MauKIẾN VỀ ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC QUẢN L CHI PHÍkiến về

ĐK năng lực QLCP

Chưa quy định rõ trách nhiệm đơn vị tư vấn lập dự toán, tổng mức đầu tư trong các quy định, đặc biệt việc xử

lý khi xảy ra thiếu sót; quy định mới về quản lý chi phí đã làm giảm trách nhiệm của chủ đầu tư, viêc này

chưa hợp lý.

Bổ sung điều kiện năng lực của cá nhân, tổ chức được tham gia thanh tra, kiểm toán (bao gồm cả kiểm toán

nhà nước) đối với cơng tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng2Sở Xây dựng Đồng ThápBộ Xây dựng tiếp tục phân cấp đối tượng thẩm định (quy mô, cấp cơng trình, giá trị đầu tư đối với cơng trình

cải tạo sửa chữa) giao về chủ đầu tư thẩm định và phê duyệt và các đơn vị tư vấn có đủ điều kiện, năng lực

thực hiện thẩm tra để đẩy nhanh tiến độ đối với vốn ngân sách nhà nước nên giới hạn đối tượng "từ cấp III và

cấp II" thay cho "từ cấp II trở xuống", nhằm tăng tính chủ động cho các chủ đầu tư đối với bước chuẩn bị đầu

tư tránh tập trung về một đầu mối luôn bị đọng về tiến độ.3Bộ Giáo dục Đào tạo4Bộ Giao thơng Vận tảiBổ sung hồn thiện một số nội dung sau: quy định điều kiện năng lực, cũng như quyền và nghĩa vụ của cơ

quan chuyên môn về xây dựng; cách thức kiểm tra cơ quan chuyên môn về xây dựng trong việc tổ chức thẩm

định thiết kế, dự tốn xây dựng cơng trình; định mức chi phí lập, thảm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu

tư dự án.

Với đặc thù cơng trình đường bộ trải dài theo tuyến, được thực hiện bởi nhiều nhà thầu thi công khác nhau, để

đảm bảo cơng tác quan trắc, phân tích đánh giá số liệu xử lý nền đấy yếu được thực hiện khách quan, thống

nhất, có độ tin cậy cao thì cần thiết phải lựa chọn tư vấn độc lập đủ năng lực thực hiện.5Bộ Công anHiện nay các văn bản pháp quy chỉ quy định về điều kiện năng lực của các đơn vị tư vấn quản lý chi phí. Còn

điều kiện năng lực cụ thể của chủ đầu tư trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì chưa rõ ràngTỔNG HỢP CÁC

TTĐơn vị1Bộ Nơng nghiệp và Phát triển Nông thôn2Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam3Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La4Sở Xây dựng Quảng TrịKIẾN VỀ DỰ TỐNkiến về

dự tốn giá gói thầu

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP chưa quy định rõ về thẩm quyền phê duyệt dự tốn các gói thầu tư vấn

đầu tư xây dựng, chi khác, đề nghị bổ sung thẩm quyền phê duyệt đối với chủ đầu tư về loại dự toán

này

Về quản lý chi phí giai đoạn thiết kế kỹ thuật (Thiết kế BVTC với cơng trình thiết kế 2 bước), đề nghị

bổ sung: thẩm quyền thẩm định, duyệt dự tốn chi phí; dự tốn gói thầu các hạng mục/ gói thầu thực

hiện trong giai đoạn thiết kế khi chưa có dự tốn xây dựng cơng trình được duyệt.

Tại Khoản 3, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, quy định " Chủ đầu tư tổ chức xác định, cập nhật dự tốn

gói thầu xây dựng, thực hiện thẩm định, phê duyệt để thay thế giá gói thầu xây dựng ghi trong kế

hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, làm cơ sở để lập Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu và đánh

giá lựa chọn nhà thầu xây dựng", sẽ làm tăng thủ tục trong q trình thực hiện dự án mà khơng đem

lại hiệu quả nếu như khơng có sự thay đổi về chế độ chính sách có liên quan và có sự biến động về

giá.

Tại Khoản 3, Điều 12 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngÀY 23/5/2015 của Chính phủ quy định " Chủ

đầu tư tổ chức xác định, cập nhật dự tốn gói thầu xây dựng, thực hiện thẩm định, phê duyệt để thay

thế giá gói thầu xây dựng ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, làm cơ sở để lập Hồ sơ

mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu xây dựng", tuy nhiên tại điểm a khoản 2

Điều 35 Luật Đấu thầu lại quy định "Giá gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc dự

tốn (nếu có) đối với dự án; dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xun. Giá gói thầu được tính

đúng, tính đủ tồn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Giá

gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết". Như vậy có sự khác

biệt về nội dung của 02 văn bản này, với Nghị định yêu cầu bắt buộc phê duyệt giá gói thầu để làm

căn cứ lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu nhưng với Luật chỉ yêu cầu phê duyệt giá gói thầu

khi cần thiết, tức là khi có sự thay đổi, biến động về giá dẫn tới làm thay đổi giá trị gói thầu thì mới

phê duyệt giá gói thầu để thay thế giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt.

Đối với dự tốn gói thầu thi cơng, đề nghị khơng tính chi phí dự phòng vào giá gói thầu, nhà thầu chỉ

được thanh tốn khối lượng khi có đề xuất trong q trình dự thầu và chủ đầu tư kiểm tra thực sự có

phát sinh khối lượng, phát sinh trượt giá mới được thanh toán.5Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên HuếTheo điểm a Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP nêu: Khối lượng cần thực hiện của gói

thầu gồm khối lượng cho các cơng tác xây dựng đã được đo bóc, tính tốn khi xác định chi phí xây

dựng trong dự tốn xây dựng cơng trình và các khối lượng cập nhật, bổ sung khác (nếu có) được xác

định từ bản vẽ thiết kế, biện pháp thi cơng đối với những cơng trình, cơng tác riêng biệt phải lập biện

pháp thi công, các chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật liên quan của gói thầu; chi phí này thuộc dự tốn

gói thầu do Chủ đầu tư duyệt. Tuy nhiên, tại Phụ lục 02, Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư

06/2016 /TT-BXD về xác định chi phí xây dựng và dự tốn gói thầu, khơng có nội dung hướng dẫn để

xác định, tổng hợp chi phí trong dự tốn xây dựng cơng trình để làm cơ sở phê duyệt dự tốn gói thầu,

đề nghị Bộ Xây dựng có văn bản hướng dẫn cụ thể để thực hiện.

Tại Điểm b Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về điều chỉnh dự toán xây dựng có nêu:

Dự tốn xây dựng cơng trình đã phê duyệt chỉ được điều chỉnh trong trường hợp: "Thay đổi, bổ sung

thiết kế nhưng không trái với thiết kế cơ sở…". Tuy nhiên, khi thay đổi thiết kế (vì lý do nào đó) đa

số nội dung đã có thay đổi so với thiết kế cơ sở, trường hợp này chủ đầu tư phải trình thẩm định, phê

duyệt dự tốn xây dựng điều chỉnh không. Đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn thêm nội dung này.

Cần có hướng dẫn cụ thể về lập dự toán thiết bị và thẩm quyền thẩm tra, thẩm định dự toán thiết bị

trong dự toán xây dựng cơng trình.678Sở Xây dựng Bắc KạnĐối với các gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu: Đề nghị không thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt

dự tốn gói thầu, công tác lựa chọn nhà thầu căn cứ vào giá gói thầu đã phê duyệt tại Kế hoạch lựa

chọn nhà thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt rút ngắn thời gian thực hiện và giảm bớt thủ tục

hành chính trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng.Sở Xây dựng Đồng ThápĐối với công tác thẩm định thiết kế, dự tốn xây dựng cơng trình, việc không phân cấp đối với công

tác thẩm định thiết kế, dự tốn đối với cơng trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước "đối tượng

thẩm định là công trình cấp II trở xuống được đầu tư trên địa bàn hành chính của tỉnh" (Khoản 1 Điều

24 Nghị định 59/2015/NĐ-CP) dẫn đến luôn bị áp lực thời gian xử lý.Bộ Khoa học và Công nghệMặc dù, Nghị định 32 đã bổ sung khái niệm Dự tốn gói thầu xây dựng giúp cơng tác quản lý hợp

đồng trọn gói đúng bản chất hơn (giá trị hợp đồng trọn gói đã bao gồm chi phí dự phòng). Tuy nhiên,

việc xác định chi phí dự phòng vào dự tốn giá gói thầu gây ra hiện tượng dự tốn giá gói thầu cao

hơn giá trị xây dựng hạng mục cơng trình trong tổng dự tốn. Bên cạnh đó, việc phân loại giữa phạm

vi cơng việc nằm trong phần chi phí dự phòng của hợp đồng trọn gói đã ký với phần cơng việc phát

sinh ngoài hợp đồng dẫn đến cách hiểu khác nhau gây khó khăn trong thực tế triển khai gói thầu.

Về thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh đự toán xây dựng tại các văn bản của Bộ Xây dựng chưa thống

nhấtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 01: TỔNG HỢP KIẾN TRẢ LỜI CỦA CÁC ĐƠN VỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×