Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
(Nguồn: UBND xã Thạch Sơn. 2017)

(Nguồn: UBND xã Thạch Sơn. 2017)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trước đây khoai tây giá chỉ khoảng 3000 - 4000đ/kg, đến nay nhờ lựa

chọn giống tốt gieo trồng, kỹ thuật chăm sóc cải tiến mà năng suất chất

lượng khoai tây cao hơn, kéo theo đó giá khoai tây tăng lên vào khoảng

6000- 6500đ/kg, thu nhập người nông dân cũng được cải thiện hơn.

3.1.2. Thực trạng liên kết 4 nhà trong sản xuất và tiêu thụ khoai tây ở

xã Thạch Sơn

3.1.2.1. Vai trò của các tác nhân trong liên kết 4 nhà tại xã Thạch Sơn

Liên kết bốn nhà có thế nói là sự hợp tác giữa bốn nhà: Nhà nước, nhà

khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông trong sản xuất và tiêu thụ hàng

hóa mà cụ thể ở đây là liên kết trong sản xuất và tiêu thụ khoai tây hàng

hóa. Sự liên kết chặt chẽ giữa bốn nhà tạo ra những sản phẩm chất lượng,

năng suất cao, mở rộng thị trường tiêu thụ sẽ là hướng phát triển bền vững

cho nền nông nghiệp Việt Nam trong tương lai. Khi khơng có liên kết,

người nơng dân tự sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của mình, họ ít đầu tư vào

khoa học công nghệ mới nên năng suất chất lượng không cao, giá cả thấp,

thu nhập người nông dân thấp. Khi có liên kết, nhà nước có những chính

sách hỗ trợ cho người nông dân sản xuất, đưa giống chất lượng cao vào

sản xuất, nhà khoa học nghiên cứu giống và phổ biến kỹ thuật chăm sóc

tiên tiến để cho năng suất và chất lượng cao, nhà doanh nghiệp bao tiêu

sản phẩm, ký kết hợp đồng cò người nơng dân chuyên tâm vào sản xuất.

Sự liên kết này đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho người nông dân.

*Vai trò của Nhà nước

Chương trình liên kết bốn nhà: Nhà nông, nhà khoa học, doanh nghiệp,

Nhà nước ra đời nhằm tạo mối liên kết mật thiết giúp nông dân tạo ra

sản phẩm nông nghiệp bảo đảm cả chất và lượng để phục vụ cho thị trường

trong nước và xuất khẩu. Do đó để tăng cường mối liên kết bốn nhà một cách

bền vững và hiệu quả, cùng với sự nỗ lực của các nhà nông, doanh

nghiệp, nhà khoa học thì Nhà nước có vai trò quan trọng hơn cả. Nhà nước

tham gia vào mối liên kết với vai trò hỗ trợ điều phối thơng qua các

54chính sách khuyến khích và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạch vùng

nguyên liệu, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, xúc tiến thương mại.

Xã Thạch Sơn có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất

nông nghiệp hàng hóa. Từ năm 2015 đến nay, xã đầu tư gần 3 tỷ đồng xây

dựng các trạm bơm cục bộ, nạo vét, cứng hóa kênh mương nội đồng để

chủ động nước tưới phục vụ sản xuất. Đồng thời liên kết với Công ty Giống

cây trồng Trung ương, cung cấp giống mới bảo đảm chất lượng cho nông

dân với mức trợ giá từ 50- 80% nhằm từng bước xây dựng thương hiệu

khoai tây. Cán bộ Khuyến nơng, Phòng Nơng nghiệp và PTNT, Trạm Bảo vệ

thực vật tập trung hướng dẫn nông dân kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai tây

… Xã còn thành lập ban chỉ đạo để phối hợp với ban điều hành ở thơn, xã

giải quyết những khó khăn nơng dân gặp phải trong quá trình sản xuất.

Với các biện pháp đó, đến nay chương trình phát triển sản xuất nơng

nghiệp hàng hố ở xã Thạch Sơn đã gặt hái được nhiều thành cơng. Trên địa

bàn xã đã hình thành vùng sản xuất khoai tây tập trung với quy mô lớn, chất

lượng cao, tập trung nhiều ở các thôn, năng suất bình quân đạt 10-12 tấn/ha,

tiêu thụ thuận lợi.

Để khuyến khích người dân tập trung phát triển sản xuất, UBND xã đã

trích ngân sách hỗ trợ 50% giá giống khoai tây chất lượng, sạch bệnh và khoai

tây chế biến cho các hộ tham gia sản xuất; hỗ trợ 100 nghìn đồng/ sào cho mơ

hình sản xuất vu đơng có hợp đồng thu mua làm giống và cây rau màu chế biến

có hợp đồng thu mua chế biến của các doanh nghiệp. Ngồi ra, UBND xã chỉ

đạo các thơn thành lập Ban chỉ đạo của mình và căn cứ vào ngân sách của địa

phương hỗ trợ thêm giá giống và công chỉ đạo sản xuất khoai tây thành vùng

tập trung. UBND xã đã ký hợp đồng với các đơn vị cung ứng giống và thu mua

sản phẩm tổ chức triển khai tại địa phương với nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất

như: Công ty đầu tư và Phát triển nông ngiệp Trung ương hỗ trợ trả chậm tiền

phân bón và 40% giá giống khoai tây Atlantic, thu mua toàn bộ sản phẩm với

giá bảo đảm 6.500 đồng/kg với kích cỡ khoai từ 4,5 cm trở lên), 5.000 đồng/ kg

55với kích cỡ khoai dưới 4,5 cm; Công ty Trường Phượng. Hỗ trợ 100% cơng

làm đất, 60% giá giống còn lại, đối trừ khi mua sản phẩm với giá ổn định 6.000

đồng/ kg và hỗ trợ tổ chức kỹ thuật trồng, chăm sóc đến từng thơn..

Như vậy để thấy, vai trò của nhà nước là rất quan trọng trong mối

liên kết bốn nhà. Nhà nước là một nhân tố hỗ trợ sản xuất cho người nông

dân, tạo điều kiện cho người nông dân phát triển sản xuất, góp phần cung

cấp thơng tin, đưa khoa học kỹ thuật mới vào trong sản xuất, gắn kết

người nông dân với doanh nghiệp và nhà khoa học.

*Vai trò của nhà khoa học

Mục đích liên kết là để có được những sản phẩm nơng nghiệp

chất lượng cao, giá thành sản xuất hạ, đủ sức cạnh tranh trên thị trường,

bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng, tạo ra môi trường kinh doanh văn minh,

lành mạnh, an toàn trong giai đoạn đầu hội nhập kinh tế quốc tế. Để đạt

được mục đích đó thì tổ chức khoa học giữ vai trò rất quan trọng trong q

trình liên kết. Họ chính là người giúp nông dân ứng dụng các công nghệ, kỹ

thuật tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí sản xuất,

tăng giá bán và tăng sức cạnh tranh của hàng hoá.

Những năm trước đây, xã chủ yếu trồng giống lúa thuần, lúa thường

chất lượng không cao, năng suất lại thấp hiệu quả kinh tế không cao.

Các giống khoai tây thì củ bé năng suất thấp, giá bán không cao, người nông

dân không mặn mà sản xuất. Từ năm 2015, xã bắt đầu đưa các giống khoai

tây cũng được huyện đưa vào sản xuất giống khoai sạch bệnh, chất lượng

cao, củ to mà năng suất cũng cao, người nơng dân có hy vọng nâng cao

thu nhập, cải thiển đời sống. Và để nghiên cứu những giống chất lượng

cao đem lại hiệu quả kinh tế cao như vậy thì cần có các nhà khoa học

nghiên cứu và hướng dẫn nơng dân gieo trồng cũng như chăm sóc.

Năm vừa qua, xã Thạch Sơn đã xây dựng các mơ hình khoai tây và

triển khai tập huấn cho hộ nông dân tham gia liên kết bốn nhà. Các cán bộ kỹ

thuật của Viện cây lương thực thực phẩm, viện sinh học thuộc đại học nông

56nghiệp Hà Nội đã về và phổ biến kỹ thuật gieo trồng tiên tiến, cách chăm

sóc hiệu quả cho cán bộ khuyến nơng huyện, xã. Từ đó các cán bộ khuyến

nông huyện, xã mở các lớp tập huấn để triển khai cho hộ nơng dân.

Bám sát tình hình thực tế và theo kiến nghị của địa phương, xã tổ chức

gần 60 lớp tập huấn chuyển giao KHKT về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng

thủy sản, bảo về thực vật…

Bảng 3.6: Nội dung tập huấn cho các hộ tham gia mơ hình

TTNội dung tập huấn

Tập huấn phổ cập kiến thức và phát tài liệu cho các hộ tham giaSố1xây dựng mơ hình trình diễn và cả những hộ có nhu cầu về trồng102

3khoai tây.

Chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hộ trong cộng đồng và3

các hộ tham gia mơ hình trình diễn

6

Mở hội thảo đầu bờ

(Nguồn: UBND xã Thạch Sơn năm 2017)

Sau khi khoai tây bắt đầu thu hoạch thì UBND xã tiến hành mở hộinghị đầu bờ để nghiệm thu và tổng kết mơ hình với sự tham gia của phòng

nơng nghiệp huyện Sơn Động, các cán bộ trạm khuyến nông, trạm bảo vệ

thực vật, lãnh đạo UBND xã cùng với sự tham gia của các hộ nơng dân

tham gia mơ hình trình diễn để từ đó đánh giá và đúc rút kinh nghiệm.

Việc triển khai mơ hình đã rất thành cơng được lãnh đạo các ban ngành

đánh giá tốt, bà con nông dân hưởng ứng nhiệt tình.

Bên cạnh việc thực hiện mơ hình trình diễn khoai tây thì hàng năm cán

bộ khuyến nơng huyện cử cán bộ kỹ thuật về xã tập huấn và chuyển giao kỹ

thuật cho bà con nông dân giúp họ thay đổi thói quen canh tác cũ và tiếp cận

tiến bộ kỹ thuật mới để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.57Bảng 3.7. Tình hình tập huấn hỗ trợ kỹ thuật trong 3 năm 2015 – 2017

của xã Thạch Sơn

Thời gianTháng 9-10/2014Tháng 9-10/2015Tháng 9-10/2016Nội dung tập huấnSố lượng

người

BQ/lớpTập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc

khoai tây để lựa chọn các biện pháp

30

canh tác và kỹ thuật mới đảm bảo sản

xuất có hiệu quả và bảo vệ môi trường

Tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc

khoai tây để lựa chọn các biện pháp

40

canh tác và kỹ thuật mới đảm bảo sản

xuất có hiệu quả và bảo vệ môi trường

Tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc

khoai tây để lựa chọn các biện pháp

50

canh tác và kỹ thuật mới đảm bảo sản

xuất có hiệu quả và bảo vệ môi trường

(Nguồn: UBND xã Thạch Sơn)Qua bảng 3.8 ta thấy, trong 3 năm số lượng người tham gia tập

huấn tăng cao qua các đợt tập huấn điều này cho thấy việc áp dụng kỹ

thuật mới vào sản xuất đã mang lại hiệu quả nên người nông dân hào hứng,

nhiệt tình tham gia hơn trước. Tuy vậy, để nâng cao chất lượng thì việc

thay đổi cách thức tập huấn là một điều đáng bàn, bởi lẽ hầu hết các đợt tập

huấn chủ yếu là cán bộ khuyến nông giảng giải theo các tài liệu lấy từ TTKN

Tỉnh, chưa có tài liệu tự biên soạn dẫn tới chưa thực sự bám sát thực tế

từng địa phương. Tài liệu phát cho nơng dân tham gia tập huấn hầu như

chưa có dẫn tới người nông dân đi tập huấn chỉ nghe là chủ yếu, hiệu quả

tiếp thu khơng cao vì người nông dân chủ yếu là dựa trên kiến thức thực tế

là chủ yếu, quá nhiều lý thuyết sẽ khiến họ khó tiếp thu.

Sau khi tiến hành tập huấn người nơng dân sẽ được trung tâm khuyến

nông hỗ 40kg/sào giống, 6kg đạm, 15kg lân, 6kg kali trên 1 sào sản xuất58Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

(Nguồn: UBND xã Thạch Sơn. 2017)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×