Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khi nhấn Enter xuống dòng xuất hiện số thứ tự đếm dòng

Khi nhấn Enter xuống dòng xuất hiện số thứ tự đếm dòng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài tập chủ đề lớn: Các lỗi thường gặp trong

Word.Hình 9

+ Bước 2: Chọn thẻ Layout > Line Numbers(Hình 10)Hình 10

+ Bước 3: Hộp

hiện bỏ tích

mục Add Line

 OK.(HìnhCao đẳng Hải Dươngthoại xuất

chọn trong

numbering

11)Page 16Bài tập chủ đề lớn: Các lỗi thường gặp trong

Word.

Hình 11

13. Nhấn phím Tab nhưng xuất hiện dấu mũi tên.

- Cách khắc phục: + Bước 1: Vào thẻ File -> Options.(Hình 12)Hình 12

+ Bước 2: Chọn thẻ Display ->bỏ chọn tích trong mục Tab

characters.Sau đó nhấn OK.(Hình 13)Cao đẳng Hải DươngPage 17Bài tập chủ đề lớn: Các

lỗi thường gặp trong

Hình 13

Word.

14. Khi kẻ hình vẽ (Shapes) hay Text box thì xuất hiện

đường viền bao quanh rất khó thao tác.

- Đây là một tính năng mới của MS Word, khi chúng ta vẽ một đối tượng

đồ họa như AutoShapes, Textbox vào văn bản thì MS sẽ tự tạo một

khung viền bao quanh vùng con trỏ soạn thảo đang đứng, khung viền

này có tác dụng nhóm các đối tượng vẽ thành một khối thống nhất để

khi chúng ta di chuyển, thay đổi thì cả nhóm đối tượng đồ họa đi theo nó

thay thế cho việc chúng ta phải chọn những đối tượng đồ họa và click

phải chọn Grouping… Nhưng đôi khi khung viền này xuất hiện không

hợp lý và gây khó khăn cho chúng ta. (Hình 16)Hình 16

-Cách khắc phục: Vào File → Options → chọn thẻ Advanced → bỏ

tick trong mục when Automatically create drawing canvas inserting

AutoShapes → OK(Hình 17)Cao đẳng Hải DươngPage 18Bài tập chủ đề lớn: Các lỗi thường gặp trong

Word.Hình 1715. Khi nhấn phím Home hay End thì khơng có tác dụng:

- Cách khắc phục: Vào menu Tools -> Options -> Chọn thẻ Genaral rồi

hủy dấu kiểm trong ô Navigation keys for Wordperfect users-> nhấn

OK.16. Trên văn bản có màu nền là màu xanh và chữ màu trắng:

- Cách khắc phục: Vào menu Tools->Options-> Chọn thẻ Genaral rồi

hủy dấu kiểm trong ô Blue background, white text-> nhấn OK.17. Chèn hình vào văn bản nhưng khơng thấy hình ảnh hiện

lên.

- Cách khắc phục:Cao đẳng Hải DươngPage 19Bài

tậpTools

chủ-> đề

lớn: Các

lỗi View

thường

trong

Vào

menu

Options->

Chọn thẻ

rồi hủygặp

dấu kiểm

trong ô

Word.

Picture Placeholders-> nhấn OK.Hình 1818. Khi in văn bản nhưng lại in từ cuối trang lên đầu trang.

-Cách khắc phục:

Vào menu Tools->Options-> Chọn thẻ Print rồi hủy dấu kiểm trong ô

Reverse Print order-> nhấn OK. (Hình 19)Cao đẳng Hải DươngPage 20Bài tập chủ đề lớn: Các lỗi thường gặp trong

Word.Hình 1919. Đánh chữ nhưng không thấy chữ và trên thước lại không

thấy số

-Cách khắc phục:

Trên Destop bạn nhấn chuột phải chọn Properties-> chọn thẻ

Appearance -> chọn tiếp mục Advanced rồi nhấn chuột vào dòng chữ

Message text và tại hộp Color bạn chọn lại màu đen và nhấn OK->

nhấn OK lần nữa.Cao đẳng Hải DươngPage 21tậpgõchủ

lớn:ở Các

lỗi thường

gặptựtrong

20.Bài

Muốn

chữ đề

thường

đầu dòng

nhưng Word

sửa

Word.

thành chữ hoa:

- Cách khắc phục:

Bạn vào Tools->AutoCorrect Options->AutoCorrect rồi bỏ dấu kiểm

ở dòng Capitalize first Letter of Sentence.21. Để có đường bao quanh văn bản:

- Vào Tools -> Options ->Chọnthẻ View-> Đánh dấu chọn ở ô Text

boundarie ->Nhấn OK.22.Để bỏ đường viền bao quanh văn bản:

- Vào menu Tools -> Options-> Chọn thẻ ->Hủy dấu kiểm trong ơ Text

boundaries ->Nhấn OK. (Hình 20)Cao đẳng Hải DươngPage 22Bài tập chủ đề lớn: Các lỗi thường gặp trong

Word.Chương III: Các phím tắt nên nhớ

trong Word

Hình 20

Khi soạn thảo văn bản, bạn thường xuyên sử dụng bàn phím thay vì

kết hợp với chuột. Những phím tắt trong word sẽ góp phần giúp soạn

thảo nhanh hơn.Phím tắt là các phím hoặc tổ hợp phím cung cấp cách

thay thế để thực hiện tác vụ nào đó mà bạn thường làm bằng chuột.

Theo những nghiên cứu về việc sử dụng Microsoft word trong soạn

thảo văn bản thông thường thì những người sử dụng phím tắt để soạn

thảo có tốc độ nhập liệu trung bình nhanh hơn 20% so với những người

khơng sử dụng phím tắt. Tất nhiên, để sử dụng phím tắt, bạn cũng cần

phải nhớ nhiều hơn. Tuy vậy, cũng có một số quy luật giúp bạn rất dễ

nhớ.Hình 1: Dãy phím chức năng từ F1 đến F121.Những phím tắt chức năng thơng thường trongSTT Phím tắtChức năng1Ctrl + NMở một trang tài liệu mới2Ctrl + OMở tệp inCao đẳng Hải DươngWordPage 23Bài tập chủ đề lớn: Các lỗi thường gặp trong

Word.

3

Ctrl + S

Lưu văn bản

4Ctrl + CSao chép văn bản5Ctrl + XCắt nội dung văn bản6Ctrl + VDán nội dung văn bản7Ctrl + FTìm kiếm trong văn bản8Ctrl + HMở hộp thoại thay thế từ/cụm từ trong văn bản9Ctrl + PMở cửa số in ấn10Ctrl + ZQuay trở lại trước một bước11Ctrl + YKhôi phục hiện trạng sau khi bấm Ctrl + Z12Ctrl + F4Đóng cửa sổ/văn bảnCtrl + W

Alt + F42.Những phím tắt giúp làm việc với văn bản hoặc đối

tượng trong Microsoft Word.STT Phím tắtChức năng1Ctrl + Shift + CSao chép toàn bộ định dạng vùng dữ liệu2Ctrl + Shift + VDán định dạng đã sao chépCao đẳng Hải DươngPage 24Bài tập chủ đề lớn: Các lỗi thường gặp trong

Word.

3

Ctrl + E

Căn giữa đoạn văn đã chọn

4Ctrl + JCăn đều 2 bên đoạn văn bản5Ctrl + LCăn trái đoạn văn bản6Ctrl + RCăn phải đoạn văn bản7Ctrl + MĐầu dòng thụt vào 1 đoạn8Ctrl + Shift + MXóa định dạng Ctrl + M9Ctrl + TThụt đầu dòng từ đoạn thứ 2 trở đi10Ctrl + Shift + TXóa định dạng thụt dòng Ctrl + T11Ctrl + QXóa tồn bộ định dạng căn lề văn bản12Ctrl + BIn đậm văn bản13Ctrl + DMở hộp thoại định dạng font chữ14Ctrl + IIn nghiêng văn bản15Ctrl + UGạch chân văn bản16Ctrl + mũi tênDi chuyển qua trái/phải 1 kí tự17Ctrl + HomeLên đầu văn bản18Ctrl + EndXuống cuối văn bản19Ctrl + Shift +

HomeTạo vùng chọn từ vị trí hiện tại lên đầu văn

bản20Ctrl + Shift + EndTạo vùng chọn từ vị trí hiện tại xuống cuối

văn bảnCao đẳng Hải DươngPage 25Bài tập chủ đề lớn: Các lỗi thường gặp trong

Word.

21 Backspace

Xóa 1 kí tự phía trước

22DeleteXóa 1 kí tự phía sau hoặc xóa kí tự đang

chọn23Ctrl + BackspaceXóa 1 từ phía trước24Ctrl + DeleteXóa 1 từ phía sau25Shift + Chọn 1 kí tự phía sau26Shift + Chọn 1 kí tự phía trước27Ctrl + Shift + Chọn 1 từ phía sau28Ctrl + Shift + Chọn 1 từ phía trước29Shift + mũi tên

hướng lênChọn 1 hàng phía trên30Shift + mũi tên

hướng xuốngChọn 1 hàng phía dưới31Ctrl + AChọn tất cả văn bản3.Phím tắt dành cho menu và toolbar.STT Phím tắt

1Alt + 102Ctrl + TabCao đẳng Hải DươngChức năng

Kích hoạt menu lệnh

Thực hiện sau khi thanh menu được kích hoạt

Page 26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khi nhấn Enter xuống dòng xuất hiện số thứ tự đếm dòng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x