Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lỗi khoảng cách chữ trong Word.

Lỗi khoảng cách chữ trong Word.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài tập chủ đề lớn: Các lỗi thường gặp trong

Word.Hình 23.Chữ hoa đầu câu là nguyên âm có dấu Tiếng Việt bị thụt

xuống.

- Cách khắc phục: Trước khi gõ từ có chữ hoa nguyên âm ở đầu câu, bạn

vào:

+ Word Options > Proffing > AutoCorrect Options…

+ Ở tab Autocorrect bạn bỏ tích ở dòng Correct Two Intial

Capital (Hình 3)

+ Nhấn OK.Cao đẳng Hải DươngPage 8Bài tập chủ đề lớn: Các lỗi thường gặp trong

Word.Hình 34. Khi đánh chữ i thường chuyển thành chữ I

- Để sửa lỗi này ta làm bằng vào:

+ Word Options > Proffing > AutoCorrect Options…

+ Ở tab Autocorrect hãy quan sát bảng Replay – With. Nếu nhìn

thấy chữ ‘i’ được thay thế bằng ‘I’ thì chọn Delete để xóa.(Hình 4)Cao đẳng Hải DươngPage 9Bài tập chủ đề lớn: Các lỗi thường gặp trong

Word.Hình 4-AutoCorrect (tự động thay thế đúng), trong khi thực hiện soạn thảo văn

bản ta có nhiều từ, cụm từ lặp lại nhiều lần khi nay thay vì chúng ta gõ

đi gõ lại thì chúng ta có thể thực hiện tạo từ gõ tắt bằng chức năng

Autocorrect.

Ví dụ Sư phạm ta chỉ cần gõ sp, tiểu học => th, sinh viên => sv, …

-Thực hiện tạo từ gõ tắt:

+ Tools / AutoCorrect options / Hộp thoại

Cao đẳng Hải DươngPage 10chủGõđề

thường gặp trong

TạiBài

mụctập

Replace:

cáclớn:

ký tự Các

tắt (sp,lỗi

th, sv,…)Word.Tại mục With: gõ nội dung cần gõ tắt (Sư phạm, tiểu học, sinh viên,…)

+ Kích chọn nút Add để thực hiện đặt.- Xóa bỏ từ gõ tắt:

+ Để thực hiện bỏ từ gõ tắt trên ta thực hiện tương tự tạo chọn nút

Delete thay vì chọn nút Add.

+ Để thực hiện được gõ tắt thì trong hộp thoại trên phải chọn mục

Replace text As you type.

- Khi thực hiện đặt các từ gõ tắt nên tránh đặt trùng với các chữ cái tiếng

Việt hoặc từ có nghĩa.5.Đổi đơn vị đo lường.

- Bạn muốn đổi đơn vị đo từ inch sang theo cách sử dụng truyền thống

của Việt Nam là cm.

- Cách khắc phục:

+ Menu Word Options > Advanced > Display, tiếp đến chọn

Centimeters trong mục Measurement units.

Lưu tài liệu và khởi động lại MS Word để thiết lập có hiệu lực ở lần soạn

thảo tiếp theo. (Hình 5)Cao đẳng Hải DươngPage 11Bài tập chủ đề lớn: Các lỗi thường gặp trong

Word.Hình 56. Có các dấu (¶,∀ ,…) trong văn bản.

- Những dấu này dùng để nhận biết được dấu cách trống, dấu Tab, hay

kết thúc đoạn. Tuy nhiên, nó làm cho chúng ta rất khó chịu.

- Cách khắc phục:

+ Cách 1: Kích chọn biểu tượng ¶a trên thanh công cụ Standard

+ Cách 2:

Bước 1: Tools / Options / Hộp thoại (hình 6)

Bước 2: Chọn thẻ View

Bước 3: Bỏ mục chọn trong Formatting mark

º Tab characters

º Spaces

º Paragraph

º All

Bước 4: Kích chọn Ok7. Khắc phục lỗi nhảy cách chữ trong Word

- Khi soạn thảo các văn bản tiếng Việt với bộ gõ Vietkey hay Unikey,

chúng ta thường hay gặp lỗi các chữ có dấu bị nhảy cách, chẳng "t iếng

Cao đẳng Hải DươngPage 12V Bài

iệt" ...tập chủ đề lớn: Các lỗi thường gặp trong

Word.

- Lỗi này phát sinh thường sau khi bạn dùng các thao tác copy, paste

hoặc cũng có thể là... tự nhiên.

- Cách khắc phục lỗi này, bạn hãy vào mục

Tools > Options... từ giao diện soạn thảo của MS Word, chọn thẻ Edit

và vào mục Settings. Tại hộp thoại Settings, bạn hãy bỏ dấu kiểm ô

Adjust sentence and word spacing automatically và kích OK

Bây giờ, bạn hãy gõ lại và sẽ khơng còn gặp lỗi các chữ nhảy cách nữa.8. Lỗi mất chữ phía sau khi viết chèn.

- Word bị lỗi "gõ chữ trước, chữ phía sau lại bị mất".

Khi bạn muốn xóa một ký tự hay một đối tượng nào đó, thay vì bạn ấn

phím Delete để xóa mà bạn ấn lộn phím Insert thì sẽ gây ra hiện tượng

"gõ chữ trước, chữ phía sau lại bị mất". (Nếu chú ý, xem thanh trạng thái

có chữ OVR nổi lên).

- Cách khắc phục: bạn hãy ấn lại phím Insert 1 lần nữa.

Lúc ấy, chữ OVR sẽ mờ lại, bây giờ word trở lại như bình thường.9. Lỗi cách một chữ thì có một dấu chấm.

- Hiện tượng cách một chữ thì có một dấu chấm này là do bạn đã vơ tình

kích hoạt nút "Show/hide". Nút có hình biểu tượng giống như chữ q tơ

đậm.

- Cách khắc phục: Chỉ cần kích lại nút "Show/hide" là hết ngay.

Hoặc vào Tools / Options / Thẻ View, phần Formatting marks, bỏ dấu

kiểm ở ô All.10.Hiện tượng lệch dấu trên ký tự chữ hoa

- Khi sử dụng các font chữ thuộc bảng mã TCVN3, VNI-Windows …

lúc chúng ta bỏ dấu thì sẽ thấy dấu bị lệch sang bên phải làm cho văn

bản thiếu thẩm mỹ. Trường hợp này là do tiện ích AutoCorrect của

Word.

- Cách khắc phục:

Cao đẳng Hải DươngPage 13lớn: CácOptions.

lỗi thường

+Bài

Vào tập

menu chủ

Tools đề

- AutoCorrect

(Hình 6)gặp trong

Word.

+ Chọn thẻ AutoCorrect, bỏ đánh dấu mục Correct TWo INitial

CApitals (Hình 7, 8)

+ Nhấn OK.(Hình 8)Hình 6Cao đẳng Hải DươngPage 14Bài tập chủ đề lớn: Các

lỗi7 thường gặp trong

Hình

Word.Hình 811.Lỗi chèn số thứ tự của trang mà không được

- Đây là lỗi mà do bạn copy file ở nhiều nơi, cho nên khi bạn chèn trang

nó sẽ khơng ra như bạn đánh máy bình thường được:

- Cách khắc phục:

Vào Insert > Pages numbers > Format > continue from … Sau đó

nhấn OK.12. Khi nhấn Enter xuống dòng xuất hiện số thứ tự đếm dòng

- Cách khắc phục:

+ Bước 1: Vào thẻ PAGE LAYOUT -> kích chọn mũi tên trong

mục Page Setup. (Hình 9)Cao đẳng Hải DươngPage 15Bài tập chủ đề lớn: Các lỗi thường gặp trong

Word.Hình 9

+ Bước 2: Chọn thẻ Layout > Line Numbers(Hình 10)Hình 10

+ Bước 3: Hộp

hiện bỏ tích

mục Add Line

 OK.(HìnhCao đẳng Hải Dươngthoại xuất

chọn trong

numbering

11)Page 16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lỗi khoảng cách chữ trong Word.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x