Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Các căn cứ pháp lý, công cụ lập dự toán

1 Các căn cứ pháp lý, công cụ lập dự toán

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Bộ môn Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị

NGHIỆP-ĐỒ ÁN TỐTQuyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố

định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình;13.1.3 Hồ sơ thiết kế, biện pháp tổ chức thi công

- Khối lượng các hạng mục theo bảng tổng hợp khối lượng thi công đoạn: Km0 –

Km2 + 742: Phần thảm, mặt đường, vỉa, kè, nền đường, an tồn giao thơng, cống

cấp thốt nước.

- Biện pháp tổ chức thi cơng các hạng mục13.1.4 Chi phí vật liệu

-Công bố giá vật liệu xây dựng số 03/2014/STC-SXD ngày 1/09/2014 của Liên sở

Xây dựng - Tài chính TP.Hà Nội;

Báo giá thị trường của các nhà cung ứng vật liệu trên thị trường TP.Hà Nội đối

với những vật liệu không có trong báo giá;

Giá vật liệu trong các cơng trình tương tự13.1.5 Chi phí tiền lương

--Lương cơng nhân tính theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của

Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc

trong

doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ quan, tổ chức … có thuê mướn lao động;

Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ quy định mức mức

lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công nhân viên chức và lực lượng vũ trang;

Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi

hành một số điều của bộ luật lao động về tiền lương;

Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống

thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp trong các công ty nhà nước;13.1.6 Chi phí máy thi cơng

---Đơn giá ca máy được lập trên cơ sở dữ liệu Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày

26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn cách xác định giá ca máy và thiết bị thi

công

xây dựng và phụ lục kèm theo;

Đơn giá ca máy được lập trên cơ sở dữ liệu Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày

26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn cách xác định giá ca máy và thiết bị thi

công

xây dựng và phụ lục kèm theo;

Giá điện được lấy theo thông tư quy định giá điện mới nhất của Bộ Công thương

là 1.388 đồng/Kw.13.1.7 Các văn bản, tài liệu có liên quan khác

CHI TIẾT XEM TẠI PHỤ LỤC TÍNH TỐN VSVTN: ĐỖ THỊ LAN

Lớp: Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị K5562Trường Đại học Giao thông Vận tải

Bộ môn Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị

NGHIỆPĐỒ ÁN TỐTCHƯƠNG XIV: KẾT LUẬN

Với chiến lược phát triển thủ đô hà nội theo xu hướng cơng nghiệp hóa hiện đại

hóa, việc phát triển mạng lưới giao thông ngoại đô đặc biệt là quanh khu vực các khu

công nghiệp giúp cho lưu thông hàng hóa tốt hơn, thúc đẩy nền kinh tế đi lên. Việc xây

dựng tuyến đường Hoàng Quốc Việt kéo dài là rất cần thiết và đúng thời điểm, kết hợp

với việc xây dựng các tuyến đường lân cận tạo ra mạng lưới giao thông phục vụ tối ưu

cho các khu cơng nghiệp lân cận. Là tuyến đường có vận tốc thiết kế lớn, dự án đường

Hoàng Quốc Việt kéo dài được đánh giá là dự án có quy mơ lớn về chi phí đầu tư.SVTN: ĐỖ THỊ LAN

Lớp: Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị K5563Trường Đại học Giao thông Vận tải

Bộ môn Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị

NGHIỆPCÁC PHỤ LỤC TÍNH TỐNSVTN: ĐỖ THỊ LAN

Lớp: Kỹ thuật Hạ tầng Đơ thị K5564ĐỒ ÁN TỐTTrường Đại học Giao thông Vận tải

Bộ môn Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị

NGHIỆPĐỒ ÁN TỐTPHỤ LỤC I: KIỂM TOÁN TƯỜNG CHẮNSVTN: ĐỖ THỊ LAN

Lớp: Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị K5565Trường Đại học Giao thông Vận tải

Bộ môn Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị

NGHIỆPĐỒ ÁN TỐTPHỤ LỤC II: TÍNH TỐN HỆ THỐNG THỐT NƯỚC MƯASVTN: ĐỖ THỊ LAN

Lớp: Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị K5566Trường Đại học Giao thông Vận tải

Bộ môn Kỹ thuật Hạ tầng Đơ thị

NGHIỆPĐỒ ÁN TỐTPHỤ LỤC III: KIỂM TỐN ĐÈN CHIẾU SÁNG BẰNG PHẦN MỀM

ULYSSESVTN: ĐỖ THỊ LAN

Lớp: Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị K5567Trường Đại học Giao thông Vận tải

Bộ môn Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị

NGHIỆPĐỒ ÁN TỐTPHỤ LỤC IV: TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG XÂY LẮPSVTN: ĐỖ THỊ LAN

Lớp: Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị K5568Trường Đại học Giao thông Vận tải

Bộ môn Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị

NGHIỆPĐỒ ÁN TỐTPHỤ LỤC V: DỰ TOÁN XÂY LẮP CHI TIẾTSVTN: ĐỖ THỊ LAN

Lớp: Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị K5569Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Các căn cứ pháp lý, công cụ lập dự toán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×