Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
9 Thiết kế nút giao cùng mức

9 Thiết kế nút giao cùng mức

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Bộ môn Kỹ thuật Hạ tầng Đơ thị

NGHIỆPĐỒ ÁN TỐT Có hiệu quả kinh tế – xã hội.

 Bảo đảm mỹ quan và môi trường.6.9.3 Thiết kế mặt bằng nút

-Đảm bảo bán kính cong, tầm nhìn xe chạy.-Các giá trị bán kính cong tại các nút giao được bố trí đảm bảo TCXDVN 104 –

2007. Với R >7,5 m. Với đường phố cấp khu vực thì R = 10 – 15m.Trên tồn tuyến đường thiết kế có 1 nút giao, trong đó:

-Nút giao thứ nhất và thứ là nút giao với đường quy hoạch sẽ được xây dựng đồng

bộ với tuyến đường thiết kế. Nút giao còn lại xây dựng vuốt nối chờ phù hợp theo

qui trình-Đường quy hoạch có bề rộng mặt đường là 21m; mặt đường bê tông nhựa.Nội dung thiết kế:

-Nút được thiết kế dạng chữ thập cùng mức với đường quy hoạch, phân luồng giao

thông bằng đảo tam giác-Tốc độ thiết kế là 35Km/h.-Kết cấu mặt đường như tuyến chính.-Trong phạm vi nút giao bố trí đầy đủ hệ thống an tồn giao thơng theo đúng điều lệ

báo hiệu đường bộ QCVN 41:2012/BGTVT.6.9.4 Thiết kế chiều đứng

6.9.4.1 Mục đích

Việc thiết kế chiều đứng nhằm đảm bảo cho xe chạy êm thuận, thoát nước tốt và đảm

bảo mỹ quan.6.9.4.2 Nguyên tắc chung khi thiết kế chiều đứng tại nút giao cùng mức

Khi hai đường giao nhau cùng là đường chính thì phải giữ nguyên độ dốc dọc của

chúng.

Khi hai đường dẫn vào nút cùng cấp, lưu lượng giao thông chênh nhau khơng nhiều,

nhưng độ dốc dọc của đường khác nhau thì giữ nguyên độ dốc dọc thiết kế của 2

SVTN: ĐỖ THỊ LAN

Lớp: Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị K5532Trường Đại học Giao thông Vận tải

Bộ môn Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị

NGHIỆPĐỒ ÁN TỐTđường chỉ thay đổi độ dốc ngang của chúng: thường thay đổi mặt cắt ngang của đường

có độ dốc nhỏ hơn cho thống nhất với mặt cắt ngang của đường có độ dốc lớn hơn.

Trong trường hợp hai đường giao nhau là khác cấp và khác lưu lượng xe thì: mặt cắt

dọc, mặt cắt ngang đường chính giữ nguyên, mặt cắt dọc của đường thứ yếu thay đổi

theo mặt cắt ngang của đường chính, mặt cắt ngang của đường thứ yếu thay đổi theo

dốc dọc của đường chính. Như vậy mặt cắt ngang 2 mái của đường thứ yếu sẽ dần

chuyển thành mặt cắt ngang một mái có độ dốc thống nhất với độ dốc dọc đường

chính, để đảm bảo xe thuận lợi trên đường chính.

Để đảm bảo thốt nước thì ít nhất một nhánh tuyến phải dốc ra ngồi nút. Trường

hợp địa hình lòng chảo, các nhánh đều dốc vào phía trong thì phải bố trí cống ngầm và

giếng thu nước.

Trong mọi trường hợp không cho nước đọng ở nút, không cho nước chảy ngang qua

nút và chảy qua đường dành cho bộ hành vượt qua đường.6.9.4.3 Thiết kế nút giao với đường quy hoạch

-Xác định loại hình nút giao:+ Nút giao với đường quy hoạch là nút giao cùng mức có thiết kế đảo tam giác

-Thiết kế mặt bằng nút giao: Định vị mặt bằng nút giao: Đường quy hoạch hiện tại đang được quy họah quy mô

lớn hơn với bề rộng B=49.7 m.

Là giao cắt ngã tư với góc giao cắt tim hai tuyến là 98oNút giao với đường quy hoạch được thiết kế theo hình thức nút giao có 4 đảo tam

giác.Bố trí dải phân cách cứng kéo dài để đảm bảo an toàn cho các phương tiện vào

nút.Phạm vi thiết kế nút giao là 40m từ tim giao cắt. An toàn giao thơng: Bố trí các vạch sơn dành cho người đi bộ qua đường, cách vạch

sơn theo cấp đường thiết kế Vtk=80km/h cho cả hai tuyến và các biển báo hiệu trên

các hướng xe chạy tại nút trong phạm vi thiết kế nút giao.

 Điện - chiếu sáng:SVTN: ĐỖ THỊ LAN

Lớp: Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị K5533Trường Đại học Giao thông Vận tải

Bộ môn Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị

NGHIỆPoĐỒ ÁN TỐTXây dựng đường điện ngầm đảm bảo mỹ quan và an toàn theo NĐ722012CP về quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong đơ thị.

Tồn nút bố trí 08 đèn đường cao áp 250W và 04 đèn pha cơng suấto

1000W.

Xác định cao độ tại các vị trí phạm vi thiết kế nút giao. Thiết kế đường đồng mức

đảm bảo kết nối êm thuận với tuyến đường thiết kế và tuyến hiện có, đồng thời

đảm bảo thốt nước mưa, nước mặt theo đúng quy hoạch chi tiết huyện Hoài Đức –

Hà Nội6.10 Giải pháp thiết kế hào kỹ thuật

Để phục vụ cho khu cơng nghiệp và đơ thị thì khi xây dựng hạ tầng kỹ thuật đường

quy hoạch mặt cắt ngang 48m cần xây dựng hào kỹ thuật đặt sẵn hai bên hè để cho

cơng trình cấp điện, cáp bưu điện, cáp quang thông tin, cấp nước, …6.10.1 Vị trí hào kỹ thuật:

Hào kỹ thuật được đặt trên hè và bố trí tại vị trí khơng ảnh hưởng đến các cơng trình

kỹ thuật khác như: ga, cống thốt nước, và cống thoát nước bẩn, cây xanh, … do vậy

trên đoạn hè rộng 6.5m ở giai đoạn thiết kế hào kỹ thuật đặt cách mép hè là 4.5m tránh

ga hàm ếch, cây xanh và cột điện phía mép vbó gáy và tránh cống thốt nước bẩn

D400.6.10.2 Kích thước và kết cấu hào kỹ thuật

- Kích thước phủ bì hào kỹ thuật BxH = (1.68x1.98) m, kích thước thơng thuỷ BxH =

(1.4x1.6) m

- Vật liệu: bêtông cốt thép mác 250 dày 14cm đúc sẵn gồm hai phần: phần đáy và

thành là hình chữ U + phần tấm nắp, nắp và thành ngăn với nhau đặt trên đệm móng

cát vàng gia cố xi măng 8% dày 10cm.

- Chiều dài của một cấu kiện: 1.5m.

- Những đoạn hào kỹ thuật chạy dưới lòng đường xe chạy thì kích thước chiều cao

giảm xuống. Kích thước phủ bì BxH = (1.8x1.85) m, kích thước thơng thuỷ BxH =

(1.40x1.35) m. Vật liệu: bê tông cốt thép mác 250 dày 20cm đúc sẵn.SVTN: ĐỖ THỊ LAN

Lớp: Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị K5534Trường Đại học Giao thông Vận tải

Bộ môn Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị

NGHIỆPĐỒ ÁN TỐT- Ga tuynen kỹ thuật được thiết kế thường xuyên mở nắp được để thao tác kỹ thuật các

cơng trình đường dây đi trong hào kỹ thuật. Nắp đậy được thiết kế bằng cao độ mặt hè.

Độ sâu hơn ga rãnh là 0.5m.CHƯƠNG VII: THIẾT KẾ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

7.1Hệ thống thoát nước mưa.7.1.1 Đặc điểm hiện trạng và quy hoạch

Hiện trạng khu vực xung quanh là ruộng đồng, hệ thống thoát nước được xây dựng

là hệ thống thoát nước chung. Nước mưa được thu vào cac ga thu, từ ga chảy vào hệ

thống rãnh chạy dọc dưới lòng phần đường 2 và thoát ra các cống ngang đường để

thoát ra nguồn theo hệ thống quy hoạch.

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế đi riêng với hệ thống thoát nước bẩn. Theo

quy hoạch được duyệt, hệ thống thoát nước mưa của tuyến đường là cống tròn D400

đến D1000 đặt dưới lòng đường, độ dốc lòng cống 0,13% - 2%.

- Do đó, ta phải tính tốn hệ thống cống dọc và có những điều chỉnh sao cho hệ

thống cống này đảm bảo thoát nước tốt cho đường và khu vực lân cận trong giai đoạn

hiện tại, mặt khác vẫn đảm bảo thốt nước chung cho tồn khu vực sau này.7.1.2 Giải pháp thiết kế

Các nội dung tính tốn chi tiết được trình bày trên bản vẽ Bình đồ thốt nước mưa

và phụ lục tính tốn I. Giải pháp tính tốn như sau:

- Toàn bộ tuyến đường được chia làm 8 lưu vực thốt nước mưa tại các vị trí cửa xả là

các cống ngang thoát nước theo đúng quy hoạch như sau:

Lư Từ lý trình

Vị trí cửa

Loại cống Khẩu độ

Tính

u

xả

chất

vực

1

Km0+00.00 - 0+400.00

Km0+199

Tròn BTCT 1.0

Làm mới

2

Km0+400.00 – 0+616.37

Km0+620

Hộp BTCT 1.0x1.0

Làm mới

SVTN: ĐỖ THỊ LAN

Lớp: Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị K5535Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

9 Thiết kế nút giao cùng mức

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×