Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
7 Các tuyến vận chuyển hàng bách hoá

7 Các tuyến vận chuyển hàng bách hoá

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Tuyến Tây Âu – Mỹ – Canada

+ Tuyến Châu Âu – Nam Mỹ

+ Tuyến Châu Âu – Mỹ – Nhật, Indonexia

+ Tuyến Nhật – Mỹ – Canada

+ Tuyến Tây Âu – Châu Phi

+ Tuyến Châu Âu – úc, Niudilân.

+ Tuyến Viễn Đông – Vùng ấn Độ Dương.

-Năm 1966 các tuyến Liner được phân ra vận chuyển container gồm 9 tuyến

phát triển nhất là Tây Âu – Bắc Mỹ.

-Từ năm 1970 là các tuyến Container mới mở:

– Tây Âu, Bắc Âu – Mỹ

– Mỹ (Bờ TBD) – Nhật, Philippin, Malai

– úc, Niudilân – Vịnh Mêxicô

– úc, Niudilân – Mỹ, Canada

– Từ năm 1971 tuyến Container Tây Âu – Viễn Đông với sự chuyển tải bằng

đường sắt qua được được đưa vào khai thác.

– Cuối năm 1960 xuất hiện phương thức vận chuyển hàng bách hoá theo kiểu

tàu chở xà lan. Tuyến phát triển nhất là Bắc Mỹ – Tây Âu, ĐTH, Nhật, úc,

Philippin, Indonexia.23KẾT LUẬNVận tải là huyết mạch của nền kinh tế, vận tải phát triển sẽ thúc đẩy các ngành kinh

tế khác phát triển theo. Trong thời đại tồn cầu hố hiện nay vận tải đóng vai trò rất quan

trọng, nhất là vận tải biển. Vận tải liên kết các nền kinh tế, rút ngắn khoảng cách về

không gian địa lý, nhằm giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm, thúc đẩy thương mại

phát triển, làm lợi cho cả người sản xuất và tiêu dùng. Trong thương mại quốc tế thì vận

tải biển đóng vai trò đặc biệt quan trọng, khoảng 80% hàng hoá xuất nhập khẩu được vận

chuyển bằng đường biển, đó là do đặc thù ngành vận tải biển tạo ra lợi thế cho mình, như

phạm vi vận tải rộng, sức chuyên chở lớn và chi phí vận chuyển thấp.Do vậy ngành vận

tải biển trở thành ngành kinh doanh dịch vụ rất tiềm năng. Việt Nam với những lợi thế

lớn để phát triển hình thức vận tải biển như vị trí địa lý có bờ biển dài và có nhiều cảng

biển lớn nhỏ.Trong những năm gần đây ngành vận tải biển của Việt Nam không ngừng

phát triển và vươn xa, đóng góp khơng nhỏ vào sự phát triển của nền kinh tế đất

nước.Bên cạnh đó, ngành vận tải biển Việt nam còn nhiều tồn tại cần giải quyết. Để

ngành vận tải biển phát triển thuận lợi, đó là những bài tốn khó khăn đặt ra cho nhà quản

lý. Những năm qua, đặc biệt từ khi Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa , ngành vận tải

biển Việt Nam đã và đang phát triển nhanh chóng, thị trường vận tải biển Việt Nam đang

dần dần mở rộng theo nhịp độ chung của xu thế thương mại khu vực và tồn cầu Sự

nghiệp đổi mới, chính sách mở cửa, hoà nhập của Việt Nam với cộng đồng quốc tế đã tạo

điều kiện cho khối lượng hàng hoá xuất nhập khẩu của Việt Nam tăng với tốc độ nhanh.

Tồn cầu hố khu vực đã trở thành một trong những xu thế phát triển chủ yếu của quan

hệ quốc tế hiện đại. Xu thế này sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian tới. Các nước

đặc biệt là các nước đang phát triển ngày càng áp dụng chính sách mở cửa và tự do hoá

thương mại đầu tư và tài chính. Trong bối cảnh đó bất cứ nước nào cũng phải nỗ lực hội

nhập vào xu thế chung, điều chỉnh chính sách, giảm dần hàng rào thuế quan và dỡ bỏ

hàng rào phi thuế quan, làm cho việc trao đổi hàng hố, ln chuyển vốn, lao động, cơng

nghệ và kỹ thuật trên phạm vi toàn thế giới ngày càng thơng thống hơn. Việt nam khơng

thể khơng theo xu hướng này. Trong điều kiện đó, mức độ quốc tế hoá các ngành sản xuất

và dịch vụ ngày càng tăng, thì sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, giữa các quốc gia

trong lĩnh vực kinh tế ngày càng gay gắt hơn. Đất nước mở cửa hội nhập với khu vực và

thế giới cùng với nền kinh tế phát triển, xuất nhập khẩu tăng đã tạo điều kiện cho hàng

loạt những hãng tàu lớn quốc tế có mặt tại thị trường Việt Nam cạnh tranh với nhau, với

ngành hàng hải Việt Nam còn non yếu. Trong khi đó, chúng ta lại chưa có một đề tài

nghiên cứu một cách tồn diện về năng lực cạnh tranh của ngành hàng hải Việt Nam để

từ đó đưa ra các giải pháp khả thi, đáp ứng điều kiện kinh tế của đất nước đảm bảo khả

năng cạnh tranh của ngành hàng hải Việt Nam trong điều kiện mới.2425Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

7 Các tuyến vận chuyển hàng bách hoá

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×