Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Những biểu hiện về vị trí, vai trò của giáo viên chủ nhiệm ở bậc tiểu học trong thời đại mới

Những biểu hiện về vị trí, vai trò của giáo viên chủ nhiệm ở bậc tiểu học trong thời đại mới

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2. Giáo viên chủ nhiệm lớp là người đại diện quyền lợi, nguyện vọng chính đáng

của tập thể học sinh, là “cầu nối” giữa lớp với hiệu trưởng và các thầy cô giáo

Giáo viên chủ nhiệm lớp là người tập hợp ý kiến, nguyện vọng của từng học sinh

trong lớp phản ánh với hiệu trưởng, với các tổ chức trong nhà trường và với các giáo

viên bộ môn. Giáo viên chủ nhiệm với tư cách là đại diện cho lớp còn có trách nhiệm

bảo vệ, bênh vực quyền lợi mọi mặt của học sinh.

Ngoài ra, đối với tập thể học sinh của một lớp học, khơng có một giáo viên nào (kể

cả hiệu trưởng) lại có cơ hội, có điều kiện thiết lập quan hệ thân thiện, tự nhiên như

giáo viên chủ nhiệm lớp. Với ưu thế của giáo viên chủ nhiệm, nhiều người đã xây

dựng được mối quan hệ vừa là thầy trò, vừa là anh em, là những người thân thiết trong

gia đình... là chỗ dựa tinh thần luôn được học sinh tin yêu, chia sẻ những băn khoăn

thắc mắc, bộc lộ những nguyện vọng, khát khao... Vì thế, giáo viên chủ nhiệm lớp cần

tận dụng những điều kiện đó để thu thập tất cả những thơng tin của học sinh để xử lí

theo hai phương án:

Một là, với những ý kiến khơng hợp lí của học sinh thì giáo viên chủ nhiệm giải

thích, thuyết phục bằng tình cảm, bằng sự đồng cảm của một nhà sư phạm có kinh

nghiệm. Như thế các em sẽ dễ dàng được giải toả.

Hai là, nếu những phản ánh, nguyện vọng thấy cần phải đáp ứng thì giáo viên chủ

nhiệm bàn với các thầy cơ khác, báo cáo hiệu trưởng tìm biện pháp giải quyết cho có

tình có lí, tạo cơ hội cho học sinh, tập thể lớp có cơ hội phát triển.

Có thể khẳng định rằng giáo viên chủ nhiệm là một nhà sư phạm vừa là người đại

diện của hiệu trưởng nhưng cũng vừa là đại diện của tập thể học sinh. Tính giao thoa

về trọng trách từ hai phía của người giáo viên chủ nhiệm đã làm cho các thầy cô trở

thành những chiếc cầu nối thân thiện gắn kết giữa hiệu trưởng và tập thể học sinh, góp

phần tạo nên cơ hội, điều kiện giải quyết kịp thời, có hiệu quả cao trong tổ chức tác

động giáo dục, tránh được những mâu thuẫn, những hiểu lầm của những quan hệ trong

và ngoài nhà trường, trong và ngoài tập thể mà thầy cơ chủ nhiệm. Ngày nay, vai trò

cầu nối của giáo viên chủ nhiệm càng khẳng định tính chất quan trọng bởi trong bối

cảnh hội nhập, học sinh ln bị tác động bởi các yếu tố tích cực và tiêu cực từ xã hội,

các em có thể có nhiều suy nghĩ nhạy cảm, năng động quấy rối, muốn tự khẳng định

(nhất là học sinh lớp 4, lớp 5) nhưng lại thiếu kinh nghiệm, hiểu biết còn có hạn...dẫn

tới những hệ lụy sai trái.

3.3. Giáo viên chủ nhiệm lớp còn là cầu nối giữa nhà trường với gia đình và các tổ

chức xã hội, là người tổ chức phối hợp, liên kết các lực lượng trong quá trình

thực hiện mục tiêu giáo dục

Trong quan hệ với các lực lượng giáo dục khác trong và ngoài nhà trường, giáo viên

chủ nhiệm là nhân vật trung tâm để hình thành và phát triển nhân cách học sinh. Ngồi

ra, họ còn là chiếc cầu nối, là mắc xích giữa nhà trường với các lực lượng khác trong

xã hội, đặc biệt là giữa nhà trường với gia đình là những nhân tố có tác động lớn nhất

đối với học sinh. Giáo viên chủ nhiệm vừa đưa ra những định hướng mục tiêu phát

9triển giáo dục học sinh, vừa phải tổ chức phối hợp với các lực lượng xã hội có liên

quan nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục của lớp chủ nhiệm, giáo dục học sinh hiệu quả.

Giáo viên chủ nhiêm là chiếc cầu nối giữa nhà trường và gia đình. Có thể thấy lớp

học là đơn vị tổ chức giáo dục cơ bản của trường học. Mỗi lớp học có giáo viên chủ

nhiệm lớp và hầu hết các bậc phụ huynh học sinh đều thống nhất rằng “người có tác

động tốt nhất đối với con em mình chính là giáo viên chủ nhiệm”. Nhà trường, giáo

viên, gia đình và các đồn thể... là các lực lượng giáo dục thông qua đầu mối liên kết

là giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm trở thành người trung gian trao đổi thông

tin giữa nhà trường và gia đình, thực hiện nhiệm vụ lĩnh hội và truyền đạt những chủ

trương của nhà trường đến với gia đình đồng thời thu nhận ý kiến, nguyện vọng của

gia đình để báo cáo lại lãnh đạo nhà trường. Qua đó gắn kết được trách nhiệm giữa nhà

trường và gia đình trong việc giáo dục học sinh. Mời phụ huynh học sinh tham gia Hội

phụ huynh học sinh nhà trường nhằm phát huy tính tích cực của các bậc phụ huynh

trong việc tham gia cùng nhà trường để giáo dục con em mình. Tổ chức họp phụ

huynh học sinh định kỳ theo qui định của nhà trường, trong những trường hợp đặc biệt

chủ động xin ý kiến Ban giám hiệu nhà trường để tổ chức họp đột xuất hoặc gặp riêng

và trao đổi với từng phụ huynh học sinh để bàn bạc, trao đổi thông tin, nhằm đề ra

những biện pháp khắc phục, uốn nắn kịp thời. Qua đó đã thể hiện sự quan tâm sâu sát

của Nhà trường, đồng thời tạo được sự tin tưởng của phụ huynh học sinh đối với nhà

trường khi con em mình được học tập ở tại trường.

3.4. Giáo viên chủ nhiệm là người cố vấn cho công tác Đội tiểu học ở lớp chủ

nhiệm.

Công tác Đội ở trường tiểu học là một chủ đề quan trọng. Thông qua các hoạt động

công tác đội và sao nhi đồng, học sinh sẽ được hình thành những kỹ năng hoạt động

tập thể, kỹ năng giao tiếp ở mức độ phù hợp với lứa tuổi, bao gồm các kỹ năng hợp

tác, kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề, kỹ năng kiên định, kỹ năng đặt mục

tiêu, kỹ năng ứng phó với căng thẳng; công tác đội giúp các em biết vận dụng, thực

hành những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống như biết tự trọng, tự tin, có trách

nhiệm với bản thân, gia đình và tập thể; có hứng thú, tích cực, chủ động, linh hoạt,

sáng tạo trong các hoạt động tập thể của lớp, trường. Giáo viên chủ nhiệm bên cạnh

cơng tác giảng dạy thì họ còn phải là những nhà cố vấn, là người có am tường hoặc

kiến thức nhất định về các hoạt động công tác Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

tổ chức và điều khiển các hoạt động rèn luyện cho lớp theo phong trào mà trường để

ra. Các công tác Đội thường gặp ở trường tiểu học như phong trào “Thiếu nhi Việt

Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, chương trình “Rèn luyện đội viên”, cơng

trình “Vì đàn em thân u”, phong trào “Em yêu khoa học”, “giờ ra chơi trải nghiệm,

sáng tạo” cho thiếu nhi, các câu lạc bộ tuyên truyền về phòng, chống đuối nước và tai

nạn, thương tích trẻ em, ủng hộ người nghèo, giúp đỡ người khuyết tật...

III. Kết luận

Vị trí, vai trò của người giáo viên chủ nhiệm ở bậc tiểu học trong bối cảnh xã hội

ngày nay là cực kỳ quan trọng. Giáo viên chủ nhiệm là những người có tác động trực

tiếp và sâu sắc nhất đối với học sinh cấp một bởi vì phần lớn thời gian của trẻ là được

10sinh hoạt, học tập với thầy cô, bạn bè trên trường, ngược lại các em chỉ tiếp xúc với

cha mẹ chỉ vỏn vẹn vài tiếng trong một ngày. Điều đó phổ biến hơn trong xã hội ngày

nay, khi mà phụ huynh phần lớn có khuynh hướng xem nhà trường vừa là nơi dạy chữ,

vừa là nhà giữ trẻ và họ dành phần lớn thời gian của mình để đầu tư vào cơng việc mà

lãng quên mất trọng trách giáo dục và chăm sóc con cái, họ phó thác trách nhiệm cho

thầy cơ giáo chủ nhiệm. Vì thế gánh nặng càng chồng chất lên vai của những người

giáo viên mà đặc biệt là giáo viên mần non và giáo viên tiểu học. Khi đánh giá được

tầm quan trọng của giáo viên chủ nhiệm tiểu học như trên, các thầy cô cần phải nổ lực

hơn nữa để tu dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện các phẩm chất cần có của một

người giáo viên gương mẫu và bồi đắp tình yêu trẻ nồng nàn và lòng yêu nghề càng

thêm sâu lắng.TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Thư viện dạy và học (2012), Jan.Amos. Comenxki (1592 – 1670),

https://elib4u.wordpress.com/2012/06/08/jan-amos-comenxki-1592-1670/.

[2]. Tratu (2011), vị trí, vai trò , http://tratu.soha.vn/dict/vn_vn/Vai_tr%C3%B2.

[3]. Nguyễn Như Ý (2007), Đại từ điển Tiếng Việt, Nxb ĐHQG Tp. HCM.

[4]. Harold Koonzt Cyrill O’donnell Heinz Weihrich (2000), Những vấn đề cốt yếu

của quản lí, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.

[5]. Trần Kiểm (1997), Quản lý giáo dục và trường học, Viện khoa học giáo dục, Hà

Nội.

[6]. Bùi Minh Hiền, Vũ Ngọc Hải, Đặng Quốc Bảo (2006), Quản lí giáo dục, Nxb

ĐHSP.11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những biểu hiện về vị trí, vai trò của giáo viên chủ nhiệm ở bậc tiểu học trong thời đại mới

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×