Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sau khi nhận thuốc từ kho nội trú viên và kho nội trú ống từ các phiếu lĩnh của các khoa, phòng. Bộ phận ra lẽ sẽ dựa vào các phiếu công khai thuốc để phân chia từng liều nhỏ nhất đến tay bệnh nhân.

Sau khi nhận thuốc từ kho nội trú viên và kho nội trú ống từ các phiếu lĩnh của các khoa, phòng. Bộ phận ra lẽ sẽ dựa vào các phiếu công khai thuốc để phân chia từng liều nhỏ nhất đến tay bệnh nhân.

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Một số bộ phận khác:

Ngoài các kho tại Bệnh viện, khoa Dược còn cung cấp thuốc và quản lý thuốc

ở một số kho lẽ khác như: Kho Linh Trung, Bình Chiểu, Hiệp Bình Chánh, Kho

CS2, Kho CS3, Kho Nguyễn Tất Thành … Tất cả các bộ phận này đều hoạt động

theo phần mền quản lý thuốc và được sự quản lý chặt chẽ từ khoa Dược

Kho vắc xin và thuốc chương trình do DS Đào Thị Hồng Oanh phụ trách;

hiện tại kho này phục vụ khoa Dinh dưỡng, khoa Sản và các dịch vụ về vắc xin; các

thuốc chương trình như: Lao, HIV …

Thuốc gây nghiện được quản lý riêng theo quy định, do DS Nguyễn Thị Thúy

Diễm phụ trách; có sổ theo dõi cấp phát, xuất nhập ... theo quy định về quản lý và

sử dụng thuốc gây nghiện

PHẦN II. NỘI DUNG THỰC TẬP

1.1.Nghiệp vụ Dược bệnh viện

1.1.1. Các văn bản pháp lý hiện hành và việc triển khai thực hiện trong khoa

Dược và các khoa phòng chuyên môn

Hệ thống văn bản, như :

Thông tư số 21/2013/TT-BYT Quy định về tổ chức và hoạt động của hội đồng

thuốc và điều trị trong bệnh viện.

Thông tư 22/2011/TT-BYT Quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược

bệnh viện

Thông tư 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 về việc Hướng dẫn sử dụng thuốc

trong các cơ sở y tế có giường bệnh.

Luật dược 2016, Nghị định 54/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và

biện pháp thi hành luật dược.

Thông tư 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 Quy định về thực hành tốt cở sở

bán lẻ thuốc.

Thông tư 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 Quy định chi tiết một số điều của

Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ về

thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm sốt đặc biệt10Thơng tư 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 Quy định về đơn thuốc hóa dược,

sinh phẩm trong điều trị ngoại trú.

Thông tư 06/2017/TT-BYT ngày 03/5/2017 Thông tư ban hành danh mục

thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc.

Thông tư 40/2013/TT-BYT Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm

y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.1.1.2. Quy trình thao tác chuẩn trong khoa Dược

Một số quy trình thao tác chuẩn được áp dụng tại bệnh viện

-Quy trình thơng tin thuốc.-Quy trình nhập kho-Quy trình bảo quản thuốc tại kho-Quy trình cấp phát thuốc từ kho chẵn đến kho lẻ-Quy trình xử lý các thuốc không đảm bảo chất lượng tại bệnh viện-Quy trình kiểm sốt chất lượng thuốc-Quy trình thống kê báo cáo-Quy trình cấp phát thuốc – vật tư y tế - hóa chất từ khoa dược đến các

khoa phòng-Quy trình báo cáo và dự trù thuốc ARV-Quy trình giao – nhận dụng cụ-Quy trình bảo quản thuốc tại kho lẻ nội viện-Quy trình nhập xuất thuốc của chương trình chăm sóc sức khỏe sinh

sản-Quy trình xuất – nhập vật tư y tế - hóa chất quy trình xử lý dụng cụ-Quy trình cấp phát thuốc BHYT tại kho lẻ ngoại trú-Quy trình quản lý và sử dụng thuốc-Quy trình đặt hàng thuốc, vật tư y tế, hóa chất.1.1.3. Phần mềm quản lý khoa Dược

Khoa Dược bệnh viện Quận 8 đang sử dụng phần mềm quản lý MQPHIS11Phần mềm hỗ trợ bệnh viện quản lí các chức năng sau:

-Bệnh án điện tử quản lý theo từng chuyên khoa-Theo dõi, báo cáo tình hình sử dụng thuốc và chi phí về thuốc-Quản lý kho – Báo cáo nhập, xuất, tồn-Tổng hợp hoạt động khoa Dược-Theo dõi hoạt động nhà thuốc…Hình: Phần mềm quản lí khoa DượcMột số quy định chung:

Bảo quản 5 chống :

Chống nóng ẩm

Chống mối mọt cồn trùng

Chống quá hạn dùng ( áp dụng nguyên tắc FEFO và FIFO)

Chống thất thoát

Chống nhầm lẫn

Theo nguyên tắc 3 dễ:

Dễ thấy

Dễ lấy

Dễ kiểm tra12Nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”

Quyết định 2701/2001/QĐ-BYT

* FIFO (First In/First Out): Nhập trước – Xuất trước

* FEFO (First Expired/First Out): Hết hạn dùng trước – Xuất trước

MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ:

Nguồn nhập hàng:

Đấu thầu từ các cơng ty Dược hàng năm: Ví dụ

+ Cơng ty Dược phẩm Hậu Giang

+ Công ty Cổ Phần Dược phẩm 3/ 2

+ Cơng ty Cổ Phần Hóa- Dược phẩm Mekophar…

Chỉ định thầu từ Sở Ytế, áp thầu từ các kết quả đấu thầu của các bệnh viện

khác …

Đặt hàng các công ty Dược thuốc sử dụng dịch vụ

Và một số phương thức nhập hàng khác tùy tinh hình thực tế cầu bệnh viện

Thủ tục nhập hàng vào kho:

Nhập từ các công ty Dược thuốc được giao về bệnh viện lưu tại kho chẵn, khi

nhâp hàng vào kho thuốc được kiểm soát chặt chẽ về số lượng, chất lượng bằng cảm

quan, ngày sản xuất, số lơ, hạn dùng, quy cách đóng gói, nhà sản xuất, giá cả .

Nhập hàng phải có hóa đơn đỏ. Khi nhập hàng phải có hợp đồng, phiếu kiểm

nhập, hội đồng kiểm nhập.

Thủ tục xuất hàng ra khỏi kho:

Xuất kho theo các phiếu dự trù từ phòng phát BHYT, kho Nội trú và các kho

khác…

Xuất kho theo phiếu xuất chuyển kho đến các kho khác

Một số trường hợp xuất khác như: xuất trả hàng về công ty, xuất khám từ thiện

Trong kho thường xuyên:

Việc thực hiện 3 kiểm tra:

+Số lượng, chất lượng

+Hạn dùng, số lô sản xuất

+ Nồng độ, hàm lượng13Việc thực hiện 3 đối chiếu:

+Đối chiếu tên thuốc ở đơn, phiếu nhận

+Nồng độ hàm lượng thuốc ở trên phiếu so với thuốc kê giao

+Số lượng số khoản thuốc ở đơn phiếu so với thuốc sẽ giao

Cách sắp xếp hàng trong kho và điều kiện bảo quản hàng trong kho:

Tổng số mặt hàng trong kho là rất nhiều và thay đổi theo

từng thời điểm

Các dạng bào chế gồm: thuốc viên, thuốc tiêm, thuốc bột,

thuốc đặt…

Cách sắp xếp theo nhóm điều trị và theo hình dạng kích

thước

Thuốc hướng thần, thuốc gây nghiện được sắp xếp trong ngăn riêng có khóa

chắc chắn

Những thuốc thơng thường: kháng sinh, hạ nhiệt, giảm đau, kháng viêm…

đươc sắp xếp ở vị trí thuận tiện giúp cho việc lấy thuốc dễ dàng và nhanh chóng

Điều kiện bảo quản : nhiệt độ:24-28 0C, độ ẩm: 60-70%

Quạt, máy điều hòa, nhiệt kế, ẩm kế, tủ lạnh, tủ, kệ, giá đựng hàng :

PHIẾU THEO DÕI NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM

THÁNG …. NĂM …

0

GIỚI HẠN NHIỆT ĐỘ: 25 C – 300C

GIỚI HẠN ĐỘ ẨM: 60% - 70%

NHIỆT ĐỘ(0C)

ĐỘ ẨM

KÝ TÊN

NGÀY

Người

Người

9h

15h

9h

15h

thực

kiểm tra

hiệnViệc thực hiện

3 dễ:

+Dễ thấy

+Dễ lấy

+Dễ kiểm tra

5 chống:14GHI

CHÚ+ chống ẩm, chống mối mọt, chuột, nấm

+ chống nhầm lẫn

+ chống mất mát

+ chống cháy nổ

+ chống quá hạn sử dụng

Các loại sổ sách-các thống kê theo dõi có ở Khoa Dược:

- Các loại sổ sách thống kê theo dõi của khoa dược đều được xử lý thống kê

trên phần mềm máy tính và được cập nhật hàng ngày vào máy tính của bệnh viện

- Các loại mẫu biều:sổ theo dõi thuốc gây nghiện,thuốc hướng tâm thần, sổ

theo dõi phản ứng phụ của thuốc, sổ xuất nhập tồn kho, phiếu nhập kho, phiếu xuất

kho, biên bản kiểm nhập, biên bản kiểm kê cuối tháng…..ngồi ra còn có các mẫu

báo cáo sử dụng thuốc theo quy định của Bộ y tế

- Nguyên tắc ghi chép,cập nhật biểu mẫu đó:

+ Cập nhật thường xuyên hàng ngày,hàng tháng

+ Số lượng được ghi bằng chữ và số

Cách sắp xếp, quản lý, sử dụng thuốc tại tủ trực, tủ cấp cứu ở các Khoa (Ban)

điều trị và của Khoa Dược

- Tùy theo từng bệnh viện và nhu cầu của khoa mà có cách sắp xếp,quản

lý,cập nhật,sử dụng thuốc hợp lý riêng biệt theo từng khoa, từng bộ phận cụ thể

- Đối với từng khoa ở bệnh viện luôn xây dựng sẵn một cơ số thuốc cần có tại

tủ trực của khoa để tiện sử dụng trong trường hợp cấp cứu bệnh nhân

2.2.Giới thiệu về hoạt động thông tin giới thiệu thuốc trong bệnh viện, Hộiđồng thuốc và điều trị:

2.2.1 Hoạt động thông tin giới thiệu thuốc trong bệnh viện:

Thông tin giới thiệu thuốc nhằm mục đích đảm bảo thực hiện sử dụng thuốc

hợp lý an tồn và nâng cao chất lượng thơng tin tại bệnh viện.

Khi thơng tin thuốc cần phải :

-Đầy đủ

Chính xác

Khách quan

Trung thực15- Dễ hiểu, khơng được gây hiểu lầm

Hình 2.1. Quy

Quy trình

trình thơng

thơng tin

tin thuốc

thuốc gồm 3 bước:

Bước 1: Thu thập thông tin

Thông tin thuốc được thu thập từ các nhân viên y tế, các văn bản từ các cơ

quan chủ quản, thơng tin cập nhật từ sách, báo,tạp chí, website của các cơ quan chủ

quản như Bộ Y tế, Cục quản lý dược, Trung tâm DI&ADR Quốc gia…

Bước 2: Xử lý thông tin:

Thông tin sẽ được bộ phận Dược lâm sàng và Thơng tin thuốc kiểm tra, thẩm

định, có tham khảo ý kiến từ Ban giám đốc, Hội đồng thuốc và điều trị, được soạn

thảo lại dưới dạng văn bản và thông qua Hội đồng thuốc và điều trị phê duyệt trước

khi triển khai.

Với những yêu cầu thông tin thuốc nhận được qua điện thoại sẽ được người có

thẩm quyền tại khoa Dược hoặc trong đơn vị thông tin thuốc xử lý trực tiếp, trường

hợp cần thiết sẽ xin ý kiến của Ban giám đốc, Hội đồng thuốc và điều trị hoặc các

khoa phòng có liên quan

Bước 3: Triển khai thơng tin thuốc

Các thơng tin cập nhật thuốc mới, đình chỉ lưu hành thuốc, rút số đăng ký hoặc

các cảnh báo về ADR, tương tác thuốc…từ các cơ quan có thẩm quyền công bố sẽ

được triển khai bằng văn bản gửi về các khoa phòng có liên quan đồng thời sẽ được

triển khai và lưu trữ trên mạng nội bộ thông tin thuốc khoa Dược.

Thông tin về thuốc dưới dạng bài viết hoặc tin tức sưu tầm từ các nguồn khác

sẽ được đăng tải và lưu trữ tại tủ thông tin thuốc ở khoa Dược.

Thông tin tồn kho tại khoa Dược, thuốc cận date, thuốc chậm sử dụng…sẽ

được triển khai bằng văn bản khi có yêu cầu tới các khoa phòng có liên quan sau

khi có ý kiến của Ban giám đốc và được đăng tải có thời hạn trên mạng nội bộ

thông tin thuốc khoa Dược

Thông tin thay thế thuốc, thông tin về tương tác thuốc, tư vấn sử dụng, bảo

quản…khi có yêu cầu sẽ được trả lời trực tiếp trong thời gian ngắn nhất hoặc bằng16văn bản sau khi cần thiết phải có ý kiến của Ban giám đốc, Hội đồng thuốc và điều

trị.

Tại bệnh viện quận Thủ Đức, hoạt động thông tin giới thiệu thuốc thông qua

các buổi sinh hoạt kỹ thuật được tổ chức hàng tuần. Ngồi ra còn thơng qua các

cuộc họp, thư thơng báo, mạng nội bộ, phát hành tập san thông tin thuốc định kỳ

mỗi quý.

2.2.2. Giới thiệu về tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hội đồng thuốc và

điều trị:

Tổ chức Hội đồng:

Hội đồng phải được thành lập ở tất cả bệnh viện do Giám đốc bệnh viện ra

quyết định thành lập và hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm:

Tùy theo hạng bệnh viện Hội đồng có ít nhất 5 thành viên trở lên bao gồm các

thành phần sau đây:

-Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc bệnh viện phụ trách

chun mơn:-Phó Chủ tịch Hội đồng kiêm ủy viên thường trực là trưởng khoa Dược bệnh

viện:-Thư ký Hội đồng là trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp hoặc dược sĩ khoa

Dược hoặc cả hai thành viên này-Ủy viên gồm: Trưởng một số khoa điều trị chủ chốt, bác sĩ chuyên khoa vi

sinh và điều dưỡng trưởng bệnh việnCác bệnh viện hạng II trở lên có thêm ủy viên dược lý hoặc dược sĩ dược lâm

sàng:

Trưởng phòng Tài chính – Kế tốn

a. Chức năng của Hội đồng:

Hội đồng có chức năng tư vấn cho giám đốc bệnh viện về các vấn đề liên quan

đến thuốc và điều trị bằng thuốc của bệnh viện, thực hiện tốt chính sách quốc gia về

thuốc trong bệnh viện.17b. Nhiệm vụ của Hội đồng:

Xây dựng các quy định về quản lý và sử dụng thuốc trong bệnh viện.

Xây dựng danh mục thuốc dùng trong bệnh viện.

Xây dựng và thực hiện các hướng dẫn điều trị.

Xác định và phân tích các vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc.

Giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) và các sai sót trong điều trị.

Thơng báo, kiểm sốt thơng tin về thuốc.

c. Hoạt động của Hội đồng:

Hội đồng họp định kỳ hai tháng 1 lần hoặc đột xuất do Chủ tịch Hội đồng triệu

tập. Hội đồng có thể họp đột xuất để giải quyết các vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp

định kỳ của Hội đồng.

Hội đồng xây dựng quy chế làm việc, kế hoạch hoạt động và nội dung họp

định kỳ trong 1 năm.

Phó Chủ tịch kiêm ủy viên thường trực Hội đồng chịu trách nhiệm tổng hợp

tài liệu liên quan về thuốc cho các buổi họp của Hội đồng. Tài liệu phải được gửi

trước cho các ủy viên Hội đồng để nghiên cứu trước khi họp.

Hội đồng thảo luận, phân tích và đề xuất ý kiến, ghi biên bản và trình Giám

đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

Hội đồng thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo định kỳ 6 và 12 tháng theo mẫu

quy định.

2.3. Kho thuốc trong bệnh viện theo hướng dẫn GPS:

2.3.1. Ý nghĩa, yêu cầu, nội dung hoạt động của 01 kho bảo quản đạt GSP tại

bệnh viện:

Kho thuốc: là nơi dùng bảo quản, cung cấp và phát thuốc cho các khoa lâm

sàng hay bệnh nhân điều trị.

Bảo quản thuốc: là việc cất giữ an tồn các thuốc, bao bì đóng gói,bao gồm

cả việc đưa vào sử dụng và duy trì đày đủ các hệ thống hồ sơ tài liệu phù hợp, kể cả

các giấy biên nhận và phiếu xuất.18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sau khi nhận thuốc từ kho nội trú viên và kho nội trú ống từ các phiếu lĩnh của các khoa, phòng. Bộ phận ra lẽ sẽ dựa vào các phiếu công khai thuốc để phân chia từng liều nhỏ nhất đến tay bệnh nhân.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×