Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Tổ chức –Nhân sự khoa dược

1 Tổ chức –Nhân sự khoa dược

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nhân sự :

Khoa Dược:

Tổng số : 57 nhân viên

Trong đó :

Dược sĩ Chuyên khoa II : 01 nhân viên

Dược sĩ đại học : 06 nhân viên

Dược sĩ cao đẳng: 04 nhân viên

Dược sĩ trung học : 44 nhân viên

Chuyên môn Dược:

Tổng số : 11 nhân viên

Trong đó :

Dược sỹ đại học : 07 nhân viên

Dược sỹ cao đẳng : 04 nhân viên

Nhà thuốc bệnh viện:

Dược sỹ đại học : 02 nhân viên

Dược sỹ cao đẳng : 02 nhân viên

Dược sỹ trung học : 04 nhân viên

Tổ chức :

Khoa xây dựng hệ thống làm việc liên kết nhau theo một dây chuyền ln

đạt hiệu quả chun mơn cao chính xác từ Trưởng khoa đến nhân viên. Bên cạnh

đó khoa Dược xây dựng hoàn chỉnh phần mềm quản lý dược, thực hiện các quy

chế và quy trình làm việc của khoa để hướng dẫn kiểm tra các khoa phòng. Ngồi

ra Khoa còn thành lập được Bộ phận ra thuốc lẻ để đưa thuốc đến tay bệnh nhân

nằm viện điều trị tại các khoa, phòng theo thơng tư 23 của Bộ Y Tế.

Về phần mềm quản lý dược của Khoa được thực hiện áp dụng quản lý kho

thuốc, phát thuốc theo số tự động và cập nhật phiếu lĩnh thuốc của các khoa

phòng .

Tập thể Khoa khơng ngừng nâng cao học hỏi trình độ chuyên môn, qui chế

và qui định của Bệnh viện để các bộ phận liên kết nhau xây dựng khoa vững

mạnh5Sơ đồ làm việc của Khoa Dược

TRƯỞNG KHOA DƯỢC

DSCKII Lê Văn NghĩaKHO CHẴN

DSTH Phạm Thị Minh TrangPHÒNG PHÁT THUỐC BHYT

NGOẠI TRÚ

DSCĐ BÙI THANH TRÀKHU PHÁT THUỐC NỘI TRÚ

DSTH LÊ THỊ LOAN ANHKHO NỘI TRÚ VIÊNKHO NỘI TRÚ VIÊN6NHÀ THUỐC BỆNH

VIỆNDS Nguyễn Thị Anh

Thư

DSCĐ Cao Thị Thu

DiễmPHÒNG RA LẺ THUỐCĐV CHUYÊN MƠN

DƯỢCDS Phạm Thị

Thùy LinhHình 1.5. Sơ đồ tổ chức khoa Dược72.2. Các bộ phận

 Kho chính ( kho chẵn): Trưởng kho DSTH Phạm Thị Minh Trang

Kho áp dụng phần mềm quản lý dược từ khâu nhập vào và bảo quản đến lúc

xuất kho.

Khi thuốc được giao đến kho được bộ phận Chun mơn dược kiểm tra lại có

đúng theo hợp đồng đấu thầu, số lượng thầu, giá thầu, đơn đặt hàng (đối với thuốc

dịch vụ sẽ kiểm tra giá, đơn đặt hàng) … Sau đó thuốc được giao vào kho chẵn, các

nhân viên tại kho kiểm tra lại thuốc (tên, hàm lượng, hoạt chất, số lượng, hạn dùng,

…) theo hóa đơn

Nếu đúng thì tiến hành nhập kho. Thủ kho sẽ làm nhiệm vụ ghi lại số lô, hạn

dùng vào sổ theo dõi

Thuốc nhập vào kho chủ yếu từ các công ty được phép lưu hành của Bộ y tế

cho phép. Thuốc nhập vào được sắp xếp theo các loại thuốc gây nghiện và hướng

tâm thần, thuốc thông thường riêng biệt

Sau đó số lượng được cập nhập vào phần mềm quản lý Kho theo dõi số lô, hạn

dùng. Riêng đối với thuốc gây nghiện và hướng tâm thần bảo quản vào tủ thuốc có

cửa hai lần khóa

Sau đó kho chẵn sẽ chuyển thuốc về các bộ phận theo phiếu dự trù từ các kho,

nhà thuốc bệnh viện và phiếu xuất chuyển kho

 Khu Nội trú: Quản lý DSTH Lê Thị Loan Anh

a. Kho nội trú viên:

Được quản lí theo phần mềm theo dõi những thuốc có đơn vị tính bằng viên.

Làm dự trù thuốc toàn bộ trên mạng và số lượng dự trù thuốc được kho chẳn

chuyển vào kho viên để cho các khoa, phòng làm phiếu lĩnh sử dụng thuốc cho bệnh

nhân. Kho duyệt các phiếu lĩnh thuốc của khoa, phòng và chuyển số lượng thuốc

cho bộ phận ra lẻ để chia liểu nhỏ cho từng bệnh nhân.

Ngồi ra còn xây dựng cơ số tủ trực đối với một số khoa cấp cứu, hồi sức …

và duyệt bù cơ số tủ trực

Nếu thuốc các khoa thay đổi cho bệnh nhân hoặc sử dụng không hết (do diễn

tiến bệnh thay đổi) … sẽ được chuyển về kho theo phiếu hoàn trả thuốc8b. Kho nội trú ống:

Được quản lí theo phần mềm theo dõi những thuốc có đơn vị tính bằng ống ,

chai và lọ..

Quy trình làm việc như kho nội trú viên

c. Bộ phận ra lẽ:

Sau khi nhận thuốc từ kho nội trú viên và kho nội trú ống từ các phiếu lĩnh của

các khoa, phòng. Bộ phận ra lẽ sẽ dựa vào các phiếu công khai thuốc để phân chia

từng liều nhỏ nhất đến tay bệnh nhân.

 Phòng cấp phát thuốc bảo hiểm y tế ngoại trú: Quản lý DSCĐ Bùi Thanh Trà

Phần mềm quản lí thuốc riêng biệt và nhận thuốc từ kho chẵn theo phiếu dự

trù hoặc phiếu xuất chuyển kho, phần mềm gọi số tự động …

Quy trình lãnh thuốc tại phòng phát BHYT:

- Bệnh nhân nhận đơn thuốc từ các phòng khám (2 đơn thuốc giống

nhau)

-Nộp đơn thuốc tại quầy thu phí theo số thứ tự-Làm thủ tục thanh toán đồng chi trả và nhận lại 01 đơn thuốc-Nhận thuốc theo số thứ tự-Nhận thuốc, kiểm tra, ký tên-Ra về Nhà thuốc bệnh viện: Dược sỹ Nguyễn Thị Anh Thư

Nhà thuốc bệnh viện phục vụ 24/24 giờ cho bệnh nhân khơng có thẻ bảo hiểm

y tế. Ngồi ra nhà thuốc bệnh viện ln có Dược sĩ hướng dần sử dụng thuốc theo

yêu cầu của bệnh nhân.

Nhà thuốc đạt chứng nhận tiêu chuẩn GPP do Sở Ytế cấp.

Giá thuốc bán theo đúng qui định của Bộ Y Tế cho phép, có bản niêm yết giá

tại nhà thuốc.

Bệnh nhân nhận đơn thuốc từ các phòng khám, sau đó đưa bộ phận thu phí tại

nhà thuốc (thuộc phòng Tài chính kế tốn) để tính tiền. Sau khi thanh tốn tiền, đơn

thuốc sẽ được chuyển đến các nhân viên dược. Các dược sỹ tại nhà thuốc chỉ cắt

thuốc theo đơn và hướng dẫn bệnh nhân sử dụng thuốc theo đơn9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Tổ chức –Nhân sự khoa dược

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×