Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kiên trì giải quyết

Kiên trì giải quyết

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hành Vi Tổ Chức- 13 -GVHD :Về mặt tâm lý,dư âm của xung đột còn nằm trong ý thức của họ và sẽ còn gây

tác động trong một thời gian nhất định.Các bên xung đột có thể(trong vơ thức) vẫn còn

ác cảm,mặc cảm hoặc tác động khơng tốt đến nhau…

Những người xung quanh,tập thể,các nhà quản lý cần tiếp tục quan tâm theo

dõi,và tạo cho họ điều kiện cần thiết để hiểu và thơng cảm với nhau,cùng xây dựng

khơng khí làm việc vui vẻ,đoàn kết và hợp tác.

B.Thực tiễn trong Đất Xanh GroupGiải quyết mâu thuẫn, xung đột trong doanh nghiệp.

• Xung đột - mâu thuẫn là điều khơng thể tránh khỏi, có thể xảy ra ở mọi cấp

độ trong một doanh nghiệp. Khi mâu thuẫn, xung đột không được giải quyết

hay giải quyết không thỏa đáng, sẽ đẩy doanh nghiệp rơi vào tình trạng hỗn

loạn, suy thối. Lãnh đạo doanh nghiệp phải nhận diện được các mâu thuẫn,

tìm ra nguyên nhân và các bước giải quyết mâu thuẫn một cách hiệu quả

nhất...

• Để giải quyết mâu thuẫn, xung đột trong doanh nghiệp, trước hết nhà lãnh

đạo hãy lắng nghe các bên trình bày quan điểm của mình, sau đó ra quyết

định đình chiến xung đột, dành thời gian thu thập thơng tin, tìm hiểu ngun

nhân. Trên cơ sở đó đưa ra các chiến lược để giải quyết mâu thuẫn, xung đột.- 14 -Hành Vi Tổ Chức

STT

1Các bước

Lắng ngheGVHD :Nội dung

Lắng nghe các bên trình bày và giải thích quan

điểm của mình, và nghe họ đánh giá về đối

phương. Nhà lãnh đạo cần xem xét kỹ lợi ích của2họ trong vụ xung đột

Ra quyết định đình chiến Các mâu thuẫn, xung đột khó có thể giải quyết

được ngay. Nhà lãnh đạo cần thời gian tìm ra bản

chất của vấn đề. Hãy dùng quyền yêu cầu chấm

dứt ngay xung đột, và thông báo thời hạn giải3Thu thập thông tinquyết cho các bên.

Yêu cầu các bên cung cấp thông tin. Đồng thời

thu thập thơng tin từ mọi nguồn, mọi người có

liên quan trực itếp hoặc gián tiếp tới các bên gây

nên mâu thuẫn, xung đột. Cần phải xác định được4Tìm hiểu nguyên nhânđâu là thơng tin chính xác, có giá trị.

Tìm hiểu rõ nguyên nhân, lãnh đạo mới tìm ra

hướng giải quyết. Liệt kê ra tất cả các nguyên

nhân có thể dẫn tới mâu thuẫn, xung đột và xác5định xem đâu là nguyên nhân chủ yếu

Áp dụng chiến lược giải Các chuyên gia quản trị doanh nghiệp đã đưa ra

quyếtba chiến lược phổ biến: một là thắng – thua, hai

là thua - thua và ba là thắng - thắng.Một số nguyên tắc sửa đổi hành vi cá nhân theo chiều hướng tích cực

Từ những phân tích ở trên, ta có thể thấy, chủ yếu hành vi của các cá nhân tham

gia xung đột chưa được cải thiện theo chiều hướng tích cực là do họ chưa tìm thấy

được điểm chung giúp hài hòa lợi ích, chức năng; chưa tự kiểm sốt, điều chỉnh được

hành vi của mình hoặc do hiểu lầm. Do đó để cải thiện những vấn đề này các nhà quản

lý có thể csử dụng những biện pháp sau:Hành Vi Tổ Chức- 15 -GVHD :Hợp lý trong việc cơ cấu tổ chức, phân bổ lợi ích nhằm tránh chồng chéo chức

năng và xung đột về quyền lợi.

Tổ chức những khóa học về kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp cho nhân viên.

Thường xuyên tổ chức giao lưu thông qua các hoạt động dã ngoại, vui chơi giải

trí nhằm tăng sự gắn bó, đồn kết trong nội bộ tổ chức…

Hiểu được tầm quan trọng của điều này, Đất Xanh Group có hẳn mảng phát

triển con người trong chính sách nhân sự của Tập đồn. Ngồi các chương trình về đào

tạo - phát triển, Tập đồn cũng đã chú ý cho mơi trường làm việc, chính sách phúc lợi,

hệ thống lương thưởng cho nhân viên. Bên cạnh đó còn có các chương trình chia sẻ

phúc lợi cho xã hội, cũng là một cách tạo ra các hoạt động gắn kết cho nhân viên trong

tập đồn. Với tất cả nỗ lực đó từ phía bộ phận quản lý, các cấp lãnh đạo của tập đồn

đã giúp cho nhân viên tập đồn gắn bó, đoàn kết, tạo ra một thế hệ nhiệt huyết, năng

động cho tập đồn, đồng thời cũng là biện pháp thơng minh cho bài toán giảm thiểu và

giải quyết được mâu thuẫn, xung đột giữa các nhân viên trong tập đoàn Đất Xanh.Danh mục tài liệu tham khảo :

• Giáo trình Tâm lý trong quản lý .(Học viện bưu chính viễn thơng E-ptit.)

• Giáo trình Tâm lý quản lý

• Giáo trình Hành vi tổ chức

• 5 Phương pháp xử lý xung đột

http://sdtc.tdt.edu.vn/index.php/doc-va-suy-ngam/ky-nang/164-5-phng-phap-xly-xung-t

• 6 cách giảm thiểu xung đột với đồng nghiệp- 16 -Hành Vi Tổ ChứcGVHD :http://tuvantamly.vn/index.php?/Chuyen-cong-so/6-cach-giam-thieu-xung-dotvoi-dong-nghiep.html

• Làm gì khi có mâu thuẫn nội bộ phát sinh?

http://www.lanhdao.net/leadership/home.aspx?catid=5&msgid=11613KẾT LUẬN

Xung đột trong tổ chức có thể làm mất đi tính đồn kết cũng như hiệu quả trong

công việc của cá nhân hay một số bộ phận nhóm.Quản lý khơng đúng cách sẽ gây nẩy

sinh xung đột trong công ty. Các mâu thuẫn sẽ mau chóng lớn nhanh nếu khơng được

giải quyết thỏa mãn và hợp lý. Và một khi tính đồn kết bị mất đi, những cơng việc đòi

hỏi sự cộng tác sẽ trở thành nỗi ám ảnh của các cá nhân.Trong mọi tình huống , chúng

ta nên làm cho xung đột dịu xuống.Thảo luận và thực hịên trao đổi một cách bình tĩnh

với thái độ xây dựng và tập trung vào thẳng vấn đề chứ không hướng trọng tâm vào bất

cứ cá nhân nào cả. Nếu làm được điều này thì mọi cá nhân trong tổ chức đều lắng nghe

cẩn thận và hiểu được vấn đề cũng như cùng đưa ra giải pháp nhằm giải quyết vấn đề

một cách hiệu quả.Qua công tác quản trị và điều phối xung đột, chúng ta có thể khiến

mơi trường làm việc trở nên thoải mái,quan hệ giữa các đồng nghiệp thêm gắn bó để

thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra của công việc.Hành Vi Tổ Chức- 17 -GVHD :Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiên trì giải quyết

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×