Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHÂN TÍCH CÔNG NGHỆ

PHÂN TÍCH CÔNG NGHỆ

Tải bản đầy đủ - 0trang

THANH TRA HIỆN

TRƯỜNG

• Thanh tra hiện trường là một việc

phải làm đối với nhà quản trò rủi

ro. Bằng cách quan sát các bộ phận

của tổ chức và các hoạt động tiếp

sau đó của nó, nhà quản trò có

thể học được rất nhiều về những

rủi ro mà tổ chức có thể gặp.THAM KHẢO CÁC

CHUYÊN GIA TRONG TỔ

• Cách thứ tư để

nhận dạng các rủi ro

CHỨC

của tổ chức là thông qua các giao tiếpcủa tổ chức là thông qua các giao tiếp

thường xuyên và có hệ thống với các

bộ phận khác trong tổ chức. Các giao

tiếp nầy bao gồm

• (1) Mở rộng việc thăm viếng các cán

bộ quản lý và nhân viên ở các bộ

phận khác qua đó nhà quản trò rủi ro cố

gắng có được những hiểu biết đầy đủ

về các hoạt động cũng như các tổn thất

có thể có từ các hoạt động này.THAM KHẢO CÁC

CHUYÊN GIA TRONG TỔ

• (2) Các báo cáoCHỨC

miệng hoặc bằng văn bản

của các bộ phận do họ tự đề xướng hoặcthực hiện theo một hệ thống báo cáo thường

xuyên nhằm giúp nhà quản trò rủi ro nắm

được những thông tin cần thiết.

• Không nên xem thường tính quan trọïng của hệ

thống giao tiếp như thế. Các bộ phận này

thường xuyên tạo ra hoặc nhận thức được các

nguy cơ rủi ro mà nhà quản trò rủi ro có thể

bỏ sót. Thật vậy, sự thành công của nhà

quản trò rủi ro phụ thuộc rất nhiều vào tinh

thần hợp tác của các bộ phận trong tổ chức.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHÂN TÍCH CÔNG NGHỆ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×