Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
HAI HỆ THỐNG TƯ DUY

HAI HỆ THỐNG TƯ DUY

Tải bản đầy đủ - 0trang

HAI HỆ THỐNG TƯ DUY

• Hệ thống một hay cái bụng, là những suy

nghĩ vô thức, từ tiềm thức, với điểm nổi

bật là tốc độ.

• Hai cơ chế nhận thức làm việc bán độc lập

với nhau, liên tục làm rắc rối thêm những

suy nghĩ của chúng ta và tương tác phức

tạp với nhau. Kiến thức mà chúng ta học

được và sử dụng một cách có lý trí bởi cái

đầu có thể chìm dưới nhận thức vơ thức

của cái bụng.HAI HỆ THỐNG TƯ DUY

• Phương pháp thực nghiệm và thành kiến là

những cách gọi nôm na cho một trong những

nỗ lực hào hứng nhất để khuấy động bức

màn bí mật về tư duy của chúng ta.

• Thành kiến chỉ là một xu hướng, một thành

kiến thiên ghi nhớ những thứ bất bình

thường. Đối với phương pháp thực nghiệm

đó là những qui luật về dấu hiệu. Đó là qui

luật sự xuất hiện-ngang bằng- với sự thực.HAI HỆ THỐNG TƯ DUY

• Cái đầu giám sát những quyết định của cái

bụng, và ít nhất cũng có thể điều chỉnh hay

gạt bỏ những quyết định ấy, nếu cái đầu

cho rằng cái bụng đã sai. Cái bụng quyết

định, và cái đầu xem xét lại. Quá trình này

là cơ chế cơ bản để những suy nghĩ và

quyết định của chúng ta được hình thành.

• Cái đầu và cái bụng luôn tranh giành quyền

đưa ra quyết định, phản ứng cuối cùng.HAI HỆ THỐNG TƯ DUY

• Một trong những điều cơ bản của sự sáng suốt

của chúng ta là những quyết định về mặt đại thể

là kết quả của những hệ thống khơng có ý thức

hoạt động rất nhanh, trên cơ sở rất ít manh mối,

và theo một cách thơng thường, sau đó nó sẽ

chuyển những phán đốn ước lượng này trở

thành trạng thái tỉnh táo có ý thức, trạng thái sẽ

điều chỉnh một cách chậm rãi và thận trọng

những phán đốn này.

• Tuy nhiên, cái đầu cũng khơng thường xun làm

vậy, thậm trí khi can thiệp nó cũng chỉ có thể

giảm nhẹ, thay đổi hoặc chi phối phán xét của cái

Bụng chứ khơng thể xóa bỏ nó, khơng thể thay

đổi cảm nhận.BA QUY LUẬT VỀ DẤU HIỆU

• Quy luật thả neo

• Quy luật điểm đặc trưng

• Quy luật điển hìnhQUY LUẬT THẢ NEO

• Cái Bụng đang sử dụng cái mà các nhà tâm lý

học gọi là phương pháp giải quyết vấn đề bằng

kinh nghiệm có điểm tựa và có điều chỉnh hay

còn gọi là quy luật thả neo.

• Khi chúng ta chưa chắc chắn về một câu trả lời

đúng, chúng ta sẽ phải đưa ra một dự đoán, cái

Bụng sẽ chộp lấy một con số gần nhất – đó là

con số mà chúng ta nghe thấy ở thời điểm gần

nhất trước đó. Sau đó cái Đầu sẽ điều chỉnh,

nhưng sự điều chỉnh có xu hướng trở nên khơng

đủ hiệu quả, khiến cho ước đoán cuối cùng của

con người sẽ nghiêm theo giá trị của mỏ neo

ban đầu.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

HAI HỆ THỐNG TƯ DUY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×