Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn giai đoạn 2013-2015.

Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn giai đoạn 2013-2015.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015

Agribank Sài Gòn nên phân loại các sản phẩm dịch vụ dành riêng cho đối tượng khách hàng

cá nhân và doanh nghiệp để có thể phục vụ tốt nhất cho từng đối tượng khách hàng.

Agribank Sài Gòn cần tiếp tục tập trung phát triển các sản phẩm dịch vụ mới, cụ thể:-Đối với khách hàng cá nhân:

Về tài khoản – tiền gửi: tiền gửi có kỳ hạn trả lãi trước tồn bộ, tiền gửi có kỳ hạn trả lãi sau-định kỳ, tiền gửi có kỳ hạn rút gốc linh hoạt, tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm học đường…

Về sản phẩm tín dụng: cho vay trả góp, cho vay phát hành thẻ tín dụng, cho vay dưới hình-thức thấu chi các tài khoản cá nhân, cho vay hỗ trợ du học, cho vay cấm cố giấy tờ có giá…

Phát triển các sản phâm thẻ: thẻ liên kết sinh viên, thẻ “Lập nghiệp”, thẻ tín dụng quốc tế

Agribank Visa/MasterCard, thẻ ghi nợ quốc tế Agribank Visa/MasterCard, thẻ ghi nợ nội địa-Success

Chiết khấu giấy tờ có giá như sổ tiết kiệm có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín-phiếu…

Kinh doanh ngoại tệ: mua bán ngoại tệ giao ngay

Thanh toán trong nước: triển khai dịch vụ thanh tốn hóa đơn trên Internet Banking, thanh-tốn hóa đơn tiền điện nước

Dịch vụ kiều hối: phát triển hệ thống nhận và chi trả kiểu hối qua hệ thống ngân hàng, qua

-Western Union

Đối với khách hàng doanh nghiệp:

Về tài khoản – tiền gửi: tiền gửi có kỳ hạn trả lãi định kỳ, tiền gửi có kỳ hạn trả lãi sau

Về tín dụng: mở rộng các đối tượng cho vay: kinh tế hộ, các đối tượng cho vay theo nghị

định 41 của Chính phủ, đặc biệt chú ý đến các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, doanh

nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ theo Nghị quyết 02 của Chính phủ, các

doanh nghiệp công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp…; cho vay vốn ngắn hạn, cho vay-dự án cơ sở hạ tầng

Cung cấp một số sản phẩm mới: dịch vụ bao thanh tốn; các dịch vụ tiện ích: dịch vụ trả

lương tự động; thanh toán nợ tự động tiền mua hàng hóa và dịch vụ qua kênh thanh tốn

ngân hàng (thanh toán Biling); dịch vụ quản lý vốn tập trung; dịch vụ đầu tư tự động; chiết-khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá; bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh toán…

Về chuyển nhận tiền, thanh toán trong và ngoài nước: phát triển dịch vụ chuyển tiền, dịch

vụ thanh tốn xuất nhập khẩu nhanh chóng, chính xác; các sản phẩm liên kết; các dịch vụ

57Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015

thanh tốn hóa đơn tiền điện, thu ngân sách nhà nước; triển khai dịch vụ thanh tốn hóa đơn

-trên Internet Banking

Phát triển các sản phẩm thẻ: Thẻ tín dụng quốc tế (Agribank Visa/MasterCard)

Tiếp tục phát triển dịch vụ kiểu hối: đa dạng hóa các dịch vụ chuyển nhận tiền từ Việt Nam

ra nước ngoài và ngược lại; và kinh doanh ngoại tệ: đa dạng hóa các loại ngoại tệ giao dịch,

các giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay, mua bán ngoại tệ kỳ hạn, hốn đổi ngoại tệ

Ngồi ra, Agribank Sài Gòn triển khai cung cấp một số sản phẩm dịch vụ khác như:-Dịch vụ chuyển khoản bằng SMS: thực hiện chuyển khoản bằng cách gửi tin nhắn SMS từ-điện thoại di động

Dịch vụ vấn tin số dư: giúp khách hàng kiểm tra số dư tài khoản của mình tại Agribank mọi-lúc mọi nơi chỉ bằng thao tác gửi tin nhắn từ điện thoại di động

Dịch vụ tự động thông báo biến động số dư: dịch vụ tự động gửi tin nhắn thông báo nội

dung biến động (số tiền tăng, giảm, nguyên nhân) trên tài khoản của khách hàng vào điện-thoại của khách hàng ngay khi có biến động và có thể quản lý tài khoản của mình 24/24

Dịch vụ nạp tiền ví điện tử VnMart: dịch vụ giúp khách hàng nạp tiền cho ví điện tử

VnMart để mua hàng trực tuyến từ tài khoản của mình tại Agribank bằng cách gửi tin nhắn

SMS từ điện thoại di động

3.2.2.Chiến lược giá.

Việc định giá được hiểu là quá trình mang đến và giúp khách hàng tiếp nhận và chấp nhận

giá cả của sản phẩm, dịch vụ ngân hàng. Nó khơng đơn thuần chỉ là sự biểu hiện bằng tiền

của các phẩm dịch vụ mà nó còn là sự quan tâm và thời gian mà khách hàng dành cho sản

phẩm dịch vụ đó. Nhìn chung giá của các sản phẩm dịch vụ giữa các ngân hàng tại thị

trường Ngân hàng Việt Nam có sự chênh lệch nhau khơng đáng kể, các loại phí dịch vụ ở

mặt bằng chung như nhau. Tuy nhiên giá một số sản phẩm dịch vụ cho vay của các Ngân

hàng TM Nhà nước thường thấp hơn so với các ngân hàng thương mại cổ phần khác nhưng

chuẩn cho vay lại khắt khe hơn. Do đó, Ngân hàng Agribank Sài Gòn cần phải “ lấy khách

hàng làm trung tâm” làm nhận thức để thay đổi chiên lược về giá của mình để phù hợp với58Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015

xu thế mới của thị trường. Việc ngân hàng có thể định giá các sản phẩm dịch vụ của mình

một cách hiệu quả, chính xác giúp họ sử dụng giá như một phương tiện cạnh tranh.

Theo một nghiên cứu mới đây của Viện Nghiên cứu Giá trị kinh doanh của IBM khi khảo

sát hơn 200 ngân hàng hàng đầu thế giới cho thấy khoảng 25% số ngân hàng hiện nay vẫn

đang sử dụng phương thức định giá tiêu chuẩn mà không quan tâm đến mối quan hệ thực tế

giữa ngân hàng với khách hàng. Nói khác đi đó là chiến lược “một giá cho tất cả mọi

người” hay nói khác đi là “gọt chân tất cả mọi người cho vừa một đôi giày”. Xu thế này

đang cho thấy nhiều dấu hiệu của rủi ro, sự thiếu linh hoạt này đã làm các ngân hàng tự

“trói tay trói chân” đặc biệt là trong khi tình hình thực tế đang thay đổi chóng mặt. Một mơ

hình định giá sáng tạo, cơ động, mềm dẻo hơn sẽ giúp các ngân hàng tạo được lợi thế so với

các đối thủ. Tất nhiên mơ hình đó sẽ đòi hỏi nhiều công sức ban đầu hơn do phải hiểu chi

tiết hơn về từng phân khúc khách hàng, nắm được các mô hình rủi ro khác nhau và năng lực

chi trả của những đối tượng khách hàng khác nhau. Khi ngân hàng triển khai thành cơng mơ

hình giá linh hoạt người dùng sẽ nhận được sự “thoải mái và vừa vặn” trong việc chi trả khi

sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng – là yếu tố quan trọng cho thấy sự thỏa mãn của

khách hàng khi sử dụng dịch vụ của ngân hàng, điều này sẽ giúp khách hàng cảm thấy vui

vẻ và hài lòng hơn và cũng nâng cao sự trung thành gắn bó với sản phẩm dịch vụ ngân hàng

hơn.

Tại thị trường ngân hàng Việt Nam, Ngân hàng Agribank Sài Gòn _ ngân hàng thương mại

Nhà nước với ưu thế về nguồn vốn và cơ sở hạ tầng nên giá của các sản phẩm dịch vụ của

ngân hàng thường có sự cạnh tranh hơn so với những ngân hàng thương mại cổ phần khác.

Tuy nhiên chính điều này cũng trở thành một nhân tố bất lợi đối với các ngân hàng thương

mại Nhà nước khi phải tuân những quy định cũng như mệnh lệnh của Ngân hàng Nhà nước

cũng như của Chính phủ để theo đuổi những mục tiêu ngoài mục tiêu lợi nhuận. Nên các

ngân hàng thương mại Nhà nước rất khó để có những chiến lược về giá linh hoạt để tăng

tính cạnh tranh với các đối thủ khác. Vì vậy, cùng với sự phát triển của cơng nghệ, việc tùy

biến hóa là một cơ hội và cũng là một sự lựa chọn tốt để các chi nhánh bắt kịp sự biến động

59Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015

mạnh mẽ của bối cảnh tồn cầu, khi mà Chính phủ có sự can thiệp sâu hơn để kiểm soát thị

trường tài chính xương sống còn người dùng thì thắt chặt chi tiêu và đòi hỏi khắt khe hơn.

3.2.3.Chiến lược phân phối.

Đây là chiến lược mà ngân hàng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ sẵn có để tham gia vào

thị trường mới nhằm mở rộng thị phần, tăng doanh số hoạt động và tạo điều kiện tiếp cận

khác hàng tiềm năng.

3.2.3.1. Về công tác tổ chức mạng lưới phân phối

-Từng bước cơ cấu mơ hình mạng lưới phòng giao dịch theo hướng tăng quyền lực chophòng giao dịch.

 Xây dựng các kios, điểm giao dịch ngân hàng tự động (các máy POS), máy ATM tại các khu

vực tập trung đông người (đặc biệt là những ai có nhu cầu thanh tốn hay rút tiền bằng thẻ)

như: chợ Gò vấp, Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM…

 Xây dựng kênh phân phối điện tử (hệ thống internet/phone/sms banking) chuyên nghiệp,

hiện đại và đảm bảo an tồn tài khoản/giao dịch, bảo mật thơng tin.

 Xây dựng chính sách cạnh tranh nhằm duy trì lợi thế và khắc phục những hạn chế trong hoạt

động trong tương quan với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường như: Ngân hàng Đông Á,

Ngân hàng SHB, Ngân hàng Á Châu...

3.2.3.2.Về cơng tác quảng bá thương hiệu:

- Chính sách thu hút khách hàng ở hiện tại:

 Agribank Sài Gòn ln cố gắng gây ấn tượng tốt đối với khách hàng: Treo băng-ron, ápphích để cơng khai chính sách lãi suất mà ngân hàng đang áp dụng. Có bãi giữ xe cho khách

hàng, cùng với đội ngũ nhân viên bảo vệ, tạo được tâm lý an toàn cho khách hàng khi thực

hiện giao dịch.

 Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật: Đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất phục vụ

cho nhiệm vụ kinh doanh. Mua sắm ngay những tài sản cần dùng, đặc biệt là các thiết bị tin

học, đường truyền, máy phát điện, tủ, két sắt và phương tiện làm việc cần thiết phục vụ yêu

cầu kinh doanh.60Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015

 Liên tục cải tiến quy trình - thủ tục nhanh - gọn - tiện lợi đáp ứng tối đa nhu cầu kháchhàng…

 Nâng cao chất lượng nhân sự: Chất lượng của nhân viên về công tác chuyên môn được đánh

giá khá cao, thái độ làm việc ân cần, ln đảm bảo “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”.

- Chính sách thu hút khách hàng trong tương lai:

 Trong thời gian tới, Agribank Sài Gòn nên tiến hành cơng tác quảng cáo thơng qua cácphương tiện truyền thông đại chúng như báo, đài, ti vi. Loại hình quảng cáo này tuy có chi

phí lớn nhưng hiệu quả mang lại có thể sẽ cao hơn so với hình thức treo băng-ron, áp phích.

 Ngồi ra, có thể giới thiệu các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng cho khách hàng bằng một số

hình thức khác như gửi thư ngõ, tờ rơi, lập trang web riêng cho chi nhánh.

 Đặc biệt, Agribank Sài Gòn cần tổ chức các sự kiện để gây ấn tượng sâu sắc cho khách hàng

như: tài trợ cho hoạt động thể dục thể thao của Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, cấp

học bổng cho một số học sinh nghèo hiếu học của Trường Tiểu học Nhật Tân…

Với vị trí vơ cùng thuận lợi, Agribank Sài Gòn có nhiều cơ hội để mở rộng thị phần của

mình. Thấy được điều đó, Agribank Sài Gòn đã, đang và sẽ thực hiện, đồng thời hồn thiện

chiến lược phân phối của mình sao cho ln đảm bảo khả năng cạnh tranh với các ngân

hàng bạn, cũng cố lòng tin nơi khách hàng, từng bước xác định được giá trị riêng cho

thương hiệu Agribank nói chung và Agriabank Sài Gòn nói riêng.

3.2.4.Chiến lược xúc tiến hỗn hợp.

Xúc tiến hỗn hợp là công cụ quan trọng của Marketing được các ngân hàng sử dụng để tác

động vào thị trường.

Hoạt động xúc tiến hỗn hợp của Marketing ngân hàng thương mại bao gồm hệ thống các

hoạt động thông tin , truyền tin về sản phẩm dịch vụ ngân hàng tới khách hàng như hoạt

động quảng cáo,tuyên truyền,khuyến mại, giao dịch cá nhân…. Để đạt được những mục tiêu

đó chi nhánh AGRIBANK Sài Gòn đã triển khai các chiến lược xúc tiến hỗn hợp như :1.Khuyến mạiQuảng cáo

61Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Xúc Tiến Hỗn

HợpBán hàng cá

Sơ đồ : Các

công cụ chủ yếu của xúc tiến hỗn hợp

nhânPR3.2.4.1. Quảng cáo

Quảng cáo bao gồm mọi hình thức giới thiệu một cách gián tiếp và đề cao ý tưởng hàng hoá

hay dịch vụ cụ thể mà được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể quảng cáo

Trong nền kinh tế thị trường, Quảng cáo mang một sức mạnh đích thực. Bất cứ một sản

phẩm nào dù có tốt đến đâu cũng khơng chiếm lĩnh được thì trường nếu khơng có quảng

cáo. Hiện nay các NHTM đã quảng cáo dưới rất nhiều hình thức như : báo, tạp chí, truyền

hình, truyền thanh,băng rơn, gửi thư, internet… Và do mỗi hình thức có tác dụng đến đối

tượng khách hàng khác nhau nên các NHTM thường áp dụng đồng thời nhiều phương thức

quảng cáo để thu hút khách hàng.

Agribank thực hiện quảng bá thương hiệu với nhiều hình thức như :

+Đồng bộ hóa logo: Đây là logo khá ấn tượng , mang nét riêng của ngân hàng, hình ảnh

được thể hiện đơn giản nhưng cũng thu hút sự chú ý của khách hàng.62Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015+ Slogan: “ Mang phồn thịnh đến mọi nhà “ ,sologan này tuy ngắn nhưng mang ý nghĩa rất

lớn, gần gũi với người dân.

+Thông qua các chương trình, sự kiện quan trọng, có ý nghĩa trong cộng đồng:

+Quảng cáo trên các ấn phẩm báo chí, phương tiện truyền thơng; quảng cáo trên các biển

tấm lớn, tấm nhỏ, panơ ngồi trời; phim TVC

+Thực hiện cơng tác thông tin tuyên truyền thông qua tờ Thông tin Agribank; website

Agribank (tiếng Việt và tiếng Anh). Thông qua các hình thức nêu trên cùng với việc nâng

cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, thái độ phục vụ tận tình, chu đáo, hình ảnh và thương hiệu

của Agribank chi nhánh Sài Gòn được gắn với các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã

hội của đất nước có nhiều ý nghĩa, tác động sâu rộng, thu hút được sự quan tâm của đông

đảo khách hàng, cộng đồng.

3.2.4.2. Hoạt động khuyến mãi

Khuyến mãi (Xúc tiến bán hàng) là các biện pháp tác động tức thì, ngắn hạn để khuyến

khích việc mua sản phẩm hay dịch vụ. Xúc tiến bán hay còn gọi là khuyến mại có tác động

trực tiếp và tích cực tới việc tăng doanh số bằng những lợi ích vật chất bổ sung cho người

mua, nó có thể là thưởng, giảm giá, trúng thưởng. Do vậy các hoạt động xúc tiến bán sẽ hỗ

trợ cho hoạt động quảng cáo để khuyến khích, cổ vũ, thơi thúc họ đi đến hành động mua

nhanh hơn.63Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015

Nắm bắt được tâm lý người tiêu dùng, rất hay quan tâm đến những đợt khuyến mãi, ngân

hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn đã đưa ra nhiều hình thức khuyến mãi khác nhau nhằm

đem lại những lợi ích thiết thực và hấp dẫn khách hàng như :

+ Mở thẻ ATM miễn phí tại các điểm giao dịch

+Đăng ký miễn phí dịch vụ MOBILE BANKING của ngân hàng như: SMS BANKING,

Dịch vụ VnTopup( nạp tiền trực tiếp cho thuê bao di động trả trước )….

+ Áp dụng lãi suất bậc thang đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn ở ngân hàng

+Những khoảng tiền gửi lớn tại ngân hàng có cơ hội rút thăm trúng thưởng vàng SJC, xe

hơi….

3.2.4.3.Bán hàng cá nhân

Bán hàng cá nhân bao gồm những mối quan hệ trực tiếp giữa người bán và các khách hàng

hiện tại cũng như khách hàng tiềm năn. Do vậy bán hàng cá nhân là sự giới thiệu bằng

miệng về hàng hoá hay dịch vụ của người bán hàng thông qua cuộc đối thoại với một hoặc

nhiều khách hàng nhằm mục đích bán hàng.

Sử dụng hình thức bán hàng cá nhân có những ưu điểm riêng bởi các khách hàng có thể hiểu

rõ hơn về sản phẩm. Khi đội ngũ bán hàng có trình độ cao, khách hàng sẽ được họ hướng

dẫn rõ ràng về cách sử đúng cũng như chứng minh một cách đầy đủ, thuyết phục về giá trị

sản phẩm. Thêm vào đó, thơng qua các hoạt động bán hàng, các nhân viên có thể thu được

các thơng tin của khách hàng về sản phẩm, công ty và dối thủ cạnh tranh một cách chính xác

và nhanh nhất.

3.2.4.4.PR ( Quan hệ cơng chúng)

Quan hệ cơng chúng là kích thích một cách gián tiếp nhằm tăng nhu cầu về hàng hoá, dịch

vụ hay uy tín của một đơn vị kinh doanh bằng cách đưa ra những tin tức có ý nghĩa thương64Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015

mại về chúng trên các ấn phẩm, các phương tiện thơng tin đại chúng một cách thuận lợi và

miễn phí.

Quan hệ cơng chúng là hình thức hoạt động tổ chức dư luận xã hội – dư luận thị trường.

Hoạt động tổ chức dư luận xã hội có một số nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ bảo đảm cho

cơng ty có danh tiếng tốt, hình ảnh tốt, xử lý các tin đồn, hình ảnh bất lợi đã lan truyền ra

bên ngồi.

Đế gắn bó hơn và hiểu rõ hơn về khách hàng của mình Agribank chi nhánh Sài Gòn đã thực

hiện các chương trình vì cồng đồng mang tính nhân văn như :

+ Tham gia các chương trình tình thương tình nghĩa như : ủng hộ trẻ em bị bệnh ung thư, tổ

chức viếng thăm các cụ già neo đơn, xây dựng nhà tình thương tình nghĩa cho những hộ gia

đình khó khăn…

+ Tài trợ cho các cơng trình phúc lợi , tài trợ cho giải đấu như bóng đá …

+ Củng cố và đa dạng hoá trang Web:www.agribanksaigon.com.vn với các nội dung thông

tin phong phú, đa dạng hơn.

+ Tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử xây dựng, phát triển và trưởng thành của Ngân hàng

Agribank chi nhánh Sài Gòn trong ngân hàng và toàn thể học sinh, người dân trong quận…

3.2.5.Chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

Trong bất cứ một đơn vị cơng ty tổ chức tài chính nào nguồn nhân lực chính là quyết định

sự thành bại và sự tồn tại và phát triển của những đơn vị cơng ty tổ chức tài chính. Để được

một nguồn nhân lực đảm bảo được hoạt động kinh doanh hiệu quả, ngồi năng lực, đạo đức

thì nguồn nhân lực này phải có một sự sáng tạo đảm bảo phù hợp với sự phát triển của quy

mô hoạt động, phù hợp với nền kinh tế thị trường và các tổ chức đang tồn tại và hoạt động.

I. Phát triển nguồn đào tạo nguồn nhân lực:

1.Cần xác định rõ nhu cầu đào tạo

65Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015

Đánh giá, xác định nhu cầu đào tạo là bước quan trọng nhất trong công tác đào tạo và phát

triển nhuồn nhân lực. Đánh giá, xác định đúng nhu cầu đào tạo, phát triển là cơ sở để thực

hiện các bước tiếp theo.

Chi nhánh có thể áp dụng phương pháp phân tích tổ chức, phân tích cá nhân, phân tích cơng

việc để xác định nhu cầu đào tạo.

2.Xác định rõ mục tiêu đào tạo

Cần xác định mục tiêu cụ thể trong mỗi chươn trình đào tạo. Một mục tiêu đào tạo tốt cần

phải cụ thể, lượng hoá được, hiện thực và quan sát được.

Mục tiêu cần phải hợp lý và học viên có thể đạt được mới có ý nghĩa trong thực tế. Để đảm

bảo cho mục tiêu có thể đạt được cần kết hợp phân tích thực nghiệm và phân tích cơng việc.3.Lựa chọn chính xác đối tượng đào tạo

Lựa chọn đối tượng cần căn cứ vào tác dụng của khố học với cơng việc mà đối tượng đang

hoặc sẽ đảm nhận, thiện chí học tập của đối tượng, trình độ khả năng chun mơn, kỹ năng

cần thiết cho công việc.

Các trường hợp mới được tuyển dụng cần có kế hoạch cho đi đào tạo học việc để có kiến

thức chun mơn nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết để làm việc.

Tránh tình trạng cử người đi học khơng đúng đối tượng và mục đích. Điều đó làm cho hiểu

quả đào tạo thấp, gây lãng phí tiền bạc và cơng tác đào tạo.4.Lựa chọn chuong trình và phương pháp đào tạoa.Lựa chọn chương trình và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

Thường xuyên tổ chức các cuộc thi nghiệp vụ, từ đó lựa chọn và bồi dưỡng những cán bộ

giỏi nghiệp vụ, có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, có kỹ năng truyền đạt kiến thức

và có tâm huyết đứng lớp66Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015

Ngồi cơng tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, cần chú trọng đào tạo một số kỹ năng như:

kỹ năng quản lý công việc, kỹ năng bán hàng , kỹ năng giao tiếp , kỹ năng làm việc theo

nhóm, kiến thức Tiếng Anh và Tin học.

b.Đa dạng hoá các phương pháp đào tạo:

Kết hợp giữa nhiều phương pháp đào tạo khác nhau, cả đào tạo trong cơng việc và đào tạo

ngồi cơng việc.5.Sử dụng hiểu quả nguồn kinh phí đào tạo

Lựa chọn và bồi dưỡng những cán bộ trong chi nhánh giỏi trình độ chuyên mơn nghiệp vụ,

có kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng, có kỹ năng truyền đạt kiến thức và có tâm huyết

đứng lớp để đơn vị chủ động hơn trong công tác giảng dạy, tiết kiệm chi phí. Điều đặc biệt

quant rọng hơn là họ hiểu rõ tình hình hoạt động kinh doanh, trình độ chun mơn của từng

người, tính chất công việc đặc thù, những vướng mắc phát sinh trong cơng việc hàng ngày

để có hướng giải quyết kịp thời và hiệu quả.

Phòng Kế tốn căn cứ vào dự tốn chi phí đào tạo được duyệt, quy chế tài chính và chứng từ

thanh toán để kiểm soát, thanh toán đúng chế độ quy định.6.Tổ chức triển khai đào tạo

Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các chi nhánh, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông

thôn Việt Nam và các tổ chức đào tạo.

Thực hiện chương trình đào tạo: Cần có sự trao đổi thơng tin thường xun qua lại giữa giáo

viên và học viên để tính hiệu quả khoá học được nâng cao.

Giám sát đào tạo: Đảm bảo học viên tham gia đủ và có cơ sở đánh giá hiệu quả của khố

đào tạo thơng qua việc u cầu học viên gửi các thông tin về kết quả đào tạo thơng qua báo

cáo, chứng chỉ khố học.7.Hồn thiện việc đánh giá hiệu quả công tác đào tạo

Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý đào tạo theo chuyên ngành.

67Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn giai đoạn 2013-2015.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×