Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Anh/Chị có ý kiến đóng góp nào cho việc quản lý nhà nước về phát triển du lịch tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng?

Anh/Chị có ý kiến đóng góp nào cho việc quản lý nhà nước về phát triển du lịch tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng?

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHỤ LỤC 2:

BẢNG HỎI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG HUYỆN LẠC DƯƠNG

I. Thơng tin chung

1. Họ tên:.......................................... Giới tính:......... Nghề nghiệp:.................................

2. Số thành viên trong gia đình (sống chung với nhau)..................Số người3. Bảng- những thành viên hộ gia đình sống chung và những thành viên sống riêng

TTQuan hệ

với chủ hộTênGiới tính

(nam/nữ)TuổiNghề nghiệpThu nhập

triệu

đồng/năm1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

II.Hoạt động du lịch

1. Những thành viên trong gia đình đã tham gia hoạt động liên quan đến du lịch nào

dưới đây (chọn nhiều phương án)

Hướng dẫn viên

Biểu diễn văn nghệ/ cồng chiêng

Bán hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ □Xe ơm □

Chưa tham gia □

Khác2. Du lịch có giúp kinh tế gia đình khá giả hơn khơng

Có □Khơng □3. Theo anh/chị du lịch ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường địa phương? (chọn

nhiều phương án?

Giúp cải thiện cảnh quan tốt hơn □Môi trường bị ô nhiễm □Giúp bảo vệ mơi trường tốt hơn □Khơng ảnh hưởng gì □4. Theo anh/chị du lịch có ảnh hưởng gì đến hoạt động nơng nghiệp khơng?

Bỏ hoang đất ruộng □Ni ít gia súc, gia cầm hơn □Nuôi nhiều gia súc, gia cầm hơn □Khác (ghi rõ) □Trồng nhiều hoa và hoa màu hơn □

III. Cộng đồng địa phương và du lịch

1.Những hoạt động nào mà anh/ chị có thể tham gia

Bán hàng lưu niệm □Chụp ảnh □Làm nhà trọ cho khách nghỉ lại □Xe ôm/ trông giữ xe □Nhà hàng, khách sạn □Cung cấp các sản phẩm nông lâm □Hướng dẫn viên du lịch □Khác□.............................................Biểu diễn văn nghệ □

2. Anh/ chị có muốn khách nghỉ tại gia đình mình khơng?Có □Khơng □Vì sao? ...............................................................................................................................

3. Nếu mở dịch vụ nhà nghỉ cho du khách tại nhà anh/ chị cần hỗ trợ gì?

Vốn □Có chính sách ưu đãi cuả nhà nước □Kĩ năng làm du lịch □Khác□ (cụ thể)................................Ngoại ngữ □

4. Anh/ chị hay thành viên trong gia đình đã tham gia lớp đào tạo nào chưa?

Ngoại ngữ □

Biểu diễn văn nghệ □

Hướng dẫn viên □

Kỹ năng làm du lịch □

Kỹ năng làm nông nghiệp □

Khác □......................5. Tác động của hoạt động du lịch tới gia đình anh/chị

- Cải thiện đời sốngNhiều □Ít □Khơng tác động □- Nâng cao hiểu biếtNhiều □Ít □Khơng tác động □- Biến đổi truyền thống gia đìnhNhiều □Ít □Khơng tác động □- Thay đổi sinh hoạt gia đìnhNhiều □Ít □Khơng tác động □6. Chính quyền địa phương có chính sách hỗ trợ nào cho anh/ chị để làm du lịch

khơng?

Khơng □Có □ (xin cụ thể)....................................................................................7. Anh/ chị có đề xuất hoặc đóng góp gì cho hoạt động du lịch ở Lạc Dương được tốt

hơn?

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................PHỤ LỤC 3: Một số hình ảnh về huyện Lạc DươngHình 1: UBND Huyện Lạc DươngHình 2: Trung tâm văn hóa thể thao Huyện Lạc

DươngHình 3: Vườn ớt cơng nghệ caoHình 4: Vườn ươm ớt chngHình 5: Vườn hoa cúcHình 6: Vườn hoa hồngHình 7: Biểu diễn cồng chiêng Tây NguyênHình 8: Làng Cù LầnHình 9: KDL LangbiangHình 10: Vườn quốc gia Bidoup- Núi BàTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Anh/Chị có ý kiến đóng góp nào cho việc quản lý nhà nước về phát triển du lịch tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×