Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.15: Tác động của hoạt động du lịch tới đời sống dân cư.

Bảng 2.15: Tác động của hoạt động du lịch tới đời sống dân cư.

Tải bản đầy đủ - 0trang

thiện đời sống và nâng cao cuộc sống của họ, truyền thống gia đình gần như khơng

thay đổi, nhưng sinh hoạt gia đình thay đổi nhiều.Người dân xã Lát cho rằng du lịch

giúp cải thiện đời sống và nâng cao thêm một chút hiểu biết về cuộc sống.

Hoạt động du lịch không ảnh hưởng nhiều đến người dân không trực tiếp

tham gia làm du lịch. Vì những người này đa phần chỉ gián tiếp sản xuất nông

nghiệp ( trồng rau, hoa màu) đề phục vụ cho du lịch nên bản thân họ không trực tiếp

chịu sự ảnh hưởng. Như vậy sự tác động của du lịch đến người dân địa phương có

sự khác nhau giữa đối tượng tham gia trực tiếp và gián tiếp phục vụ du lịch.

 Chính quyền địa phương với chính sách hỗ trợ phát triển du lịch

Hiện nay, chính quyền địa phương đang khuyến khích người dân làm nông

nghiệp theo hướng công nghệ cao kết hợp du lịch. Mơ hình du lịch canh nơng đang

được lên kế hoạch và dự kiến triển khai thí điểm tại xả Lát. Đây là một bước đi đầu

tiên trong chiến lược phát triển du lịch huyện Lạc Dương của chính quyền địa

phương.

2.6. Những hạn chế còn tồn tại ở huyện Lạc Dương

Trên con đường phát triển, Lạc Dương vẫn còn nhiều thử thách bởi xuất phát

từ đặc điểm của một địa phương có xuất phát điểm thấp, kinh tế phát triển chưa bền

vững, trình độ phát triển chưa đồng đều ở tất cả các địa phương, ngành, lĩnh vực.

Việc khai thác các tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp cơng nghệ cao, du

lịch có mặt hạn chế; thu hút đầu tư chưa hiệu quả. Kết cấu hạ tầng vẫn yếu và thiếu

đồng bộ. Một số vấn đề về giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội… vẫn còn những bất cập,

chưa đáp ứng tốt yêu cầu phát triển, đời sống một bộ phận dân cư còn khó khăn…

Một khi điều kiện hạ tầng còn chưa đáp ứng, dịch vụ du lịch không mới lạ,

không đặc sắc, không cạnh tranh được với các điểm du lịch khác trong nước… thì

việc giữ chân và thu hút thêm du khách trong nước còn khó khăn, chưa kể đến du

khách quốc tế.

Hiện nay, các doanh nghiệp vẫn giữ thái độ mạnh ai nấy làm, giá vé tham

quan chưa thống nhất…, dẫn đến sản phẩm du lịch kém hấp dẫn, trùng lặp. Tuy

nhiên, việc tìm được tiếng nói chung giữa các nhà làm du lịch vẫn chưa thực hiệnđược.

Chính vì vậy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lạc Dương lần thứ X xác

định phương hướng chung trong giai đoạn 2015 - 2020 là khai thác có hiệu quả lợi

thế so sánh để phát triển, nhất là trên các lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ

cao, các sản phẩm đặc thù, du lịch. Đặc biệt, trong phát triển nông nghiệp, huyện sẽ

nắm vững thời cơ về chương trình hợp tác phát triển giữa Lâm Đồng và JICA (Nhật

Bản) để đẩy mạnh sản xuất nơng nghiệp cơng nghệ cao.TĨM TẮT CHƯƠNG 2

Lạc Dương là địa bàn chiến lược quan trọng ở Nam Tây Nguyên, với vị trí địa

lý thuận lợi giáp thành phố Đà Lạt, cùng với điều kiện tự nhiên và địa hình đa dạng

đã tạo cho Lạc Dương một nguồn tài nguyên du lịch vô cùng phong phú. Theo kết

quả điều tra, rừng cảnh quan Lạc Dương hiện có nhiều loại động thực vật quý hiếm

được đánh giá là một trong những tài ngun du lịch có giá trị, thích hợp phát triển

du lịch sinh thái, dưới tán rừng với nhiều loại hình hấp dẫn như du lịch sinh thái, du

lịch canh nơng.

Trên địa bàn huyện có trên 73% là người dân tộc thiểu số. Đồng bào các dân

tộc trong huyện có nền văn hóa đa dạng, phong phú, giàu bản sắc, hiền hòa, mến

khách, tình hình an ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội được đảm bảo, hạ tầng kinh

tế, kĩ thuật, nhất là về giao thông, bưu chính- viễn thơng được tăng cường...đây là

những điều kiện rất thuận lợi cho việc đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển du lịch.

Thị trường khách chính của Lạc Dương là thị trường nội địa, tổng lượt khách

nội địa chiếm 98,26% tổng lượt khách với tốc độ tăng trưởng bình quân năm là

6,74% qua 4 năm. Số lượng khách quốc tế chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với lượng khách

quốc tế chứng tỏ du lịch Lạc Dương vẫn chưa thực sự là một điểm đến được nhiều

du khách quốc tế biết đến.

Thực trạng khảo sát hoạt động du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Lạc

Dương cho thấy phần lớn du khách đánh giá cao về điều kiện tài nguyên thiên

nhiên, tài nguyên nhân văn và sự thân thiện của người dân. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng

vẫn yếu và thiếu đồng bộ. Người dân huyện Lạc Dương chưa có nhiều kinh nghiệm

trong việc hướng dẫn, thuyết minh cho du khách. Chính quyền địa phương chưa

quan tâm sát sao trong việc triển khai mơ hình, cách thức hoạt động của loại hình

này cho cộng đồng dân cư. Chính vì vậy, để phát triển du lịch cộng đồng tại huyện

Lạc Dương cần có những giải pháp đồng bộ và thiết thực.Chương 3: ÐỊNH HUỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG

ÐỒNG TẠI HUYỆN LẠC DƯƠNG , TỈNH LÂM ĐỒNG.

3.1. Định hướng phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng

UBND tỉnh Lâm Đồng định hướng phát triển du lịch với mục tiêu khai thác có

hiệu quả lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, truyền thống, các giá trị văn hóa - lịch sử

để phát triển ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng, theo hướng chất lượng cao và bền vững,

nhanh chóng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế động lực của cả tỉnh, tạo điều kiện

cho các ngành kinh tế khác phát triển.

Mục tiêu cụ thể

-Năm 2015: Lâm Đồng đón 4,5 - 5 triệu lượt, khách quốc tế chiếm 10%; sốngày lưu trú bình quân đạt 2,8 ngày, thu nhập xã hội từ du lịch đạt khoảng 10.000 tỷ

đồng. Tồn tỉnh có 25.000 phòng nghỉ, trong đó số phòng khách sạn 3-5 sao chiếm

50% tổng số phòng khách sạn từ 1- 5 sao; thu hút 15.000 lao động hoạt động tại các

doanh nghiệp du lịch, trong đó 80% lao động trực tiếp phục vụ du lịch được đào

tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ chun mơn và ngoại ngữ.

-Năm 2020: Lâm Đồng đón trên 6,5 triệu lượt, khách quốc tế chiếm 15%; sốngày lưu trú bình quân đạt 3 ngày, thu nhập xã hội từ du lịch đạt khoảng 13.000 tỷ

đồng. Toàn tỉnh có 35.000 phòng nghỉ, trong đó số phòng khách sạn 3-5 sao chiếm

55% tổng số phòng khách sạn từ 1- 5 sao; thu hút 20.000 lao động hoạt động tại các

doanh nghiệp du lịch; trong đó 90% lao động trực tiếp phục vụ du lịch được đào

tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn và ngoại ngữ.

3.2. Định hướng phát triển du lịch huyện Lạc Dương

3.2.1. Những cơ hội và thuận lợi

Trong những năm qua, cấp ủy chính quyền địa phương đã định hướng, có chủ

trương đúng đắn để ưu tiên phát triển du lịch. Các loại hình du lịch trên địa bàn gắn

với khơng gian văn hóa cồng chiêng, khu dự trữ sinh quyền thế giới Lang Biang, di

tích quốc gia núi Lang Biang, hồ Đan Kia- Suối Vàng...đã và đang được khai thác

phục vụ du lịch rất hiệu quả. Mạng lưới các cơ sở du lịch được mở rộng; cơ sở vật

chất kĩ thuật, hạ tầng phục vụ du lịch được đầu tư nâng cấp, sản phẩm du lịch ngàycàng được cải thiện, công tác quản lý nhà nước được tăng cường; tình hình an ninh

trật tự, vệ sinh môi trường tại các khu du lịch được đảm bảo. Các loại hình dịch vụ

bổ trợ có bước phát triển, cơ bản đáp ứng được nhu cầu dịch vụ, thông tin, trải

nghiệm của du khách. Giai đoạn 2011-2016, tổng lượng khách du lịch đến địa

phương đạt 6,3 triệu lượt, tổng doanh thu đạt 370,7 tỷ đồng, lượng khách tăng bình

quân hàng năm 9,4%, doanh thu tăng bình quân 19,6%.

3.2.2. Những khó khăn và thách thức

Du lịch Lạc Dương phát triển trong mơi trường nhiều biến động khó lường về

kinh tế, chính trị, thời tiết...ở phạm vi tồn cầu. Đặc biệt cuộc suy thoái kinh tế hiện

nay trên thế giới là một trong những khó khăn, thách thức lớn của ngành du lịch cả

nước nói chung và du lịch tỉnh Lâm Đồng nói riêng.

Cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, trình độ phát triển kinh tế của đất nước,

mức sống của người dân nhìn chung còn thấp so với nhiều nước trong khu vực, ảnh

hưởng đến việc phát triển thị trường du lịch trong nước và quốc tế.

Tài nguyên, môi trường du lịch bị xuống cấp do những bất cập trong quản lý,

bảo vệ và khai thác và nhiều nguyên nhân khác (như tai biến tự nhiên. cháy rừng)

Hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng

cao của du lịch.

Việc đầu tư phát triển du lịch ngày còn thiếu trọng tâm, thiếu vốn, chưa hiệu

quả, chính sách về đầu tư chưa thực sự hấp dẫn mọi nguồn lực xã hội vào đầu tư

phát triển du lịch.

Công tác xây dựng, chỉ đạo quản lý và thực hiện quy hoạch phát triển du lịch

còn chồng chéo, hệ thống các chính sách, quy định pháp luật liên quan đến phát

triển du lịch thiếu đồng bộ, kinh nghiệm quản lý, kinh doanh và trình độ nghiệp vụ

của đội ngũ cán bộ, người lao động trong lĩnh vực du lịch còn hạn chế.

3.3. Quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch huyện Lạc Dương.

3.3.1. Các quan điểm phát triển.

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Lạc Dương đến năm 2020

phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Lâm Đồng vàvùng Tây Nguyên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phát triển kinh tế- xã

hội huyện Lạc Dương phải đặt trong mối quan hệ phát triển với thành phố Đà Lạt và

các địa phương lân cận; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với quy hoạch các ngành,

lĩnh vực sản phẩm chủ yếu của tỉnh và phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế- xã

hội của huyện

Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương; huy động và sử dụng có hiệu quả

nguồn lực tại chỗ, kết hợp với thu hút các nguồn lực từ bên ngoài để phát triển kinh

tế- xã hội với tốc độ nhanh; nâng cao chất lượng tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu

kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Đa dạng hóa sản phẩm du lịch;

phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng an toàn và bền vững.

Kết hợp phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Đẩy

mạnh xây dựng nông thôn mới, chú trọng công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao

đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các

dân tộc, tăng cường mối đoàn kết giữa các dân tộc trong huyện.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường công tác đào tạo và chuyển

giao kỹ thuật cho lao động tại chỗ kết hợp thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ

bên ngồi; tăng cường tiềm lực khoa học và cơng nghệ của huyện, coi phát triển

khoa học và công nghệ là khâu quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm

hàng hóa và dịch vụ.

Gắn phát triển kinh tế với bảo vệ mơi trường và giữ vững ổn định chính trị- xã

hội, an ninh- quốc phòng.

3.3.2. Mục tiêu phát triển

Mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo

và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy

dân chủ, củng cố và tăng cường khối đồn kết tồn dân; duy trì tốc độ tăng trưởng

hợp lý, chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế; phát triển hệ

thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiệu quả; chăm lo cải thiện đời sống

nhân dân, tập trung giải quyết tốt một số vấn đề bức xúc trong vùng đồng bào

DTTS…Huyện Lạc Dương đã xác định rõ tiềm năng thế mạnh về du lịch để trên cơ sở

đó định ra chiến lược phát triển du lịch của huyện là: Đưa du lịch trở thành một

ngành kinh tế mũi nhọn. Khai thác tối đa các tiềm năng du lịch; hình thành các điểm

du lịch sinh thái, du lịch văn hóa. Gắn hoạt động du lịch kinhh doanh du lịch của

các đơn vị kinh tế với việc cung cấp các sản phẩm du lịch của cộng đồng dân cư,

tạo điều kiện cho người nghèo được tham gia cung cấp các sản phẩm du lịch để cải

thiện đời sống, xóa đói, giảm nghèo.

Phát huy những lợi thế về tự nhiên và tài nguyên văn hóa để phát triển du lịch

thành ngành kinh tế động lực. Hợp tác, liên kết với thành phố Đà Lạt và các địa

phương trong khu vực để xây dựng Lạc Dương trở thành một điểm đến văn hóa du

lịch hấp dẫn với các loại hình và sản phẩm du lịch đa dạng: như du lịch sinh tháinghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, du lịch thể thao, du lịch hội nghị, hội thảo...Thu hút

đầu tư khu du lịch Đan Kia- Đà Lạt, các khu, điểm du lịch sinh thái dọc tỉnh lộ 723,

vườn quốc gia Bi Đoup- Núi Bà, thác 9 tầng, thác Liêng Su (xã Đưng K’Nớ), thác 7

tầng (xã Đạ Sar), thác Liêng Tur (xã Đạ Chais)..., tôn tạo khu du lịch núi Lang

Biang, khu du lịch Thung lũng Vàng, làng Cù Lần, thác Ankroet...; xây dựng tuyến

du lịch sinh thái VQG Bi Đoup- Núi Bà, tuyến du lịch văn hóa cồng chiêng tại xã

Lát, tuyến du lịch nghiên cứu văn hóa dân tộc bản địa tại các xã Đạ Sar, Đạ Chais,

Đạ Nhim, tuyến du lịch tham quan vườn dâu, hoa công nghệ cao tại xã Lát, Đạ

Sar...xây dựng các làng nghề, làng văn hóa đồng bào dân tộc (làng B’Nơ C, làng

Bon Dưng...) phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc bản địa phục vụ du lịch. Quan

tâm đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, đặc biệt đường vào các khu, điểm du lịch; đào

tạo nâng cao năng lực cho lao động du lịch, phát triển các dịch vụ phục vụ du lịch.

3.3.3. Các chỉ tiêu cụ thể

Lạc Dương đang nỗ lực phấn đấu đến năm 2020, ngành du lịch cơ bản trở

thành ngành kinh tế động lực của tỉnh; có tính chun nghiệp cao, có hệ thống cơ sở

hạ tầng tương đối đồng bộ, hiện đại, sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng,

có thương hiệu, có tính cạnh tranh với các địa phương và các nước trong khu vực;

đến năm 2030, du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế động lực của tỉnh, đóng vaitrò quan trọng thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển các ngành kinh tế khác của tỉnh.

- Tăng tỉ trọng ngành du lịch- dịch vụ trong GDP toàn tỉnh, đến năm 2020 đạt

khoảng 35% và đạt trên 37% vào năm 2025.

- Giai đoạn 2016-2020: số lượt khách du lịch tăng từ 9-10%/năm, khách quốc tế

chiếm từ 11-12% tổng số khách du lịch, đến năm 2025 tiếp tục duy trì tốc độ tăng

trưởng số lượt khách du lịch hàng năm từ 9-10%/năm, trong đó khách quốc tế

chiếm trên 12% tổng số khách du lịch.

- Phát triển hệ thống cơ sở lưu trú cao cấp (khách sạn, khu nghỉ dương, làng du

lịch đạt chuẩn 3-5 sao, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch cao cấp), cụ thể:

+ Phấn đấu đến năm 2020: số phòng đạt chuẩn cao cấp chiếm khoảng 20%

tổng số phòng của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch và chiếm 40% trong tổng số phòng

đạt chuẩn 1-5 sao trên địa bàn tỉnh.

+ Đến năm 2025: số phòng đạt chuẩn cao cấp chiếm trên 25% trong tổng số

phòng của hệ thống cơ cở lưu trú du lịch và trên 45% trong tổng số phòng đạt chuẩn

1-5 sao trên địa bàn tỉnh.

- Về lao động du lịch:

+ Đến năm 2020: thu hút khoảng 13.000 lao động trực tiếp làm việc tại các

doanh nghiệp du lịch và dịch vụ, trong đó có 80% được đào tào, bồi dưỡng về

nghiệp vụ du lịch và ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc.

+ Đến năm 2025: thu hút khoảng 15.000 lao động trực tiếp làm việc tại các

doanh nghiệp du lịch dịch vụ, trong đó có 85% được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp

vụ du lịch và ngoại ngữ đáp ứng các u cầu cơng việc.

- Ngày lưu trú bình quân: đến năm 2020 đạt trên 2,5 ngày, đến năm 2025 đạt

trên 2,6 ngày.

- Đầu tư du lịch: đến năm 2020, đưa vào khai thác các dự án du lịch đã được

chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2016 trở về trước, đặc biệt tại các khu du lịch:

hồ Tuyền Lâm, Đankia- Suối Vàng. Đến năm 2025, đưa vào khai thác các dự án du

lịch trên địa bàn và toàn bộ các khu du lịch trọng điểm: Đan Kia- Suối Vàng.

3.4.Các giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Lạc Dương3.4.1. Tăng cường và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về du lịch trên

địa bàn

Nâng cao vai trò, hiệu lực quản lý nhà nước về du lịch để tham mưu cho cấp

ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và định hướng

cho các dự án đầu tư phát triển sản phẩm du lịch phù hợp với điều kiện thực tế của

địa phương, xây dựng đề án về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về du lịch

giữa ngành và lãnh thổ, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo hoặc

buông lỏng quản lý.

Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý nhà nước,

quản lý kinh doanh, xây dựng các tour, tuyến điểm du lịch.

Huy động các nguồn lực, các thành phần kinh tế, các loại hình tổ chức sản

xuất kinh doanh nhằm tạo bước phát triển vượt bậc của ngành du lịch- dịch vụ. Tổ

chức sắp xếp các doanh nghiệp một cách hợp lý, thực hiện tốt cơng tác tổ cổ phần

hóa và chủ trương cổ phần 100% các doanh nghiệp du lịch nhà nước nhằm nâng cao

hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp du lịch, nâng cao sức cạnh tranh và uy tín

trên thị trường trong và ngồi nước.

Xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ giữa ngành du lịch và các ngành chức

năng trên lĩnh vực quản lý du lịch- dịch vụ nhằm vừa tạo điều kiện thuận lợi cho

hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, vừa ngăn chặn xử lý nghiêm các

trường hợp vi phạm để tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh. Nâng cao tinh

thần trách nhiệm và xây dựng văn hóa giao tiếp, thể hiện sự thân thiện với du khách

của lực lượng nhân viên trong các lĩnh vực hải quan, công an, sân bay, các phương

tiện vận chuyển khách du lịch...thực hiện chủ trương tun truyền, nhắc nhở,hướng

dẫn là chính.

Phát huy vài trò, hiệu lực của Ban chỉ đạo phát triển du lịch, kiện toàn tổ

chức, nội dung, phương thức hoạt động của Hiệp hội du lịch tỉnh để thực sự là một

hiệp hội nghề nghiệp, hoạt động có hiệu quả trong q trình hội nhập kinh tế quốc

tế.3.4.2. Huy động cộng đồng địa phương vào việc bảo tồn và phát huy di sản

văn hóa và các giá trị liên quan đến du lịch.

Việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới chính là một định hướng quan

trọng nhằm hỗ trợ phát triển du lịch. Khoản 3 Điều 10 Pháp lệnh Du lịch quy định:

“Tài nguyên du lịch là cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, di tích cách mạng, q

trình lao động sáng tạo của con người có thể được sử dụng nhằm thỏa mãn nhu cầu

du lịch; hình thành các điểm du lịch, khu du lịch nhằm tạo ra sự hấp dẫn du lịch”.

Như vậy, nếu làm tốt việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên

chính là góp phần bảo tồn và phát huy giá trị nguồn tài nguyên du lịch của nước ta.

Việc nhận thức được rằng các giá trị văn hóa, thiên nhiên của di sản thế giới

khơng phải chỉ nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, học tập đơn thuần, mà còn có

khả năng đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương và cả nước, nên ngồi

sự quan tâm của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, các di sản thế

giới còn nhận được sự tham gia ngày càng tích cực của cộng đồng vào quá trình bảo

tồn và phát huy giá trị di sản và cảnh quan thiên nhiên.

Hiện nay, tại Lạc Dương người dân địa phương hướng sự quan tâm vào việc

khai thác các giá trị tài nguyên là chính, việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên chủ yếu

vẫn là những biện pháp hành chính của các cơ quan quản lý. Có thể nói, người dân

ở đây mới chỉ quan tâm đến việc được hưởng lợi gì từ di sản hơn là trách nhiệm và

nghĩa vụ của mình đối với việc bảo tồn các giá trị văn hóa và cảnh quan tự nhiên.

Chính vì vậy, để các giá trị văn hóa, cảnh quan thiên nhiên phục vụ tốt hơn

cho sự phát triển du lịch, cần tập trung vào một số điểm sau: Tăng cường hợp tác

giữa các cấp, các ngành ở trung ương và địa phương, trước hết là giữa ngành du lịch

và bảo tồn di sản để tạo ra sự phát triển du lịch thực sự bền vững. Cần lồng ghép tốt

giữa Chương trình mục tiêu quốc gia về chống xuống cấp và tôn tạo, bảo tồn di sản

văn hóa và Chương trình quốc gia về du lịch, các chương trình về mơi trường, phát

triển rừng, giáo dục, các quy họach phát triển kinh tế xã hội tại các khu vực có di

sản thế giới.

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, song song vớiquá trình đào tạo các cán bộ chun mơn, cần có kế hoạch tập huấn về chuyên môn

và thái độ ứng xử đối với di sản, với khách tham quan cho cán bộ và nhân dân địa

phương, các đối tượng tham gia khai thác du lịch tại không chỉ cán bộ du lịch mà cả

đối với những người bán hàng, dân địa phương, những người đạp xích lơ, lái “xe

ơm”, hướng dẫn du lịch tự do.v.v. để thực sự tạo ra những hoạt động du lịch bền

vững trên địa bàn huyện.

Tập trung đầu tư có trọng điểm cho việc phục hồi những giá trị văn hóa nghệ

thuật dân tộc. Đầu tư chiều sâu cho việc duy trì một số ngành nghề thủ cơng và lễ

hội, nghệ thuật trình diễn tiêu biểu độc đáo.

Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành như giao thông vận tải, hàng không, xây

dựng, lao động - thương binh và xã hội, công an, thuỷ sản... và các cơ quan địa

phương đảm bảo cho môi trường di sản thế giới (cả môi trường thiên nhiên và môi

trường xã hội) được trong sạch. Tạo sự ổn định, bền vững cho sự phát triển du lịch.

3.4.3. Đầu tư vào cơ sở hạ tầng

Đầu tư mạnh vào hạ tầng, vào hệ thống giao thông kết nối các điểm du lịch lại

với nhau. Tuyến đường trọng yếu 723 nối Đà Lạt- Khánh Hòa đi qua hai xã Đạ

Nhim, Đạ Chais, Đạ Sar nay đã được nâng lên thành quốc lộ 27C, đường Langbiang

đã hoàn thành giai đoạn 1 và sắp hoàn tất giai đoạn 2, Đường Biđoup từ trung tâm

thị trấn Lạc Dương nối với đường tỉnh 719 đang được hoàn thiện, Tuyến đường tỉnh

722 cũng đã hoàn tất đoạn Đà Lạt- Đưng K’nớ gần đây.

Xây dựng, rà soát, điều chỉnh các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát

triển hạ tầng giao thông đường bộ để phát triển du lịch, nâng cao khả năng kết nối

giao thông đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đề xuất trung ương tiếp tục ưu tiên quan tâm hỗ trợ đầy tư nâng cấp cảng hàng

không Liên Khương từ tiêu chuẩn 4D lên 4E đáp ứng đủ tiêu chuẩn sân bay quốc tế,

nâng cao chất lượng, tăng tần suất các chuyến bay hiện có, triển trai đầu tư hồn

thành tuyến đường cao tốc Dầu Giây- Liên Khương giúp du khách giảm thời gian đi

đến Đà Lạt- và vùng phụ cận.

Xúc tiến khảo sát, kết nối các chuyến bay quốc tế đi, đến các thị trường trọngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.15: Tác động của hoạt động du lịch tới đời sống dân cư.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×