Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC

I. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.2 Tính chất ni cấy Não mơ cầu: kỵ khí

 Chỉ mọc tốt trên các mơi trường có giàu chất dinh

dưỡng như thạch máu, chocolate và cần khí

trường có từ 5- 8% CO2 . Nhiệt độ tối ưu là 37C nhưng chúng có thể mọc được

trong khoảng từ 25- 42C.

 Khuẩn lạc của N.meningitidis thay đổi tùy thuộc vào môi

trường nuôi cấy.Thường được tạo thành

trên môi trường thạch

máu, sau 24 giờ, khuẩn

lạc có đường kính

khoảng 1 mm, khơng gây

tan máu, dạng S ( lồi,

nhẵn, bóng).1.3 Tính chất hóa sinh

phản ứng oxydase dương tính

glucose

fructose, saccharose và lactose (giốnglậu cầu).

Quan trọng nhất để phân biệt với lậu cầu là

N.meningitidis

maltose còn lậu cầu thì

.1.4 Tính chất kháng ngun

- Não mơ cầu có kháng nguyên vỏ là polysaccharid

- Dựa vào kháng nguyên này, hiện nay ít nhất có 13 nhóm

kháng ngun đã được biết, trong đó

*9 nhóm thường gặp: A, B, C, D, X, Y, Z, W-135

VÀ 29E (Các nhóm A, B, C thường gây thành dịch)

*4 nhóm còn lại: H, I, K và L hiếm gặpCác kháng ngun polysaccharid có thể tìm thấy

trong máu và trong dịch não tủy

chẩn đốn

nhanh não mơ cầu bằng các kỹ thuật miễn dịch.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×