Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
C. Đo thành phần cơ thể: * Đo bằng phương pháp nhân trắc

C. Đo thành phần cơ thể: * Đo bằng phương pháp nhân trắc

Tải bản đầy đủ - 0trang

* Đo bằng phương pháp phân tích trở kháng điện( BIA: Bioelectrical

Impedance Analysis)- Là phương pháp đo điện trở qua 4 điện cực :

. 2 cặp ở điện cực.

. 1 cặp ở mu bàn tay phải.

. 1 cặp ở mu bàn chân phải.

Tạo dòng điện 800 uAmp với f= 50kHz- Phương pháp giúp xác định:

• Tổng số khối khơng mỡ( Fat free mass).

• Khối mỡ( Fat mass).

• Lượng nước trong cơ thể.( tatol body water).

• Khối tế bào( Body cell mass).

• Khối ngồi tế bào( Extra cell mass).

• Góc pha( phase angle).

Từ đó đánh giá tình trạng cơ thể.*Protein tạng/máu:

Định nghĩa : - Protein tạng là thành phần quan trọng của cơ thể, ảnh hưởng đến kết quả lâm sàng,

thường được đánh giá hàng ngày trong lâm sàng bằng chỉ số albumin, transferrin, prealbumin.BMI <18,5

Đối BMI*Ưu / nhược điểm của phương pháp :

• Ưu điểm :

+

Albumin máu là yếu tố tiên lượng biến chứng và tử vong sau mổ.

+

Nồng độ protein trong máu đánh giá tình trạng dinh dưỡng, suy dinh

dưỡng làm giảm nồng độ protein.

+

Nồng độ protein trong máu có thể đánh giá được khả năng tổng hợp

của gan tình trạng thiếu hay thừa nước nước hoặc tình trạng viêm làm tái

phân bố albumin trong cơ thể hoặc do mất trong bệnh thận hay trong

bỏng.

+

Từ gía trị transferrin có thể đánh giá tình trạng thiếu máu thiếu sắt.

• Nhược điểm :

+ Gía trị chẩn đốn có thể chưa chắc chắn.

+Các xét nghiệm thì vẫn thường khó chẩn đốn xác định suy dinh dưỡngD. Đánh giá về mặt chức năng:

Đối BMI <18,5 Ưu / nhược điểm của phương pháp :

• Ưu điểm :

+

Chức năng miễn dịch có thể đánh giá tình trạng dinh dưỡng và

xác định loại bệnh lý

+

Số lượng lympho bào đánh giá tình trạng cân nặng của bệnh

nhân, có nguy cơ suy dinh dưỡng nếu giảm < 1500/mm3

+

Đánh giá suy dinh dưỡng bằng sức cơ bàn tay (đánh giá bằng

dụng cụ hand grip),sức cơ hô hấp (đánh giá bằng peak flow).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

C. Đo thành phần cơ thể: * Đo bằng phương pháp nhân trắc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×