Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
A.Tầm soát nguy cơ dinh dưỡng:

A.Tầm soát nguy cơ dinh dưỡng:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng

* Muc đích:

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng bệnh

nhân có nguy cơ suy dinh dưỡng để xác

định mức độ suy dinh dưỡng.

Đánh giá tình trạng không thể chỉ dùng

đơn độc một phương pháp nào mà cần

đánh giá một cách toàn diện.

* Bao gồm:B. Phương pháp đánh giá tổng thể tình trạng dinh dưỡng

theo chủ quan SGA – Subjective global assessment :• Gồm 2 phần chính:

1. Bệnh sử (sự thay đổi cân nặng, khả năng ăn

uống, triệu chứng đường tiêu hóa, khả năng sinh

hoạt, mức độ chuyển hóa liên quan stress bệnh

lý);

2. Thăm khám lâm sàng (độ dày lớp mỡ dưới da,

khối cơ, phù).Phân loại:

SGA - ALà tình trạng dinh dưỡng

tốt khi bệnh nhân khơng

bị sụt cân hay có tăng cân

nhẹ trong thời gian ngắn

(khơng phải do tình trạng

phù hay báng bụng) hoặc

sụt cân nhẹ rồi sau đó

tăng cân trở lại bình

thường, khả năng ăn uống

bình thường và khơng có

các dấu hiệu mất lớp mỡ

dưới da hay teo cơ, phù

chi.SGA - BLà tình trạng suy dinh

dưỡng vừa hay nghi ngờ có

suy dinh dưỡng khi bệnh

nhân có sụt cân ít nhất 5%

trước nhập viện nhưng

khơng tăng cân; ăn ít đi

trong vòng 2 tuần trước

nhập viện, khám có dấu

hiệu mất ít lớp mỡ dưới da

hay teo cơ nhẹ.SGA - C

Là suy dinh dưỡng nặng khi

có tình trạng sụt cân trên

10%, có ăn kém (ăn thức ăn

sệt hay lỏng) kéo dài 2 tuần,

có dấu hiệu rõ mất lớp mỡ

dưới da, teo cơ nặng hoặc

kèm phù chi, phù cột sống

thắt lưng.C. Đo thành phần cơ thể:

* Đo bằng phương pháp nhân trắc

- Gồm các bước :

1. Đo chu vi vòng cánh tay( MAC- Mid arm Cirumterence, tính

bằng cm).

2. Đo chu vi nếp gấp vùng cơ tam đầu (đo bằng dụng cụ

caliper).

3. Đánh giá tình trạng qua chỉ số:

- Từ 5 – 15 : SDD loại vừa.

- từ < 5

: SDD loại nặng.* Đo bằng phương pháp phân tích trở kháng điện( BIA: Bioelectrical

Impedance Analysis)- Là phương pháp đo điện trở qua 4 điện cực :

. 2 cặp ở điện cực.

. 1 cặp ở mu bàn tay phải.

. 1 cặp ở mu bàn chân phải.

Tạo dòng điện 800 uAmp với f= 50kHzTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

A.Tầm soát nguy cơ dinh dưỡng:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×