Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty:

II. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Lợi nhuận ròng (**)11,226,3487,794,10713,710,7812,162,632ROA3.33%2.51%4.21%0.66%ROE6.71%4.45%7.16%1.25%Tài sảnTổng tài sản lưu động ngắn hạnXem đầy đủ80,056,77476,959,02783,403,12991,736,914Tổng tài sản336,216,535 309,726,474 325,421,646 326,206,613Nợ ngắn hạn145,992,879 116,254,456 116,706,625 139,920,252Tổng nợ168,926,527 134,630,647 134,150,371 153,303,3508Vốn chủ sở hữu167,290,008 175,095,827 191,271,275 172,903,263-(*): Bao gồm doanh thu thuần hàng hóa & dịch vụ, doanh thu tài chính và doanh

thu khác-PHẦN 2: PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG NGÀNH BIA CỦA CƠNG TY1.Áp lực cạnh tranh của nhà cung cấp

Số lượng và quy mô nhà cung cấp: Số lượng nhà cung cấp sẽ quyết định đến

áp lực cạnh tranh, quyền lực đàm phán của họ đối với ngành, doanh nghiệp. Nếu

trên thị trường chỉ có một vài nhà cung cấp có quy mơ lớn sẽ tạo áp lực cạnh

tranh, ảnh hưởng tới toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành.

Khả năng thay thế sản phẩm của nhà cung cấp : Trong vấn đề này ta nghiên

cứu khả năng thay thế những nguyên liệu đầu vào do các nhà cung cấpvà chiphí chuyển đổi nhà cung cấp (Switching Cost).

Thông tin về nhà cung cấp : Trong thời đại hiện tại thông tin luôn là nhân tố

thúc đẩy sự phát triển của thương mại, thơng tin về nhà cung cấp có ảnh hưởng

lớn tới việc lựa chọn nhà cung cấp đầu vào cho doanh nghiệp.

Hiện nay nguyên liệu chính là gao, malt, men, hoa hupblon, nước. Trước đây

nguyên liệu Malt nhập chính từ Châu Âu, nhưng gần hai năm gần đây Malt được

công ty Đường Malt

TNHH là một doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á sản xuất

Malt, hiên tai công ty Đang đặt quan hệ hợp tác.

9Với tất cả các ngành, nhà cung cấp luôn gây các áp lực nhất định nếu họ có

quy mơ , sự tập hợp và việc sở hữu các nguồn lực quý hiếm. Chính vì thế những

nhà cung cấp các sản phẩm đầu vào nhỏ lẻ như là các hộ Nông dân(gạo, men.... )

sẽ có rất ít quyền lực đàm phán đối với các doanh nghiệp mặc dù họ có số lượng

lớn nhưng họ lại thiếu tổ chức.

2. Áp lực cạnh tranh từ khách hàng

Khách hàng là một áp lực cạnh tranh có thể ảnh hưởng trực tiếp tới toàn bộ

hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành.

Khách hàng được phân làm 2 nhóm:

+Khách hàng lẻ tập trung chủ yếu là các quán bia, nhà hàng, hộ gia đình.

+Nhà phân phối tập trung các quận, huyện, thành phố, thị xã.

Cả hai nhóm đều gây áp lực với doanh nghiệp về giá cả, chất lượng sản phẩm,

dịch vụ đi kèm và chính họ là người điểu khiển cạnh tranh trong ngành thông qua

quyếtđịnhmuahàng.Tương tự như áp lực từ phía nhà cung cấp ta xem xét các tác động đến áp lực

cạnh tranh từ khách hàng đối với ngành

+ Quy mơ

+Tầm quan trọng

+Chi phí chuyển đổi khách hàng

+Thơng tin khách hàng

Đặc biệt khi phân tích nhà phân phối ta thấy tầm quan trọng của họ, họ có thể

trực tiếp đi

sâu vào uy hiếp ngay trong nội bộ của doanh nghiệp.

3.Áp lực cạnh tranh từ đối thủ tiềm ẩn:10Theo M-Porter, đối thủ tiềm ẩn là các doanh nghiệp hiện chưa có mặt trên trong

ngành nhưng có thể ảnh hưởng tới ngành trong tương lai. Đối thủ tiềm ẩn nhiều

hay ít, áp lực của

họ tới ngành mạnh hay yếu sẽ phụ thuộc vào các yếu tố sau

+ Sức hấp dẫn của ngành: Yếu tố này được thể hiện qua các chỉ tiêu như tỉ suất

sinh lợi, số lượng khách hàng, số lượng doanh nghiệp trong ngành.

+Những rào cản gia nhập ngành : là những yếu tố làm cho việc gia nhập vào một

ngành khó khăn và tốn kém hơn .

- Kỹ thuật

- Vốn

- Các yếu tố thương mại : Hệ thống phân phối, thương hiệu , hệ thống khách

hàng ...

- Các nguồn lực đặc thù: Nguyên vật liệu đầu vào ( nguần nước,…) phát minh

sáng chế, Nguồn nhân lực, sự bảo hộ của chính phủ ....

4. Áp lực cạnh tranh từ sản phẩm thay thế

Sản phẩm thay thế có thể là bia Việt Hà, bia Tiệp, bia Đức. các đồ uống

khác….vv

Sản phẩm và dịch vụ thay thế là những sản phẩm, dịch vụ có thể thỏa mãn

nhu cầu tương đương với các sản phẩm dịch vụ trong ngành. Ta có ví dụ sau.

“Phần nhiều các q ơng thì có sở thích uống bia, khi đã uống vào rồi thì là

say, say thì các phu nhân sẽ khơng thích. Các bác thường đổ lỗi cho bạn bè,

đồng nghiệp, đối tác .... để biện cớ cho việc mình tiêu thụ lượng lớn bia để bổ

sung doanh thu cho các hàng bia hơi. Vậy bia thỏa mãn nhu cầu gì :

+ Gặp gỡ đối tác

+ Tụ họp bạn bè

+ Bàn công việc với đồng nghiệp

11.... còn vơ vàn lý do khác nhưng ta xét trên phương diện công việc nên chỉ

dùng một

vài yếu tố để nhận định”.

Vậy sản phẩm thay thế của bia, là một hàng hóa ( hoặc dịch vụ có thể thỏa

mãn các nhu cầu ở trên). Tại đây tơi xin liệt kê một số hàng hóa có thể thay

thế được bia : Uống cafe, uống trà, chơi thể thao .Các dịch vụ này có thể thỏa

mãn các nhu cầu trên và thêm vào một lợi ích là được các quý Bà hoan

nghênh.

Qua ví dụ trên chúng ta thấy áp lực cạnh tranh chủ yếu của sản phẩm thay thế

là khả năng đáp ứng nhu cầu so với các sản phẩm trong ngành, thêm vào nữa

là các nhân tố về giá, chất lượng , các yếu tố khác của mơi trường như văn

hóa, chính trị, cơng nghệ cũng sẽ ảnh hưởng tới sự đe dọa của sản phẩm thay

thế.5. Áp lực cạnh tranh nội bộ ngành

Các doanh nghiệp đang kinh doanh trong ngành sẽ cạnh tranh trực tiếp với

nhau tạo ra sức ép trở lại lên ngành tạo nên một cường độ cạnh tranh. Trong

một ngành các yếu tố sau sẽ làm gia tăng sức ép cạnh tranh trên các đối thủ

+ Tình trạng ngành : Nhu cầu, tốc độ tăng trưởng ,số lượng đối thủ cạnh tranh

nhiều...

+ Cấu trúc của ngành : Ngành tập trung( với thị trường phía Bắc, Bia Hà Nơi

là bia có thương hiệu và được mọi người tin dùng vì vậy bia Hà Nội nắm giữ

vai trò chi phối chính.

+ Các rào cản rút lui (Exit Barries) : Giống như các rào cản gia nhập ngành,

rào cản rút lui là các yếu tố khiến cho việc rút lui khỏi ngành của doanh nghiệp

trở nên khó khăn :

Rào cản về cơng nghệ, vốn đầu tư

12Ràng buộc với người lao độngCác ràng buộc chiến lược, kế hoạch.PHẦN 3. PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA 2 ĐỐI THỦ

CẠNH TRANH MẠNH NHẤT TRONG NGÀNH

Chiến lược Marketing bia Thanh hoa lựa chọn là chiến lược Marketing

Mix- Chính sách sản phẩm(Product) tập trung vào bia chai và bia hơi

- Chính sách giá cả(Price)

- Chính sách phân phối(Place)

- Chính sách khuyếch trương và giao tiếp(Prouotion) (xúc tiến hỗn hợp)13Bia Sài Gòn. Với nhãn hiệu Sài Gòn,333. lựa chọn chiến lược Marketing

trên toàn thị trường.Bia Halida lựa chọn chiến được phân khúc thị trường

Chúng ta thấy rất rõ trên tất cả các tỉnh thành nước Việt Nam, từ nông thôn

đến thành thị đều thấy sản phẩm bia chai Sài gòn, bia lon 333.

- Chính sách sản phẩm, chủ yếu tập trung vào sản phẩm bia lon, bia đóng chai

số lượng ít hơn nhiều, đối tượng khách hàng chủ yếu là hộ gia đình.

+ Qua phân tích chiến lược Marketing của 2 đối thủ trên, ta thấy rất rõ 2

thương hiệu này đều có điểm mạnh riêng để rành được thị trường cho mình.

Đây là ngun nhân thành cơng của Bia, cũng n Thanh hoa cũng như 2

thương hiệu còn lại.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tài liệu mơn học Kế tốn Quản trị - Chương trình Global Advanced

MBA – Đại học Griggs.

2. T.S Nguyễn Minh Kiều: Tài chính doanh nghiệp căn bản, NXB

Thống Kê, năm 2009.

3. Chuẩn mực kế toán Việt Nam; Chuẩn mực kế toán Quốc tế.

4. Tài liệu nhà máy bia Hà Nội.

5 . Sách MBA trong tầm tay, chủ đề MARKETING14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×