Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Tinh thần kỷ luật thái độ.

1 Tinh thần kỷ luật thái độ.

Tải bản đầy đủ - 0trang

BÁO CÁO THỰC TẬPLỚP: CN ƠTƠ K10Đ2A• Các trường hợp trễ sau 3 ngày nêu trên phải có báo cáo giải trình theo mẫu có chữ ký phê

duyệt cua Ban giám đốc.

• Cán bộ, nhân viên sửa chữa khi có nhu cầu làm việc ngoài giờ, đi ra ngoài trên 10 phút

phải báo cáo cấp trên giải trình cụ thể.

• Về trang phục: Đầu tóc gọn gàng, mặc quần áo đúng quy định., đối với nhân viên kỹ thuật

mặc đúng quần áo của nhân viên kỹ thuật và giày bảo hộ lao động trong khi làm việc.

• Tất cả cán bộ, nhân viên phải có trách nhiệm sắp sếp nơi làm việc ngăn nắp, sạch sẽ, bỏ

rác đúng nơi quy định, có trách nhiệm giữ gìn bảo vệ tài sản được trang bị cũng như tài

sản chung của cơ sở.

• Khơng nói tục chủi thề, có thái độ lịch sự, đúng mực, vui vẻ, đoàn kết nội bộ với nhau.

Chu đáo, thân thiện với khách hàng, đồng ngiệp làm việc.

• Chỉ sử dụng điện thoại, tra cứu cho công việc, khơng sử dụng vào mục đích riêng.

Ngiêm cấm sử dụng máy tính, các vật dụng trang bị của nhân viên khác khi chưa có sự

đồng ý.

• Q trình làm việc tại các cơ sở khác phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế

của cơ sở đối tác, không ngừng lắng nghe tiếp thu ý kiến, không quá chủ quan vào bản

thân.

• Khi nhận được đơn hàng tuyệt đối khơng được tùy tiện mua vật tư linh kiện đơn vị

khác bán cho khách hàng trục lợi các nhân.

• Thiết bị kỹ thuật, vật tư sau khi sử dụng để vào đúng nơi quy định.

• Để xe đúng nơi quy định, vào nhà xe để xe ngay ngắn không chắn lối đi.

2.1.2 Các yếu tố có nguy cơ mất an tồn tại xưởng.

• Các yếu tố độc hại về khơng khí: sơn mài thường xuyên tiếp xúc với bụi bẩn và hóa

chất pha sơn làm ảnh hưởng đến trường hợp hơ hấp.

• Thường xuyên tiếp xúc với hàn, tiện làm ảnh hưởng đến tay, chân và mắt do tiếp xúc

thường ngày.

• Các bình khí nén sử dụng lâu ngày khơng được bảo dưỡng thường xun gây mất an

tồn khi sử dụng.

• Ảnh hưởng tiếng ồn do động cơ hoạt động nhiều trong ngày.

2.1.3 Bảo hộ lao động tại xưởng.

• Các thợ sơn mài khi làm việc thường xuyên tiếp xúc với khơng khí khơng đượcGVHD: NGUYỄN MINH TRÍ8Nhóm HSTH: HỒ THƠNG MINHBÁO CÁO THỰC TẬPLỚP: CN ƠTƠ K10Đ2Atrong lành và có nhiều bụi sơn thì có mang bao tay và khẩu trang bảo vệ.

• Thợ tiện hàn khi làm việc có đeo kính để bảo vệ mắt tránh các tia lửa điện và vật cứng

bay vào mắt.

• Xưởng có trang bị bình chữa cháy để dập đám cháy khi có cháy xảy ra.

• Thợ trong xưởng khi làm việc thì có đeo bao tay tránh làm xây xát tay.

2.1.4Vệ sinh công nghiệp tại xưởng.• Lao động vệ sinh hàng ngày khi hết giờ làm việc.

• Dụng cụ tháo lắp để đúng vị trí tránh làm phiền người khác khi tìm dụng cụ để sửa

chữa.

• Vệ sinh dụng cụ trước khi để vào tủ đồ nghề.

• Kiểm tra các dụng cụ đồ nghề đủ trước khi ra về.

• Nhớt động cơ khi thay xong để đúng nơi quy đinh và chờ xử lý.

2.2 Sửa chữa và bảo dưỡng điện thân xe.

2.2.1 Quy trình bảo dưỡng điện thân xe.

-Tiếp nhận xe từ ban cố vấn.

Xem lệch sửa chửa.

Nếu trong lệch sửa chữa có phụ tùng thay thế.

Vào kho phụ tùng để nhận phụ tùng.

Thực hành, bảo dưỡng và sửa chửa.

Kiểm tra xe sau khi bảo dưỡng và sửa chửa.

Giao xe.-2.2.2 Bảo dưỡng và sửa chữa điện thân xe.

Thay đèn hậu sau.

Thay đèn cốp.

Đồng sơn cảng sau, vè sau.GVHD: NGUYỄN MINH TRÍ9Nhóm HSTH: HỒ THƠNG MINHBÁO CÁO THỰC TẬPLỚP: CN ƠTƠ K10Đ2AHình 2.2.2: Trước vào sau khi sửa chữa.

2.3 Thực tập bảo dưỡng động cơ.

2.3.1 Quy trình bảo dưỡng thay nhớt và thay lọc động cơ.

-Tiếp nhận xe từ ban cố vấn.

Xem lệch sửa chửa.

Nếu trong lệch sửa chữa có phụ tùng thay thế.

Vào kho phụ tùng để nhận phụ tùng.

Thực hành, bảo dưỡng và sửa chửa.

Kiểm tra xe sau khi bảo dưỡng và sửa chửa.

Giao xe.2.3.2 Bảo dưỡng thay nhớt và thay lọc nhớt.

- Thay nhớt.GVHD: NGUYỄN MINH TRÍ10Nhóm HSTH: HỒ THƠNG MINHBÁO CÁO THỰC TẬPLỚP: CN ƠTƠ K10Đ2A- Thay lọc nhớt.Hình 2.3.2 Thay nhớt và thay lọc nhớt.

2.4 Kiểm tra và bảo dưỡng động cơ và hệ thống điều hòa.

2.4.1 Quy trình kiểm tra, bảo dưỡng động cơ và hệ thống điều hòa.

- Tiếp nhận xe từ ban cố vấn.

- Xem lệch sửa chửa.

- Nếu trong lệch sửa chữa có phụ tùng thay thế.

- Vào kho phụ tùng để nhận phụ tùng.

- Thực hành, bảo dưỡng và sửa chửa.

- Kiểm tra xe sau khi bảo dưỡng và sửa chửa.

- Giao xe.

2.4.2 Bảo dưỡng động cơ và hệ thống điều hòa.

- Thay lọc gió mới.

- Thay lọc điều hòa mới.GVHD: NGUYỄN MINH TRÍ11Nhóm HSTH: HỒ THÔNG MINHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Tinh thần kỷ luật thái độ.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×