Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. QUY TRÌNH CÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NHIÊN LIỆU

II. QUY TRÌNH CÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NHIÊN LIỆU

Tải bản đầy đủ - 0trang

CÁC DẠNG NHIÊN LIỆU SINH HỌC Các thế hệ nhiên liệu sinh học.2. Quy trình sản xuất và phát triển xăng sinh học: Xăng sinh học (Biogasoline):

Là một loại nhiên liệu lỏng, trong đó có sử dụng ethanol như là một loại phụ gia nhiên liệu pha trộn vào xăng thay phụ gia chì.

Ethanol được chế biến thơng qua q trình lên men các sản phẩm hữu cơ như tinh bột, cellulose, lignocellulose.

Xăng sinh học E5 ( xăng E5 RON 92) là nhiên liệu chứa 5% thể tích cồn sinh học và 95% thể tích xăng truyền thống.Thế hệ 1:Năng lượng sinh học thế hệ đầu tiên được làm từ các loại cây trồng có hàm lượng đường và tinh bột cao, dầu thực

vật hoặc mỡ động vật (sản xuất Biodiesel).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. QUY TRÌNH CÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NHIÊN LIỆU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×