Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 1. Mơ hình và các thành viên nhóm thực hiệnHình 2. Mơ hình cánh tay robot, PLC và màn hình điều khiển49Hình 3. PLC và màn hình điều khiểnHình 4. Mơ hình cánh tay robot50Hình 5.Tay gắp vật của robotHình 6. Khung và bang tải mơ hình robot51Hình 7. Cơ cấu xoay và xylanh xoay

nh 8. Mối hàn khung mơ hình52Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×