Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT TRÊN VISUAL BASIC 6

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT TRÊN VISUAL BASIC 6

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2. Lưu đồ thuật tốn và các mạch mơ phỏngHình 3.2.Lưu đồ kết nối giữa PLC và VB6 thông qua máy tính3940KẾT LUẬN

Việc giám sát hệ thống trạm bơm là nhiệm vụ rất quan trọng đối với những

cán bộ chịu trách nhiệm giám sát và vận hành hệ thống. Có hệ thống giám sát đảm

bảo đủ các yêu cầu kỹ thuật sẽ giúp người vận hành điều khiển tốt cũng như nắm

vững được sự cố hỏng hóc của trạm hệ thống, từ đó có thể đưa ra các phương án

khai thác, bảo dưỡng hợp lí các thiết bị trong hệ thống.

Trong q trình học tập mơn trang bị điện-điện tử các máy công nghiệp

dùng chung em đã được giao đề tài thiết kế môn học: Giám sát trạm bơm cấp lỏng

cho bồn hở.

Trong thời gian làm đồ án em đã hoàn thành được đủ các phần như đã đưa

ra thiết kế nhưng còn một vài thiếu sót.41TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình :Trang bị điện - điện tử các máy cơng nghiệp” Chủ biên:PGS.TS.

Hồng Xn Bình.42Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT TRÊN VISUAL BASIC 6

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×