Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.4a: Tỷ lệ trâu mắc bệnh LMLM theo lứa tuổi

Bảng 3.4a: Tỷ lệ trâu mắc bệnh LMLM theo lứa tuổi

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng 3.4c: Tỷ lệ trâu, bò mắc bệnh LMLM theo lứa tuổi (tính chung trâu, bò)

Tuổi trâu bò (tháng)

>5NămTổng trâumắc bệnhSố mắc%Số mắc%Số mắc%2010341236,7410931,9620961,292011203157,385627,5813265,022012000000020132600934,61765,38201497001212,378587,62201564001015,625484,37Tính chung731385,2019626,8149767,98≤2>2-5≤ 2 thángTỷ lệ %>2-5 tháng

87,6290>5 tháng

84,3780

7065,3865,0261,2960

50

4034,631,96

27,5830

20

10 6,747,38201115,620 0 000020122013201420150

201012,37NămHình 3.4: Đồ thị biến động tỷ lệ trâu, bò mắc bệnh theo lứa tuổiBảng 3.4a, 3.4b, 3.4c và hình 3.4 cho thấy:

- Theo 3 nhóm tuổi, tỷ lệ nhiễm LMLM của trâu, bò tăng dần từ nhóm dưới 2

tháng tuổi (6,06% đối với trâu và 4,61% đối với bò) đến nhóm 2 - 5 tháng tuổi

(28,95% đối với trâu và 25,35% đối với bò). Tỷ lệ nhiễm bệnh LMLM cao nhất ở

nhóm trên 5 tháng tuổi 67,98 (64,98% đối với trâu và 70,04% đối với bò); tỷ lệ này

khá ổn định qua các năm ở cả trâu và bò. Kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu

của tác giả Nguyễn Văn Hưng (2011) [22].

- Bê, nghé dưới hai tháng tuổi nếu khơng có miễn dịch thụ động thường chết

khi mắc bệnh LMLM. Từ nhiều năm nay, bệnh LMLM đã tồn tại ở tỉnh Thanh Hóa

nên trâu, bò mẹ nếu được tiêm phòng hoặc trước đó đã mắc bệnh đều có khả năng

truyền miễn dịch thụ động để bảo vệ bê, nghé dưới hai tháng tuổi. Tuy nhiên, một

tỷ lệ khoảng 5% bê, nghé sơ sinh vẫn mắc bệnh, có thể do trâu, bò mẹ chưa được

tiêm phòng hoặc được tiêm phòng nhưng khơng có đủ kháng thể bảo hộ để truyền

cho con [22].

- Trên thực tế bê, nghé 2 - 5 tháng tuổi có tỷ lệ tiêm phòng khơng ổn định. Từ

năm 2010 đến nay, trên địa bàn tồn tỉnh, tiêm phòng vắc xin LMLM vẫn tổ chức 2

lần 1 năm; mặc dù khuyến cáo vắc xin có thể tiêm cho bê, nghé từ 2 tháng tuổi,

nhưng phần lớn bê, nghé 2 - 5 tháng tuổi vẫn được coi là quá nhỏ nên không được

tiêm vắc xin trong các đợt tiêm phòng.

- Tỷ lệ trâu, bò trên 5 tháng tuổi mắc bệnh là cao nhất, có thể do:

+ Khi ở độ tuổi đã hết miễn dịch thụ động từ mẹ, việc tiêm phòng chưa kịp

thời, bê, nghé chưa có miễn dịch chủ động;

+ Người chăn nuôi thường không đồng ý tiêm vắc xin cho trâu, bò chửa, vì

vậy trên thực tế ln tồn tại một tỷ lệ trâu, bò mẹ mang thai và ni con chưa được

tiêm phòng định kỳ.3.1.5.1. Tỷ lệ trâu, bò chết do mắc bệnh LMLM trong các ổ dịch

Bảng 3.5: Tỷ lệ trâu, bò chết do mắc bệnh LMLM theo tuổi (2010 - 2015)

Tuổi trâu, bò

(tháng)

≤2Số con mắc bệnh

(con)

38Số con chết

(con)

6Tỷ lệ

(%)

15,38>2 - 519652,55>5497102,01Tính chung731212,87Tỷ lệ

%15,3

8Tỷ lệ chết theo lứa tuổi

%16

14

12

10

8

62,0

12,5

54

2

0

2>2 5

Tuổi trâu, bò (tháng)>

5Hình 3.5: Biểu đồ tỷ lệ trâu, bò mắc bệnh LMLM chết theo lứa tuổi

Bảng 3.5 và hình 3.5 cho thấy:

Tỷ lệ gia súc chết do mắc bệnh LMLM trên đàn trâu, bò tương đối cao, trung

bình 2,87%. Tỷ lệ chết cao nhất ở nhóm tuổi ≤ 2 tháng (15,38%), rồi đến nhóm 2 - 5

tháng (2,55%) và thấp nhất ở nhóm tuổi > 5 tháng (2,01%). Điều này phù hợp với

đặc điểm sinh lý theo lứa tuổi trâu, bò. Bê, nghé non nếu mắc bệnh thường bệnhphát ra nặng và dễ chết do sức đề kháng yếu, bê nghé dễ bị nhiễm trùng kế phát,

gây nhiễm trùng toàn thân và chết. Đối với bê, nghé lớn và trâu, bò tỷ lệ chết thấp

do sức đề kháng đã tốt hơn, nếu được chăm sóc và điều trị kịp thời gia súc bệnh sẽ

được chữa khỏi về triệu chứng lâm sàng.

3.1.5.2. Tỷ lệ chết do bệnh LMLM theo mùa vụ

Bảng 3.6: Tỷ lệ trâu, bò chết do bệnh LMLM theo mùa (2010 - 2015)

Mùa tính chung

(2010 - 2015)Số trâu, bò mắc

bệnh LMLM (con)Số trâu, bò chết

dobệnh LMLM

(con)Tỷ lệ

(%)Xn17752,82Hạ000Thu1600Đơng538162,97Tính chung731212,87Hình 3.6: Biểu đồ tỷ lệ trâu, bò mắc bệnh LMLM chết theo mùaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.4a: Tỷ lệ trâu mắc bệnh LMLM theo lứa tuổi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×