Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 2.10 Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh

Hình 2.10 Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1.6 Chỉ tiêu phân tích kết quả hoạt động kinh doanh

Phân tích hoạt động kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong việc đánh

giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Phân tích kết quả kinh doanh giúp

doanh nghiệp phát hiện những khả năng tiềm tàng của công ty, cũng như thấy

được những nguyên nhân ảnh hưởng đến chi phí, doanh thu và lợi nhuận.

Ngồi ra, phân tích kết quả kinh doanh còn giúp doanh nghiệp nhận thấy

những mặt hạn chế từ đó đề ra giải pháp cụ thể và kịp thời trong công tác tổ

chức và quản lý hoạt động của công ty. Sau đây là một số chỉ tiêu cơ bản phân

tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp:

a. Tỷ số lợi nhuận ròng trên doanh thu (Return of Sales – ROS)

Tỷ số này cho biết lợi nhuận chiếm bao nhiêu phần trăm trong doanh thu.

Tỷ số này mang giá trị dương nghĩa là công ty kinh doanh có lãi; tỷ số càng

lớn nghĩa là lãi càng lớn. Tỷ số mang giá trị âm nghĩa là công ty kinh doanh

thua lỗ (TS. Trần Ái Kết và ThS. Nguyễn Thanh Nguyệt, 2013, trang 24).

Công thức tỷ số lợi nhuận ròng trên doanh thu được tính như sau:Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu =Lợi nhuận ròng

Doanh thux100 (2.1)Tuy nhiên, tỷ số này phụ thuộc vào đặc điểm kinh doanh của từng ngành.

Vì thế, khi theo dõi tình hình sinh lợi của cơng ty, người ta so sánh tỷ số này

của cơng ty với tỷ số bình qn của tồn ngành mà cơng ty đó tham gia.

b. Tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (Return on Total Asset –

ROA)

Tỷ số này được tính ra bằng cách lấy lợi nhuận ròng (hoặc lợi nhuận sau

thuế) của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo (có thể là 1 tháng, 1 quý, nửa năm,

hay một năm) chia cho bình quân tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp trong

cùng kỳ. (TS. Trần Ái Kết và ThS. Nguyễn Thanh Nguyệt, 2013, trang 24)

Số liệu về lợi nhuận ròng hoặc lợi nhuận trước thuế được lấy từ báo cáo

kết quả kinh doanh. Còn giá trị tài sản được lấy từ bảng cân đối kế tốn. Chính

vì lấy từ bảng cân đối kế tốn, nên cần tính giá trị bình qn tài sản doanh nghiệp.Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản =Lợi nhuận ròng

x100 (2.2)

Bình qn tổng giá trị tài sảnNếu tỷ số này lớn hơn 0, thì có nghĩa doanh nghiệp làm ăn có lãi. Tỷ số

càng cao cho thấy doanh nghiệp làm ăn càng hiệu quả. Còn nếu tỷ số nhỏ hơn

0, thì doanh nghiệp làm ăn thua lỗ. Mức lãi hay lỗ được đo bằng phần trăm

của giá trị bình quân tổng tài sản của doanh nghiệp. Tỷ số cho biết hiệu quả

25quản lý và sử dụng tài sản để tạo ra thu nhập của doanh nghiệp.

Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản phụ thuộc vào mùa vụ kinh doanh và

ngành nghề kinh doanh. Do đó, người phân tích tài chính doanh nghiệp chỉ sử

dụng tỷ số này trong so sánh doanh nghiệp với bình qn tồn ngành hoặc với

doanh nghiệp khác cùng ngành và so sánh cùng một thời kỳ.

c. Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (Return on equity – ROE)

Tỷ số này có nghĩa là lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hay lợi nhuận trên vốn. ROE

được tính bằng cách lấy lãi ròng sau thuế chia cho tổng giá trị vốn chủ sở hữu dựa vào bảng

cân đối kế toán và bảng báo cáo tài chính cuối kỳ này (6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm)

(TS. Trần Ái Kết và ThS. Nguyễn Thanh Nguyệt, 2013, trang 25)Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu =Lợi nhuận ròng

Vốn tự cóx100(2.3)Về mặt lý thuyết, ROE càng cao thì sử dụng vốn càng có hiệu quả. Các

loại cổ phiếu có ROE cao thường được các nhà đầu tư ưa chuộng.26CHƯƠNG 3

KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU

PETROLIMEX

3.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP

KHẨU PETROLIMEX

3.1.1 Giới thiệu tổng quan về cơng ty

Tên Cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

Tên tiếng anh: PETROLIMEX INTERNATIONAL TRADING JOINT

STOCK COMPANY

Tên viết tắt: PITCO

Địa chỉ: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 383 83 400

Fax: (84-28) 383 83 500

Email: pitco@pitco.com.vn

Website: http://www.pitco.com.vn

Vốn điều lệ: 151.993.450.000 đồng

3.1.1 Lịch sử hình thành

Cơng ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex tiền thân là Công ty Xuất

nhập khẩu Petrolimex được thành lập từ năm 1999 theo Quyết định số

0806/1999/QĐ-BTM ngày 03 tháng 7 năm 1999 của Bộ Thương mại.

Năm 2000, Công ty Xuất nhập khẩu Petrolimex được đổi tên thành Công

ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Petrolimex theo Quyết định số 1299/2000/QĐTM ngày 20 tháng 9 năm 2000 của Bộ Thương mại.

Ngày 01 tháng 10 năm 2004, Cơng ty chính thức hoạt động theo mơ hình

cơng ty cổ phần, hiện tại Nhà Nước nắm giữ 51,7% vốn điều lệ Công ty.

Năm 2004, Công ty thành lập Chi nhánh tại Bình Dương theo Quyết định

số 10/HĐQT-PITCO-QĐ ngày 28 tháng 10 năm 2004 và Chi nhánh tại Hà Nội

theo Quyết định số 11/HĐQT-PITCO-QĐ ngày 28 tháng 10 năm 2004.

Năm 2005, Cơng ty thành lập Xí nghiệp Chế biến Nông sản tại Củ Chi

theo Quyết định số 42/HĐQT-QĐ ngày 01 tháng 10 năm 2005.

Năm 2006, Xí nghiệp Nông sản Tân Uyên của Công ty Cổ phần Xuất

nhập khẩu Petrolimex tại Bình Dương được thành lập theo Quyết định số27536/HĐQT-QĐ ngày 07 tháng 10 năm 2006. Công ty đã đầu tư trên 11,8 tỷ

đồng cho dây chuyền sản xuất tiêu sạch và cụm kho nơng sản tại Xí nghiệp

Nơng sản Tân Un nhằm duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm, chủ động

về nguồn hàng xuất khẩu.

Tháng 10 năm 2007 Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu

Petrolimex Hà Nội được thành lập và chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở

Chi nhánh Công ty tại Hà Nội.

Ngày 24 tháng 01 năm 2008, cổ phiếu của Cơng ty chính thức niêm yết

tại Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng

khốn PIT theo Quyết định số 05/QĐ-SGDHCM ngày 09 tháng 01 năm 2008

của Sở.

Tháng 3 năm 2008, Xí nghiệp Chế biến Nông sản tại Củ Chi được sáp

nhập vào Chi nhánh Cơng ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex tại Bình

Dương.

Tháng 4 năm 2008 Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu

Petrolimex Bình Dương được thành lập trên cơ sở Chi nhánh Công ty Cổ phần

Xuất nhập khẩu Petrolimex tại Bình Dương.

Ngày 06/3/2009, Cơng ty quyết định thành lập Chi nhánh Công ty - Nhà

máy Sơn Petrolimex tại số 16, đường số 06, KCN Việt Nam - Singapore II

(VSIP II), huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Căn cứ Nghị quyết số 39/2009/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông

ngày 08/9/2009, Công ty TNHH một thành viên Sơn Petrolimex được thành

lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 25/9/2009.

Nhà máy Sơn Petrolimex được điều chuyển từ Công ty cổ phần XNK

Petrolimex sang Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex kể từ ngày

01/01/2010 theo Quyết định số 691/QĐ-HĐQT ngày 28/12/2009 của Hội đồng

Quản trị Công ty.28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 2.10 Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x