Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC:

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC:

Tải bản đầy đủ - 0trang

chim chích bơng?

- Gọi 1 HS đọc u cầu c.

- HS làm bài.làm mọi người nhớ lắm đấy./

- 2 HS lần lượt đọc bài.

- Viết 2, 3 câu về một lồi chim con thích.

- HS tự làm bài

- 1 số HS đọc bài làm của mình. Lớp nhận xét.III. Nhận xét- dặn dò

- Nhận xét tiết học

- Xem lại bài, chuẩn bị bài tiếp theo.Thứ, ngày, tháng,

năm

Thứ tư

08/02/2017

Thứ năm

09/02/2017

Thứ sáu

10/02/2017LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 22

Môn dạy

Tên bài dạy

Luyện Tiếng ViệtTĐ: Một trí khơn hơn trăm trí khơnLuyện TốnBảng chia 2Luyện Tiếng ViệtĐáp lời xin lỗi. Tả ngắn về loài chimNgày soạn: 06/02/2017

Ngày dạy: 08/02/2017

TẬP ĐỌC

MỘT TRÍ KHƠN HƠN TRĂM TRÍ KHƠN

A/ Mục tiêu:

- Luyện đọc lại bài tập đọc

- Đọc trôi chảy, biết ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu.

- Trả lời được các câu hỏi trong bài.

B/ Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV:

Hoạt động của HS:

I. Bài cũ:

II. Bài mới

1. Hướng dẫn luyện đọc:

- Gv đọc bài

- 1HS đọc

- HS đọc chú giải

- Đọc nối tiếp câu

HS đọc nối tiếp câu.

- Đọc nối tiếp đoạn

HS đọc nối tiếp đoạn.

- HS đọc theo nhóm rồi thi giữa các nhóm

Lớp đọc đồng thanh.

- Đọc đồng thanh2. Hướng dẫn đọc và trả lời câu hỏi:

HS đọc thầm bài để trả lời câu hỏi

1HS đọc đoạn 1

- GV nêu y/c. HS trả lời các câu hỏi giáo viên HS trả lời

đưa ra

Lớp nhận xét bổ sung.

- GV nêu câu hỏi.

- HS trả lời, HS khác nhận xét, nhắc lại

- GV nhận xét chốt lại nội dung.

HS đọc và trả lời câu hỏi.

Tương tự các đoạn khác.

Lớp nhận xét bổ sung.

3. Luyện đọc lại bài.

- HS luyện từng đoạn rồi thi đọc đoạn

- Thi đọc phân vai

- Nhận xét những em đọc tốt

- GV nhận xét

IV. Nhận xét- dặn dò

- Nhận xét tiết học

- Xem lại bài, chuẩn bị bài tiếp theo.

Ngày soạn: 07/02/2017

Ngày dạy: 09/02/2017

TOÁN

BẢNG CHIA 2

I - Mục tiêu: Giúp HS

- Thực hành chia 2

- Biết giải bài toán đơn có phép chia 2

II - Hoạt động dạy và học:

Hoạt động giáo viên

Bài 1: Vận dụng bảng chia Nhẩm đúng

kết quả tính nhẩm

Bài 2: Giải bài tốn đơn liên quan đến

bảng chia 2.Bài 3: Nối đúng phép tính với kết quả

đúng

Bài 4 :SốHoạt động học sinh

- Nêu yêu cầu bài tập

- Nhẩm

- Nêu kết quả nối tiếp

- 2 HS đọc đề

 Có 8 quả cam: chia 2 bạn? quả cam:

1 bạn

- 1 HS giải ở bảng - Lớp làm vào vở

- Nêu yêu cầu bài tập

- Nhẩm kết quả của từng phép tính để nối

- Thi theo dãy

- Thi đọc thuộc bảng chia 2

2

4

6

8

10

:212III. Nhận xét- dặn dò

- Nhận xét tiết học

- Xem lại bài, chuẩn bị bài tiếp theo.

Ngày soạn:08/02/2017

Ngày dạy: 10/02/2017

TẬP LÀM VĂN

TẢ NGẮN VỀ LOÀI CHIM

I. MỤC TIÊU:

1.Rèn kĩ năng nghe và nói:

- Biết đáp lại các lời xin lỗi trong các tình huống giao tiếp đơn giản.

- Nghe và nhận xét được ý kiến của các bạn trong lớp.

2.Rèn kĩ năng viết:

- Sắp xếp được các câu đã cho thành một đoạn văn.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

Hoạt động giáo viên

Hoạt động học sinh

1/ Hướng dẫn HS sắp xếp được các câu

đã cho thành một đoạn văn.

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.

- Đọc yêu cầu của bài.

- Treo bảng phụ.

- HS đọc thầm trên bảng phụ.

- Đoạn văn tả về lồi chim gì?

- Chim gáy.

- HS làm bài cá nhân.

- Yêu cầu HS tự làm và đọc phần bài làm - HS đọc lài làm của mình, lớp nhận xét.

của mình.

- 3 đến 5 HS đọc phần bài làm.

- Sắp xếp theo thứ tự: b-d-a-c:

Một chú chim gáy sà xuống chân ruộng vừa

gặt. Chú nhẩn nha nhặt thóc rơi bên từng gốc

rạ. Cổ chú điểm những đốm cườm trắng rất

- Nhận xét, cho điểm HS.đẹp. Thỉnh thoảng, chú cất tiếng gáy “cúc cù

… cu”, làm cho cánh đồng quê thêm yên ả.III. Nhận xét- dặn dò

- Nhận xét tiết học

- Xem lại bài, chuẩn bị bài tiếp theo.Thứ, ngày, tháng,

năm

Thứ tư

15/02/2017

Thứ năm

16/02/2017

Thứ sáu

17/02/2017LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 23

Môn dạy

Tên bài dạy

Luyện Tiếng ViệtTĐ: Bác sĩ SóiLuyện TốnSố bị chia- Số chia- ThươngLuyện Tiếng ViệtViết nội quyNgày soạn: 13/02/2017

Ngày dạy: 15/02/2017

TẬP ĐỌC

MỘT TRÍ KHƠN HƠN TRĂM TRÍ KHƠN

A/ Mục tiêu:

- Luyện đọc lại bài tập đọc

- Đọc trôi chảy, biết ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu.

- Trả lời được các câu hỏi trong bài.

B/ Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV:

Hoạt động của HS:

I. Bài cũ:

II. Bài mới

1. Hướng dẫn luyện đọc:

- Gv đọc bài

- 1HS đọc

- HS đọc chú giải

- Đọc nối tiếp câu

HS đọc nối tiếp câu.

- Đọc nối tiếp đoạn

HS đọc nối tiếp đoạn.

- HS đọc theo nhóm rồi thi giữa các nhóm

Lớp đọc đồng thanh.

- Đọc đồng thanh

2. Hướng dẫn đọc và trả lời câu hỏi:

HS đọc thầm bài để trả lời câu hỏi

1HS đọc đoạn 1

- GV nêu y/c. HS trả lời các câu hỏi giáo viên HS trả lời

đưa ra

Lớp nhận xét bổ sung.

- GV nêu câu hỏi.

- HS trả lời, HS khác nhận xét, nhắc lại

- GV nhận xét chốt lại nội dung.

HS đọc và trả lời câu hỏi.Tương tự các đoạn khác.

3. Luyện đọc lại bài.

- HS luyện từng đoạn rồi thi đọc đoạn

- Thi đọc phân vai

- Nhận xét những em đọc tốt

- GV nhận xétLớp nhận xét bổ sung.IV. Nhận xét- dặn dò

- Nhận xét tiết học

- Xem lại bài, chuẩn bị bài tiếp theo.Ngày soạn: 14/02/2017

Ngày dạy: 16/02/2017TOÁN

SỐ BỊ CHIA – SỐ CHIA – THƯƠNGI. MỤC TIÊU:

Giúp HS:

- Biết tên gọi theo vị trí, thành phần và kết quả của phép chia.

- Củng cố các tìm kết quả của phép chia.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

v HS thực hành làm bài trong vở BT

Bài 1: HS thực hiện chia nhẩm rồi viết vào

- HS thực hiện chia nhẩm rồi viết vào vở

vở

- 1số HS nêu KQ, lớp nhận xét.

- 3 HS lên bảng làm

Bài 2: tính nhẩm

- HS làm bảng con, nhận xét bài của bạn.

- GV theo dõi HD HS chưa làm được.

2x6=3

vCủng cố – Dặn dò:

6:2=3

- Chuẩn bị bài tiếp theo

- Nhận xét tiết học.Ngày soạn: 15/02/2017

Ngày dạy: 17/02/2017TẬP LÀM VĂN

VIẾT NỘI QUY

I. MỤC TIÊU:

1.Rèn kĩ năng nghe và nói:

- Biết đáp lời khẳng định trong những tình huống giao tiếp cụ thể.

2.Rèn kĩ năng viết:

- Ghi nhớ và viết lại được từ 2 đến 3 điều trong nội quy của trường.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

v Hướng dẫn làm bài tập

v Giúp HS ghi nhớ và viết lại được từ 2

đến 3 điều trong nội quy của trường.

- HS đọc đề nêu yêu cầu.

Bài 3:

- Treo bảng phụ và yêu cầu HS đọc Nội - 2 HS lần lượt đọc bài.

quy trường học.

- Yêu cầu HS tự nhìn bảng và chép lại 2 - HS tự nhìn bảng và chép lại 2 đến 3 điều

trong bản nội quy.

đến 3 điều trong bản nội quy.

- 1 số HS đọc lại

- Lớp nhận xét.

vCủng cố – Dặn dò:

- Chuẩn bị bài tiếp theo

- Nhận xét tiết học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×