Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 1.11: Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh

Sơ đồ 1.11: Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệpGVHD: ThS. Phan Xuân Quang MinhCHƯƠNG 2:

THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH

KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ

THỪA THIÊN HUẾ

2.1. Khái qt tình hình của Cơng ty cổ phần In và Dịch vụ Thừa Thiên

Huế

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của cơng ty

Cơng ty Cổ phần In và Dịch vụ Thừa Thiên Huế được thành lập năm 1988, tiền

thân là xí nghiệp In Hai Bà Trưng, cơ quan chủ quản là Sở giáo dục và Đào tạo là

Thừa Thiên Huế. Cơ quan quản lý ngành dọc là cục xuất bản thuộc Bộ văn hóa thông

tin.

Sau nghị định 338/HĐBT, ngày 10/11/1990 của chủ tịch hồi đồng Bộ trưởng (nay là

thủ tưởng chính phủ) về việc thành lập lại doanh nghiệp nhà nước, UBND tỉnh Thừa

Thiên Huế ra quyết định số 1210/QĐ – UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 09/11/1990 đổi

tên xí nghiệp In Hai Bà Trưng thành xí nghiệp In chuyên dùng Thừa Thiên Huế. Ban đầu

thành lập, công ty là cơ sở in thứ 3 của tỉnh có cơng nghệ Offset, chỉ với số lượng công

nhân là 72 công nhân, 2 máy in Offset, 2 máy xén, 2 máy in Typo và 2 máy in Pedal.

Đứng trước chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của Đảng nhằm nâng

cáo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, ngày 31/12/2004 xí nghiệp In chuyên dùng

Thừa Thiên Huế đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định số 4596/QĐ –

UBND chuyển đổi thành công công ty Cổ phần In Thừa Thiên Huế. Công ty là đơn vị

hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng kí tỉnh Thừa

Thiên Huế, luật doanh nghiệp, điều lệ công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên

quan.

Đầu tháng 6 năm 2008, công ty Cổ phần In Thừa Thiên Huế đổi tên thành công ty

Cổ phần In và Dịch vụ Thừa Thiên Huế.

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Thừa Thiên Huế

- Tên giao dịch quốc tế: Thua Thien Hue Printing Join Stock Company.

SVTH: Phạm Thị Ngọc AnhChuyên đề tốt nghiệp

-GVHD: ThS. Phan Xuân Quang MinhTrụ sở giao dịch: 57 Bà Triệu, Thành Phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: (054).3823790 – 3814218.

Fax: 0543810127

Địa chỉ email: ctcpintth@gmail.com

Số hiệu tài khoản : 710 A 00097 tại Ngân hàng Cơng Thương Thừa Thiên Huế.

Số đăng kí kinh doanh : 3300101318 do sở Kế hoạch và đầu tư Thừa Thiên Huếcấp lần 2 ngày 24/04/2009.

- Vốn điều lệ: 2.400.000.000 đồng

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty

2.1.2.1. Chức năng của Cơng tyCơng ty có chức năng sản xuất, kinh doanh các loại sách báo, văn phòng phẩm… đã

đăng kí, được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cho phép. Việc kinh doanh phù

hợp với pháp luật, vì mục tiêu lợi nhuận, tạo dựng được việc làm cho lao động và thực hiện

đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước.

2.1.2.2. Nhiệm vụ của Công tyHuy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong phát triển sản xuất kinh doanh theo

ngành nghề đã đăng ký, nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, tạo cơng ăn việc làm ổn

định cho người lao động, đảm bảo lợi ích cho các cổ đơng, đóng góp ngân sách Nhà

nước.

Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh phù hợp với nhu cầu, tình hình

thị trường, khả năng phát triển của Công ty và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoặch đã

đề ra.

Công bố công khai và chịu trách nhiệm về tính xác thực của báo cáo tài chính hàng

năm và các thơng tin về hoạt động của Công ty cho các cổ đông theo quy định của Pháp

luật.

Tận dụng năng lực sản xuất, bảo vệ và phát triển tài sản hiện có, đổi mới trang thiết

bị, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng và hiệu quả in.

Bồi dưỡng, nâng cao trình độ, cải thiện đời sống cán bộ công nhân viên của Công ty.

Chấp hành đúng pháp luật và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của Nhà nước.

SVTH: Phạm Thị Ngọc AnhChuyên đề tốt nghiệpGVHD: ThS. Phan Xuân Quang Minh2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty

2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chứcXuất phát từ đặc điểm nhiệm vụ Công ty đã xây dựng bộ máy trực tuyến, chức năng.

Công ty tổ chức bộ máy hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, điều hành việc phân

công và chịu trách nhiệm hoạt động trực tiếp của giám đốc.

Giám đốc trực tiếp quản lý phòng kế tốn – tài vụ và ban kiểm soát, tổ bảo vệ, các

phó giám đốc để từ đó quản lý mọi hoạt động của Cơng ty. Các phòng ban chun mơn

làm cơng tác tham mưu cho giám đốc trong quản lý và điều hành sản xuất, giữa các phòng

ban có mối quan hệ chức năng với nhau.SVTH: Phạm Thị Ngọc AnhChuyên đề tốt nghiệpGVHD: ThS. Phan Xuân Quang Minh

Đại hội đồng cổ đơngHội đồng quản trịBan kiểm sốtChủ tịch Hội đồng quản trị kiêm

Giám đốc điều hànhPhó Giám đốc tài

chínhPhó Giám đốc kiêm Trưởng

phòng Sản xuất - Kỹ thuậtPhòng kinh

doanh - kế

hoạchTổ cơ điệnPhòng sản

xuất- Kỹ

thuậtPhân

xưởng chế

bảnPhòng Kế

tốn – tài vụPhân

xưởng InPhó Giám đốc kiêm Trưởng

phòng vật tư - thiết bịPhòng tổ chức

lao động tiền

lươngPhân xưởng

thành phẩmBan KCSPhòng vật tư thiết bịTổ bảo vệSơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Thừa

Thiên Huế.

2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban.Đại hội đồng cổ đơng: Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong cơng ty, bao gồm

tồn bộ các cổ đơng có quyền biểu quyết của cơng ty. Đại hội đồng cổ quyết định những

vấn đề được pháp luật và điều lệ công ty quy định. Đại hội đồng cổ đơng sẽ thơng qua các

báo cáo tài chính hàng năm của cơng ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, bầu raSVTH: Phạm Thị Ngọc AnhChuyên đề tốt nghiệpGVHD: ThS. Phan Xuân Quang Minhhoặc bãi nhiệm hội đồng quản trụ để thay mặt mình định hướng, điều hành, kiểm soát các

hoạt động của tổ chức

Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý của Công ty, mỗi nhiệm kỳ 4 năm. Hội đồng

quản trị do cổ đông bầu ra thay mặt đại hội cổ đơng và có quyền nhân danh đại hội cổ

đơng để quyết định các chính sách hoạt động của Công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị gồm 5 người: 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch và 3 thành viên.

Giám đốc: Vừa là chủ tịch Hội đồng quản trị vừa là người đứng đầu Công ty điều

hành tồn bộ hoạt động trong Cơng ty.

Phó giám đốc kiêm trưởng phòng sản xuất kỹ thuật: Trợ lý cho Giám đốc, có

nhiệm vụ xây dựng, chỉ đạo, thực hiện kế hoạch, đảm bảo chất lượng sản phẩm, sản lượng

quy định với chi phí thấp nhất và có biện pháp xử lý kịp thời khi có sự cố về máy móc

tránh ảnh hưởng đến q trình sản xuất.

Phó giám đốc kiêm trưởng phòng tổ chức lao động tiền lương: Giúp Giám đốc

quản lý các hoạt động liên quan đến cán bộ công nhân viên trong Công ty, phụ trách thanh

tra, theo dõi thi đua.

Phó giám đốc phụ trách tài chính: Trợ lý cho Giám đốc, có trách nhiệm quản lý

tồn bộ tài sản, nguồn vốn, phân tích kết quả kinh doanh, giúp Giám đốc biết được tình

hình tài chính của Công ty phục vụ cho việc ra quyết định.

Công ty có 5 phòng và 1 ban kiểm tra chất lượng sản phẩm, đứng đầu các phòng ban

là trưởng phòng chịu trách nhiệm điều hành hoạt động cụ thể của từng phòng ban theo sự

chỉ đạo của Giám đốc.

Phòng kế hoạch kinh doanh: Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh

và tiêu thụ sản phẩm, tham mưu cho Giám đốc trong việc ký kết các hợp đồng với khách

hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh trong q trình kinh doanh.

Phòng kế tốn - tài vụ: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về cơng tác kế tốn và tài

chính trong Cơng ty, quản lý, phân tích và lập báo cáo tài chính phục vụ cho Giám đốc

trong việc đưa ra các quyết định.

Phòng tổ chức lao động tiền lương: Có trách nhiệm điều hành các hoạt động nhân

sự trong Công ty, nghiên cứu đề xuất cải thiện bộ máy quản lý, thực hiện các chế độ chínhSVTH: Phạm Thị Ngọc AnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 1.11: Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×