Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng Match: Thông tin về các trận đấu

Bảng Match: Thông tin về các trận đấu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các câu lệnh thực hiện:

Liệt kê danh sách các cầu thủ:Tương tự với liệt kê các danh sách CLB và trận đấu.

Xóa cầu thủ/nhà tài trợ/CLB…Chọn ra cầu thủ có thành tích:11V. Kết luận

Trên đây là ứng dụng quản trị cơ sở dữ liệu My SQL vào trang web của nhóm 6.

Do kiến thức có hạn và thời gian luyện tập chưa nhiều nên bài làm còn sơ sài và

chưa tận dụng hết những gì được học về ngơn ngữ My SQL cũng như như các

thuật toán quan hệ nhưng chúng em hứa sẽ hoàn thiện bài tập lớn dần theo thời

gian. Nhóm 6 rất mong nhận được sự góp ý của thầy để trang web được thật hoàn

thiện. Chúng em xin chân thành cảm ơn12VI. Tài liệu tham khảo

Slide Cơ sở dữ liệu – TS. Nguyễn Hồng Phương

https://en.wikipedia.org/wiki/Database

https://www.w3schools.com/sql/default.asp13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng Match: Thông tin về các trận đấu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×