Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết luận và kiến nghị.

Kết luận và kiến nghị.

Tải bản đầy đủ - 0trang

cho giáo viên chủ nhiệm những điều kiệm tốt nhất để hoàn thành cồng việc của

mình.

- Cơng tác chủ nhiệm thực sự là một nhiệm vụ rất quan trọng nhưng vất

vả đòi hỏi nhiều cơng sức, tâm hút nên cần được chế độ ưu tiên, đãi ngộ hơn

nữa.

Trên đây là những kinh nghiệm nhỏ của tơi trong quá trình làm công tác

chủ nhiệm, sự hiểu biết và kinh nghiệm chưa nhiều nên khơng tránh khỏi thiếu

sót,vì thế tơi rất mong sự góp ý chân thành của bạn bè đợng nghiệp để chúng ta

cùng hướng tới mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý và

giáo dục nhân cách cho học sinh.

Cuối cùng tôi xin trân thành cám ơn BGH, các đồng nghiệp trường THPT

Lê Lai đã giúp đỡ tôi hoàn thành SKKN này.

XÁC NHẬN

CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊThanh Hóa ngày 25 tháng 5 năm 2017

Tơi xin cam đoan đây là SKKN do tôi viết,

hoàn toàn không sao chép của bất kì ai

( Kí và ghi rõ họ tên)Hoàng Thị Dinh19TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Chỉ thị phát động phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện,

học sinh tích cực ” trong các trường phổ thông của Bộ giáo dục và Đào tạo ra

ngày 22/7/2008.

2. Mô đun THPT 35 “Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học phổ

thông ” của Bộ giáo dục và Đào tạo.

3. Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm - Phan Trọng Ngọ, NXB Đại

học sư phạm Hà Nợi.

4. Phương pháp quản trò -Trần Phiêu - NXB Thanh niên.

5. Nghị Quyết số 29-NQ/TW, BCH TW Đảng khóa XI.

6. Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, NXB Lao động.

7. Luật giáo dục và những quy định mới nhất về giáo dục và đào tạo, NXB

Lao động.

8. Điều lệ trường phổ thông (Ban hành theo Quyết định số 07/2007/QĐBGD&ĐT ngày 02/04/2007).

9. Sổ công tác giáo viên chủ nhiệm.

10. Sổ tay công tác giáo viên phổ thông.

11. Tham khảo một số tài liệu trên mạng internet.

- Nguồn: http://dantri.com.vn

- Nguồn: http://vietnamnet.vn20PHỤ LỤC

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA LỚP 12B6

Năm học 2016 20172122Các tổ trưởng đánh giá kết quả thực hiện nề nếp học tập của tổ bạnGương mặt tiêu biêu của tháng được tuyên dương

23Tiết học lịch sử của học sinh lớp 12b6 – trường THPT Lê LaiMột số hình ảnh về buổi tổng dọn vệ sinh lớp học

24Một số hình ảnh về buổi tổng dọn vệ sinh lớp họcThi gói bánh chưng truyền thống

25Giải nhì cắm hoa chào mừng 8/3Lễ hội thời trang chủ đề “ thiên đường rác”

26Một buổi dã ngoại tại động Tiên Tơn – Hàm RồngTổng duyệt văn nghệ chuẩn bị cho lễ tri ân trưởng thành học sinh lớp 12

272829Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết luận và kiến nghị.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×