Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. KỸ THUẬT THỰC HIỆN NON-STRESS TEST

III. KỸ THUẬT THỰC HIỆN NON-STRESS TEST

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Thai phụ được yêu cầu ghi nhận và đánh dấu các cử động thai mà bà ta cảm

nhận được. Thông thường, thời gian thực hiện NST là 20 phút. Kéo dài thêm khi NST bất

thường trong 20 phút đầu tiên.Nghĩa là sau 20 phút, Nếu băng ghi NST không thỏa ít nhất một trong các tiêu

chuẩn của một NST đáp ứng bình thường thì phải tiếp tục thực hiện test, trong

thời gian 20 phút nữa, hay có thể kéo dài test đến 90 phút.

Cơ sở của việc kéo dài thời gian thực hiện test là do khi thực hiện NST, có khoảng

40% các trường hợp khơng có nhịp tim tăng sau 40 phút, và phần lớn trong số

này là các thai nhi khỏe mạnh.NST với đáp ứng không thỏa đáng đòi hỏi một sự cẩn trọng trong diễn giải.Lay gọi thai nhi không làm thay đổi kết quả của NSTTheo Brown và Patrick, thai nhi khơng có nhịp tim tăng sau hơn 80 phút thì thai có thể đã bị tổn thương và tiếp tục

khơng thể có nhịp tăng nào khác. Điều này cũng được ghi nhận bởi Leveno và cộng sự.

Mốc can thiệp cho bác sĩ lâm sàng là 40 phút.Trong một tổng quan gồm 3 nghiên cứu trên Cochrane (phân tích gộp các nghiên cứu ngâu nhiên có đối chứng) với 1100 thai

phụ nhằm xác định hiệu quả của phương pháp này, đã cho thấy việc kích thích này khơng làm giảm tỉ lệ của các NST không

đáp ứng.IV. ĐỌC VÀ DIỄN GIẢI KẾT QUẢ NON-STRESS TESTBan đầu, NST được phân loại thành đáp ứng hay không đáp ứng dựa vào sự hiện diện hay

không hiện diện của tiêu chuẩn nhịp tim thai tăng.Tuy nhiên, các thông số khác như nhịp tim thai căn bản, dao động nội tại, nhịp giảm... là

các biểu hiện tổng thể của thai nhi lành mạnh hay đang có vấn đề.Để có sự nhất quán trong đánh giá kết quả của NST, Hiệp hội Sản Phụ Khoa Canada

(SOGC) chia các kết quả NST thành bình thường, khơng

điển hình và bất thường.Tần số tim thai căn bảnBình thường (đápKhơng điển hìnhứng)(khơng đáp ứng)Bất thường110-160100-110< 100>160 ,dài<30ph>160, dài > 30ph≤5, dài 40-80ph≤5, dài> 80ph(nhip/phút)Dao động nội tại (nhịp/6-25phút)≤5 , dài<40phKhơng có hoặc nhịp giảm bất định <30 giây

Nhịp giảm≥25, dài> 10ph hoặc Nhịp hình sinNhịp giảm bất địnhNhịp giảm bất định >60s30-60sNhịp giảm muộn≤ 2 nhịp tăng trong >80 phútThai < 32≥ 2 nhịp tăng, tăng ≥≤ 2 nhịp tăng trongtuần15 nhịp, dài ≥ 15 giây, trong 40 phút NST40-80 phútThai đủ≥ 2 nhịp tăng, tăng ≥≤ 2 nhịp tăng trongtháng10 nhịp, dài ≥ 10 giây,40-80 phútNhịp tăng≤ 2 nhịp tăng trong >80 phúttrong 40 phút NSTHành độngViệc đánh giá tiếpViệc đánh giá tiếptheo cần dựa vào bốitheo là cần thiếtcảnh lâm sàngCần hành động khẩn cấp. Đánh giá tổng trạng.siêu âm hay thực hiện

BBP là cần thiết. Một số trường hợp cần lấy thai raTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. KỸ THUẬT THỰC HIỆN NON-STRESS TEST

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×