Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Kiểm tra bài cũ. (5´)

a. Kiểm tra bài cũ. (5´)

Tải bản đầy đủ - 0trang

nay thầy trò ta sẽ cùng nhau ơn lại một số mũi khâu cơ bản để giúp cho công việc

nội trợ đó khi cần đến sẽ tiến hành trơi chảy hơn.

b. Dạy nội dung bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi

Kiểm tra phần chuẩn bị của HS: kim, - Quan sát

chỉ, vải, giấy bìa cứng...

Hướng dẫn cho HS, đồng thời làm - Quan sát và thực

mẫu để HS quan sát.

hành.

Nhắc lại các thao tác khâu đồng thời

1) Khâu mũi

thao tác mẫu trên bìa bằng len và kim

thường (10')

khâu len.

- Lấy thước và bút chì kẻ nhẹ 1

đường thẳng lên vải

- Xâu chỉ vào kim và thắt nút chỉ ở

cuối sợi cho khỏi tuột

- Tay trái cầm vải, tay phải cầm kim,

khâu từ phải sang trái

- Lên kim ở mặt trái vải( h1.14a)

xuống kim cách 3 canh sợi vải

- Khi có khoảng 3-4 mũi khâu trên

kim thì rút kim lên và vuốt nhẹ

theo đường đó khâu cho

phẳng(hình1.14c)

- Khi khâu xong cần lại mũi xuống

kim sang mặt trái( giấu nút chỉ ở

mặt trái) vòng chỉ qua đầu kim

khố mũi cho khỏi tuột.

Lưu ý:

1. Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao

động khi thực hành. nghiêm cấm

mang kim, kéo... ra đùa nghịch

nhau.

2. Sau khi khâu xong đường khâu

thường ta thấy các mũi chỉ khâu

cách nhau 3 canh sợi vải tạo thành

1 đường thẳng.

Lấy bài thực hành của 1 - 3 HS

?Y/c các HS khác nhận xét.

Tuyên dương những bạn làm tốt.

2) Khâu mũi đột

mau (10')

GV: Giới thiệu cách khâu và thao tác - Nhận xét.

mẫu trên bìa bằng kim khâu len

- Kẻ nhẹ tay 1 đường thẳng trên vải.

40- Lên kim mũi thứ nhất cách mép vải

8 canh sợi vải xuống kim lùi lại 4 - Quan sát và thực

canh sợi vải trên đường kẻ chì, lên hành.

kim về phía trước 4 canh sợi vải

- ( hình 1.15b). Xuống kim đúng lỗ

mũi kim đầu tiên. Cứ khâu như vậy

cho đến hết đường khâu(1.15c). Lại

mũi khi đến hết đường khâu và thắt

nút ở mặt trái.

Lưu ý: Sau khi hoàn chỉnh đường

khâu nhìn ở mặt phải vải các mũi chỉ

nối tiếp nhau giống như đường may

máy, ở mặt trái các mũi chỉ dài gấp 2

mũi chỉ ở mặt phải và đan xen vào

nhau mũi thứ 2 lấn1 nửa mũi thứ nhất.

3) Khâu vắt (14')

GV: Giới thiệu cách khâu và làm thao

tác mẫu cho HS quan sát

- Gấp mép vải vào vị trí định khâu.

- Dựng cách khâu mũi khâu thường

để lượt giữ mép gấp vào vải nền cố

định để khi khâu được dễ

- Đường gấp vải hướng vào trong - Quan sát và thực

người khâu

hành.

- Tay trái cầm vải, khâu từ phải sang

trái, khâu từng mũi một ở mặt trái

vải

- Lên kim ở dưới nếp gấp để dấu nút

chỉ kéo kim lên khỏi nếp gấp, lấy

mũi kim lấy 2-3 sợi vải nền rồi đưa

chếch kim lên qua nếp gấp, rút chỉ

để mũi kim chặt vừa phải. Các mũi

khâu vắt cách nhau 0,3cm-0,5cm.

Khi hết đường khâu lại mũi và thắt

nút chỉ

Lưu ý: Sau khi hồn chỉnh đường

khâu ở mặt trái có các mũi chỉ chéo

nhau đính mép nếp gấp vào vải nền, ở

mặt phải các mũi chỉ nổi lên chỉ 1

hoặc 2 sợi vải do đó khi khâu dựng

chỉ cùng màu vải

- GV quan sát HS thực hành, hướng

dẫn, giúp đỡ và sửa sai cho HS.41c. Củng cố, luyện tập: (4')

- GV: Nhận xét chung tiết TH về thái độ học tập, làm bài TH, nhận xét qua

kết quả bài làm.

- Thu bài TH.

d. Hướng dẫn Học sinh tự học ở nhà: (1')

- Về nhà luyện tập, thực hiện lại các mũi khâu đã được học.

- Tiết sau tiếp tục mang dụng cụ, vật liệu thực hành như ngày hôm nay để

tiếp tục làm.

 NHỮNG KINH NGHIỆM RÚT RA SAU TIẾT DẠY:

* Thời

gian: ...................................................................................................................................................

* Nội

dung: ....................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.* Phương pháp: ............................................................................................................................................Ngày soạn: 16/9/2018Ngày dạy: 19/9/2018 Dạy lớp 6A2

Ngày dạy: 22/9/2018 Dạy lớp 6A3,1Tiết 10:

THỰC HÀNH: ÔN MỘT SỐ MŨI KHÂU CƠ BẢN (tiếp)1.MỤC TIÊU

42a. Về kiến thức:

Rèn luyện kỹ năng giúp học sinh nắm vững thao tác khâu 1 số mũi khâu cơ

bản trên vải để áp dụng khâu 1 số sản phẩm đơn giản ở bài thực hành sau.

b. Về kỹ năng:

Khâu được mũi khâu thẳng, đạt yêu cầu kĩ thuật và thẩm mĩ.

c. Về thái độ:

- Góp phần rèn luyện tính kiên nhẫn và cần thận cho HS.

- HS thực hành với thái độ nghiêm túc.

2. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS.

a. Chuẩn bị của GV.

- Giáo án, SGK.

- Mẫu hoàn chỉnh các đường khâu để làm mẫu

- Kim, chỉ khâu, vải, kéo.

b. Chuẩn bị của HS

- Vở ghi, SGK, dụng cụ học tập đầy đủ.

- Học bài cũ, đọc trước nội dung bài mới.

- Kim, chỉ khâu, vải, kéo, thước kẻ, bút chì (hoặc phấn may).

3. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY.

a. Kiểm tra bài cũ. (5´)

oKiểm tra khâu chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ thực hành của học sinh: vải,

kim, chỉ, kéo, thước kẻ, bút chì. Đặt vấn đề vào bài mới: (1')

Tiết học hôm trước chúng ta đã được ôn lại một số mũi khâu đơn giản. Hôm

nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hành để các em nhuần nhuyễn hơn khi thực hiện

các mũi khâu.

b. Dạy nội dung bài mới:

- Giáo viên cho học sinh thực hành (giáo viên chú ý quan sát uốn nắn các

học sinh thao tác chưa đúng hoặc chưa đẹp).

- Nhấn mạnh cho học sinh phải đảm bảo an tồn khi thực hành (khơng mang

kéo, kim... ra đùa nhau) và thu dọn vệ sinh sau khi thực hành xong.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh tự kiểm tra, kiểm tra chéo sản phẩm thực

hành theo các tiêu chuẩn khi đã thực hành xong.

+ Các mũi khâu có đạt u cầu về kĩ thuật khơng?

+ Thời gian hồn thành nhanh hay chậm?

+ Sản phẩm thực hành có đạt yêu cầu về mĩ thuật không?

43- Giáo viên kết luận cuối cùng về sản phẩm của học sinh sau khi đã cho các

em nhận xét, đánh giá chéo nhau.

c. Củng cố, luyện tập: (4 phút)

Giáo viên tổng kết nhận xét quá trình học tập của học sinh. Lấy điểm cá

nhân thực hành đạt kết quả tốt (cho vào điểm hệ số 1); nhận xét và thông báo cho

các em học sinh khác để tuyên dương kết quả đồng thời rút kinh nghiệm những nội

dung thực hành chưa tốt.

d. Hướng dẫn học sinh tự học bài ở nhà: (1 phút)

- Dặn dò HS chuẩn bị bài 6 TH: Cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh

- HS: Chuẩn bị 1 mảnh vải mềm màu sáng hình chữ nhật có kích thước:

20cm 24cm hoặc 2 mảnh vải: 11cm 13cm, dây chun nhỏ, kéo, thước com pa,

phấn vẽ, kim, chỉ, 1mảnh bìa mỏng có kích thước: 10cm 12cm.

 NHỮNG KINH NGHIỆM RÚT RA SAU TIẾT DẠY:

* Thời

gian: ...................................................................................................................................................

* Nội

dung: ....................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.* Phương pháp: ............................................................................................................................................Ngày soạn: 21/9/2018Ngày dạy: 24/9/2018 Dạy lớp 6A2

Ngày dạy: 28/9/2018 Dạy lớp 6A1,3Tiết 11:

THỰC HÀNH: CẮT KHÂU BAO TAY TRẺ SƠ SINH

441. MỤC TIÊUa. Về kiến thức:

Biết vẽ tạo mẫu giấy và cắt vải theo mẫu giấy để khâu bao tay trẻ sơ sinh.

b. Về kỹ năng:

Hoàn thành được sản phẩm, đúng yêu cầu kĩ thuật, đảm bảo tính thẩm mĩ.

c. Về thái độ:

- Có tính cẩn thận, thao tác chính xác theo đúng qui trình kĩ thuật cắt may

đơn giản.

- GD môi trường: tận dụng mảnh vải nhỏ hay vải đã qua sử dụng để thực

hành may bao tay để tiết kiệm vải, tránh xả thải ra môi trường.

2. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS.a. Chuẩn bị của GV.

- Giáo án, SGK. Hình vẽ minh hoạ các bước thực hành,

- Mảnh bìa cứng, thước, bút chì, compa, kéo.

- Một mảnh vải loại mềm màu sáng hình chữ nhật có kích thước: 20cm 

24cm hoặc 2 mảnh vải: 11cm 13cm.

b. Chuẩn bị của HS

- Vở ghi, SGK, dụng cụ học tập đầy đủ.

- Học bài cũ, đọc trước nội dung bài mới.

- Chuẩn bị 1 mảnh vải mềm màu sáng hình chữ nhật có kích thước: 20 cm x

24 cm, hoặc 2 mảnh vải: 11cm x 13cm, dây chun nhỏ, kéo, thước com pa, phấn vẽ,

kim chỉ 1mảnh bìa mỏng có kích thước: 10cm x 12cm.

3. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY.a. Kiểm tra bài cũ. (Lồng ghép trong quá trình dạy bài mới). Đặt vấn đề vào bài mới: (1')

Ở tiết trước chúng ta đã cùng nhau ôn lại một số mũi khâu cơ bản, hơm nay

chúng ta sẽ ứng dụng nó vào cắt khâu bao tay cho trẻ sơ sinh để các em có thể tự

làm được những đơi bao tay xinh xắn tặng em của mình hoặc các em nhỏ khác mà

các em yêu quý.

b. Dạy nội dung bài mới:

Hoạt động của GV

*Kiểm tra: (3 ph): Sự chuẩn bị dụng cụ, vật liệuHoạt động của HSthực hành của HS

Hoạt động 1: Vẽ và cắt mẫu trên giấy (35 ph)1. Vẽ và cắt mẫu trên giấy

45GV: Treo tranh phóng to mẫu vẽ trên giấy và phânHS: Quan sáttích cho HS biết. Sau đó GV hướng dẫn cách dựng

hình tạo mẫu trên bảng để HS tự TH cá nhân

GV: Dựng hình trên bảng theo hình 1.17a

- Kẽ hình chữ nhật ABCD có cạnh AB = CD =

11cm,HS: Làm bài dựng hình trên

giấyAD = BC = 9cm, AE = DG =4,5cmDựng hình mẫu vẽ bao tay(làm phần cong đầu các ngón tay)trẻ sơ sinh theo đúng kích- Vẽ phần cong đầu các ngón tay dùng com pa vẽthước đã ghinửa đường tròn có bán kính R = EO = OG =

4,5cm

- Ta được mẫu thiết kế trên giấy bao tay trẻ sơ

sinh, khi cắt ta cắt theo nét vẽ

Sau khi HS vẽ xong GV kiểm tra và cho cắt theo

nét vẽ vừa dựng.

GV: -Theo dõi HS thực hành dựng hình và cắt mẫu

giấy

- Nhận xét rút kinh nghiệm bài TH của HS

- Nhận xét tinh thần, thái độ học tập của HS

c. Củng cố, luyện tập: (5')

- Chỉnh sửa những lỗi sai mà học sinh hay mắc phải trong quá trình thực

hành.

- Những lưu ý khi thực hành làm sản phẩm.

GDMT: mỗi em hãy tận dụng mảnh vải nhỏ hay vải đã qua sử dụng ở gia đình

mình để thực hành may bao tay để tiết kiệm vải, tránh xả thải ra môi trường.

d. Hướng dẫn Học sinh tự học ở nhà: (1')

- Về nhà em nào dựng hình chưa đẹp, sai lệch thì dựng lại mẫu chính xác để

bài sau TH cắt vải và khâu

- Giờ TH sau may vải( nên chọn vải mỏng mềm) kim, chỉ và mẫu giấy đó

hồn chỉnh để thực hiện mẫu trên vải và khâu. Mang theo chỉ màu để thêu và trang

trí

 NHỮNG KINH NGHIỆM RÚT RA SAU TIẾT DẠY:

46* Thời

gian: ...................................................................................................................................................

* Nội

dung: ....................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.* Phương pháp: ............................................................................................................................................Ngày soạn: 23/9/2018Ngày dạy: 26/9/2018 Dạy lớp 6A2

Ngày dạy: 29/9/2018 Dạy lớp 6A3,1Tiết 12:

THỰC HÀNH: CẮT KHÂU BAO TAY TRẺ SƠ SINH (tt)

471. MỤC TIÊUa. Về kiến thức:

Thông qua bài TH học sinh biết:

Quy trình cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh.

b. Về kỹ năng:

HS cắt khâu được hoàn chỉnh 1 chiếc bao tay trẻ sơ sinh.

c. Về thái độ:

- Có tính cẩn thận, thao tác chính xác, theo đúng qui trình kĩ thuật cắt may

đơn giản.

- Có ý thức giữ gìn bảo vêk mơi trường bằng cách tận dụng những mảnh vải

nhỏ, thừa, tránh vứt lãng phí, xả thải ra môi trường.

2. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS.a. Chuẩn bị của GV.

- Giáo án, SGK, hình vẽ minh hoạ các bước thực hành.

- Mẫu giấy đã dựng và cắt hình bao tay trẻ sơ sinh.

- Kim, chỉ trắng,vải, dây chun, chỉ màu.

b. Chuẩn bị của HS

- Vở ghi, SGK, dụng cụ học tập đầy đủ.

- Học bài cũ, đọc trước nội dung bài mới.

- Chuẩn bị 1 mảnh vải mềm màu sáng hình chữ nhật có kích thước:

20cmx24cm, hoặc 2 mảnh vải: 11cmx13cm, dây chun nhỏ, kéo, thước com pa,

phấn vẽ, kim chỉ 1mảnh bìa mỏng có kích thước: 10cmx12cm

3. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY.a. Kiểm tra bài cũ. (Lồng ghép trong quá trình dạy bài mới). Đặt vấn đề vào bài mới: (1')

Ở tiết trước chúng ta đã cùng nhau vẽ và cắt mẫu bao tay trẻ sơ sinh trên

giấy, tiết hôm nay các em sẽ được hướng dẫn cách cắt trên vải và khâu hoàn thiện

sản phẩm.

b. Dạy nội dung bài mới:

2) Cắt vải theo mẫu giấy

* Kiểm tra (4 ph) : Sự chuẩn bị của HS

* Lưu ý học sinh: Khi thực hành phải chú ý đến an toàn lao động: khi đưa kim

48tránh đâm vào bạn bênh cạnh, không dùng kim, kéo để đùa nghịch nhau.

* Thực hành (35 ph) :

HS: Thực hành vẽ vải theo mẫu giấy

GV: Hướng dẫn HS cắt vải

Làm mẫu cho HS quan sát

Xếp úp 2 mặt phải vải vào nhau mặt trái vải ra ngoài

- Đặt mẫu giấy lên vải và ghim cố định

- Dùng phấn vẽ lên vải theo chu vi mẫu giấy

- Dùng phấn vẽ 1 đường thứ 2 cách đều đường thử nhất từ 0,5cm-1cm dể trừ

đường may

- Lấy kéo cắt theo đường phấn vẽ lần sau (lần 2)

HS: Thực hành vẽ vải theo mẫu giấy

GV: Hướng dẫn học sinh cách gấp vải và áp mẫu giấy vẽ

- Luôn nhắc HS vẽ lần thứ 2 theo đường thứ nhất để có phần trừ đường khâu

- Em nào vẽ hồn chỉnh thì cho cắt vải theo nét vẽ 2

GV: Thực hiện thao tác mẫu khâu theo thứ tự đường chu vi và khâu viền cổ tay

- Sau khi cắt vải xong nếu các em thích trang trí trên bao tay bằng các đường thêu

đơn giản các em thêu trước rồi mới khâu hoàn chỉnh.

HS: Cắt vải theo nét vẽ

c. Củng cố, luyện tập: (4')

- Chỉnh sửa những lỗi sai mà học sinh hay mắc phải trong quá trình thực

hành.

- Những lưu ý khi thực hành làm sản phẩm.

- GV: Nhận xét: Tinh thần làm việc của HS

GDMT: mỗi em hãy tận dụng mảnh vải nhỏ hay vải đã qua sử dụng ở gia

đình mình để thực hành may bao tay để tiết kiệm vải, tránh xả thải ra môi trường.

d. Hướng dẫn Học sinh tự học ở nhà: (1')

- Tiết sau tiếp tục khâu và hoàn thiện sản phẩm.

- Mang những dụng cụ thực hành như ngày hôm nay cộng thêm chỉ thêu để

trang trí.

- Ơn lại những kiểu thêu đã được học ở cấp 1.

- Đọc trước nội dung phần 4 của bài này.

 NHỮNG KINH NGHIỆM RÚT RA SAU TIẾT DẠY:

* Thời

gian: ...................................................................................................................................................

* Nội

dung: ....................................................................................................................................................49.........................................................................................................................................................................

.* Phương pháp: ............................................................................................................................................Ngày soạn: 28/9/2018Ngày dạy: 01/10/2018 Dạy lớp 6A2

Ngày dạy: 05/10/2018 Dạy lớp 6A1,3

50Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Kiểm tra bài cũ. (5´)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×