Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VI. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ

VI. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ

Tải bản đầy đủ - 0trang

thiết bị mới phục vụ cho

Đợt 2: 2/2017

CNTTVII.Đợt 2: 500.000.0002Kiểm tra, bảo trì các trang

thiết bị phục vụ cho cơng Tháng 6 hàng

nghệ thông tin, sửa chữa

năm

và thay thế (nếu cần)Phòng IT20.000.000/năm3Nâng cấp hệ thống

Đợt 1: 4/2013

website của hai trường:

thay đổi giao diện, nâng Đợt 2: 4/2015

cấp các tính năng dành

Đợt 3: 4/2018

cho người truy cậpPhòng IT liên hệ

với nhà cung cấp

dịch vụ và theo

dõi quá trình

thực hiện15.000.000/đợt4Nâng cấp đường truyền

ADSL tại 2 cơ sở của nhà Hàng năm

trườngPhòng IT liên hệ

10.000.000/năm

với nhà cung cấp5Mua các phần mềm ứng

dụng phục vụ cho việc

Hàng năm

quản lý và giảng dạy tại

nhà trườngCác phòng ban

trực tiếp đề xuất

lên phòng IT.

20.000.000/năm

Phòng IT xem

xét và tiến hành

thực hiện.6Đẩy mạnh việc marketing

online thông qua các trang

xã hội, báo mạng, các Hàng năm

trang mạng cộng đồng có

số lượng truy cập lớn.Phòng

marketing,

Phòng IT7Tổ chức các khóa đào tạo

cho cán bộ, nhân viên,

giáo viên của toàn bộ hệ Hàng năm

thống giáo dục Hà Nội

VIPPhòng IT40.000.000/năm10.000.000/nămKẾT LUẬNThời đại hiện nay là thời đại của công nghệ thông tin, công nghệ thông tin đã thâm

nhập sâu vào mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh ở khắp mọi nơi trên thế giới. Để

11hòa nhập vào xu hướng phát triển chung của khu vực, doanh nghiệp chúng ta cần

tập trung hơn nữa vào việc phát triển công nghệ thông tin và các ứng dụng của công

nghệ thông tin. Đây là một yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy vào sự phát triển

của nhà trường chúng ta, giúp nâng cao hiệu quả quản lý và kinh doanh trong tương

lai.12TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Giáo trình “Hệ thống thông tin quản trị”, Đại học thương mại2.Hà Hương, 2011, “Công nghệ thông tin, điểm tựa cho sự phát triển kinh tế xã

hội”, http://www.fpt.edu.vn/story/cong-nghe-thong-tin-diem-tua-cho-su-phattrien-kinh-te-xa-hoi3.2013,http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C6%B0%C6%A1ng_m%E1%BA%A1i_

%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD4.http://vietsmall.vn/thuong-mai-dien-tu.php13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VI. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×