Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
B. Chảy máu sau đẻ

B. Chảy máu sau đẻ

Tải bản đầy đủ - 0trang

B. CHẢY MÁU SAU ĐẺ

2. Mất trương lực TC (Đờ)

- TC dãn quá: nhiều thai, thai to, đa ối,

chuyển dạ kéo dài + sốt → Giảm trương lực,

bất thường bẩm sinh cơ TC ( Dị dạng, ↓ sản)

bất thường mắc phải (u xơ TC, u tuyến cơ)

3. Lộn TC: Chủ yếu do TT( Kéo dây rốn – Rau

chưa bong) ấn đáy TC

Lộn TC → Chảy máu nhiều, sốc

Xử trí: Mê tồn thể đẩy TC vào, nếu >30 phút

khó đưa vào.B. CHẢY MÁU SAU ĐẺ

4. Tổn thương ống SD: Tụ máu  hộ, ÂĐ →CM

nặng

5. Tổn thương cổ TC: Đơn thuần hoặc phối hợp

Do: + Đẻ nhanh, đẻ khó, forcép, nội xoay

Nếu TC co tốt + chảy máu →KSTC tiếp tục kiểm

tra cổ TC, ÂĐ

6. Vỡ TC: Thường xuyên, nhất là trước và CM sau

đẻ

Phát hiện khi césa: CM →KSTC 100%, sẹo cũ →vỡ

trước đẻ

Tỷ lệ vỡ TC 1% →1‰B. Chảy máu sau đẻ

7. Bệnh lý máu:

7.1. Mắc phải: Hậu quả ĐMRRTLM 1 ‰ Do:

- Giải phóng Thromboplastine do rau và TC

- Giải phóng từ rau yếu tố H² tổ chức của Plasminogene tổng hợp

do monocyte

- ∆ ĐMRRTLM tối thiểu 2 dấu hiệu sinh học:

+ Tiểu cầu < 150.000

+ Giảm yếu tố: II, V, VII, X <50%( V↓ sớm nhất) và sản phẩm

thối hóa Fibrine >40µg/ml

Thời gian Prothrombine và Céphaline H² kéo dài =2 lần chứng

ĐMRRTLM SK hay →TMSR do tăng thromboplastine tổ chức, nhiễm

khuẩn nặng dễ → ĐMRRTLM hoặc CM sau đẻ.

Gần đây thấy

TSG → ĐMRRTLM

Thai chết lưu → ĐMRRTLM

Tắc mạch ối → ĐMRRTLM

Rau bong do tai nạn → ĐMRRTLMB. CHẢY MÁU SAU ĐẺ

7.2. RL bẩm sinh: CMSK nặng không

nguyên nhân thực thể có thể do:

Bệnh Willebrand(Bệnh về NST)

Rosenthal PTA (Thiếu XI bẩm sinh)III. XỬ TRÍ CM NẶNG SK(SỐC

CM)Sốc CM: Giảm tưới máu các cơ quan

cấp tính do ↓ V máu lưu thông → mất

cân bằng cung- cầu O2 tế bào. Vậy:

-Điều trị sớm trước khi → TW hồi sức,

khoa GMHS

-Khống chế CM, bù V mất

-Đảm bảo cung cấp O2 và thơng khí đủ.

3 mệnh lệnh thực hiện ngay khi có thể.

Mục tiêu: cung cấp O2 thích hợp TBIII. XỬ TRÍ CM NẶNG SK(SỐC

CM)1. Nhắc qua SLB sốc chảy máu

1.1. Giảm V Tuần Hoàn và Sốc- Mất 15% V tuần hồn → HA bình thường

15%- 30% → HA dao động

- >30% → HA = 70-80mmHg

- >50%

→ HA = 0 mmHg

- 70%

→ chết

Sốc: 2 giai đoạnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

B. Chảy máu sau đẻ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×