Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Kết quả thực nghiệm

- Kết quả thực nghiệm

Tải bản đầy đủ - 0trang

20

Kết quả thực nghiệm bài số 1Tỷ lệ %8060.1

49.8603940

2022.5

017.4

6.44.80

YếuTrung bìnhKháGiỏiXếp loại

Nhóm thực nghiệmNhóm đối chứngHình 4.2. Biểu đồ thể hiện kết quả thực nghiệm bài số 2Như vậy, ở chương 4 của luận án, trên cơ sở các yêu cầu cụ thể, chúng tôi đã tập

trung vào việc xác định các biện pháp SP để tổ chức hiệu quả dạy học LSVN 19192000 ở lớp 12 với các DTLS ở địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An cho bài học nội

khóa. Những biện pháp SP trên là những gợi ý cho GV tham khảo khi giảng dạy khóa

trình LS trên ở lớp 12 tại các trường THPT tỉnh Nghệ An.

KẾT LUẬN1. Nằm ở dải đất miền Trung của đất nước, với điều kiện khí hậu khắc nghiệt,

Nghệ An là mảnh đất đặc biệt - nơi ghi dấu ấn sâu đậm của nhiều thời kì lịch sử khác21

nhau. Từ thời nguyên thủy đến các giai đoạn phát triển thăng trầm sau này của đất nước,

Nghệ An có nhiều vai trò khác nhau trong tiến trình LS của dân tộc. Đó là nơi có dấu vết

người nguyên thủy, là đất phên dậu, địa bàn giao tranh khốc liệt thời phong kiến. Đặc biệt

sau này, trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc (chống Pháp và chống Mĩ), đây là

mảnh đất đã đóng góp rất lớn về sức người, sức của vào sự thắng lợi chung của dân tộc.

Với đặc điểm LS đó, đây là nơi sinh ra nhiều danh nhân, các nhà cách mạng kiệt xuất, là

nơi diễn ra nhiều biến cố lịch sử trọng đại.

Vì vậy, Nghệ An có hệ thống các di tích LS dày đặc, đan xen các thời kì, hàm chứa

nhiều giá trị. Các DTLS ở đây thuộc nhiều loại, nhiều thời kì. Chúng là một nguồn tư liệu

phong phú, có giá trị cho việc dạy học LS ở trường THPT- đặc biệt là giai đoạn LS Việt

Nam từ 1919 - 2000 trong chương trình Lịch sử lớp 12 THPT. Việc tổ chức dạy học với các

DTLS ở địa phương tại Nghệ An có ý nghĩa và tác dụng to lớn, chúng giúp hoàn thiện kiến

thức LS dân tộc và LS địa phương cho các em. Chúng hỗ trợ đắc lực cho việc rèn luyện

nhiều kĩ năng học tập cần có. Và từ đó, chúng tạo nên những phẩm chất, những giá trị cho

HS - thế hệ tương lai của đất nước.

2. Vấn đề tổ chức dạy học lịch sử với DTLS ở địa phương trong dạy học bộ môn ở

trường THPT hiện nay, mặc dù còn rất nhiều khó khăn, song nếu GV vận dụng các hình

thức tổ chức dạy học khác nhau để dạy học LS với các DT này thì sẽ góp phần tạo hứng

thú và nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử. Các hình thức dạy học nội khóa và ngoại

khóa hết sức đa dạng, có thể tổ chức ngay trong lớp học hoặc ngay tại di tích LS với các

bài học LS dân tộc hoặc bài học LS địa phương. Từ các hình thức đó, tùy từng điều kiện

các trường cụ thể, GV cần suy nghĩ, vận dụng một cách linh hoạt các biện pháp sư phạm

khác nhau để việc tổ chức dạy học bộ môn với DTLS ở địa phương phát huy tác dụng cao

nhất.

3. Trên cơ sở xác định nội dung kiến thức LS dân tộc, hệ thống DTLS ở địa

phương có thể khai thác cũng như các hình thức tổ chức dạy học cụ thể, luận án đã tiến

hành TNSP để kiểm chứng tính khả thi của đề tài. Kết quả của hoạt động thực nghiêm đã

bước đầu khẳng định hiệu quả của các biện pháp sư phạm mà chúng tôi đã đề xuất. Các

kết quả nghiên cứu nói trên của luận án sẽ góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng của

việc dạy học LS Việt Nam tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Kết quả trên

cũng là một nguồn tư liệu tham khảo cho các GV bộ môn cũng như các sinh viên sư phạm

LS của trường ĐH Vinh.22

4. Từ đó chúng tơi có một số khuyến nghị như sau:

- Bộ GD và ĐT cần tăng cường việc đưa các di sản, trong đó có DTLS ở địa

phương vào hoạt động dạy học LS ở trường THPT. Bộ GD và ĐT, Sở GD và ĐT cần phối

hợp với các cơ quan như: Sở VHTT - Du lịch, các cấp, ban, ngành tại địa phương để

nghiên cứu, xuất bản tài liệu hướng dẫn, lập các kênh thông tin điện tử...về di tích LS ở

địa phương để GV và HS lấy đó làm nguồn tài liệu. Bộ GD và ĐT cùng với Sở GD và ĐT

Nghệ An cần mở các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ nhằm giúp GV tổ chức tốt các hoạt

động dạy học với DTLS ở địa phương.

- BGH tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh cần nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa

của việc tổ chức dạy học Lịch sử với các di tích LS ở địa phương nhằm đầu tư kinh phí

để tổ chức các hoạt động như: tham quan, tổ chức dạ hội, thi tìm hiểu...Nhà trường cần

sử dụng các thời gian như giờ chào cờ, nghỉ lễ... để nhắc nhở các em về những DTLS

gần gũi nhất, có liên quan đến nhà trường, đến địa phương. Qua đó, giúp HS hình thành

ý thức trân trọng và khơi gợi ý thức tìm hiểu cho các em.

- GV và HS cần nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò của DTLS ở địa phương

trong DH Lịch sử. GV phải là người đi tiên phong và làm lan tỏa niềm hứng khởi khi

nghiên cứu DTLS ở địa phương cho học sinh của mình. Muốn vậy, GV phải tâm huyết

với nghề, vững vàng chuyên môn, nhuần nhuyễn về dạy học bộ môn nhằm tổ chức tốt

hoạt động dạy học Lịch sử ở trường phổ thơng. Từ đó tạo điều kiện tối đa cho HS tham

gia tích cực vào q trình tìm tòi, nghiên cứu cũng như bảo vệ di tích LS ở địa phương.

GV cần vận dụng sáng tạo các hình thức tổ chức dạy học LS cũng như các biện pháp sư

phạm cụ thể để nâng cao hiểu biết của HS về các DTLS ở địa phương. HS không những

hiểu biết về thực tiễn quê hương - nơi mình gắn bó, trưởng thành mà còn hiểu sâu sắc hơn

về LS chung của dân tộc. Từ việc bồi dưỡng kiến thức đó, GV sẽ tiến hành phát triển các

kĩ năng và hình thành, hồn thiện các phẩm chất đạo đức cho các em - thế hệ tương lai

của đất nước.CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

A. Tham gia các đề tài khoa học

1. Đề tài cấp trường (2006): Tổ chức trò chơi trong dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn

1954-1975 ở lớp 9 THCS, nghiệm thu 12/2006.

2. Tham gia đề tài khoa học công nghệ cấp Tỉnh: Nghiên cứu, Biên soạn tài liệu dạy học233.4.1.2.lịch sử ở trường THPT tỉnh Nghệ An, do PGS. Bùi Văn Hào (CB), nghiệm thu ngày

29/09/2014.

Tham gia đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu điện

tử về LSVN phục vụ dạy học lịch sử ở trường phổ thông, viết 02 chuyên đề, do

PGS.Trần Viết Thụ chủ trì, nghiệm thu 13/12/2015.

Đề tài khoa học cấp trường: Sử dụng di tích lịch sử cách mạng ở Đô Lương trong dạy

học lịch sử ở trường THPT, nghiệm thu 6/12/2014.

B. Tham gia viết sách, giáo trình

1. Chủ biên: Sách Phong tục tập quán Việt Nam, NXB Lao động, 2016.

2. Thành viên tham gia (PGS.TS. Trần Viết Thụ chủ biên): Giáo trình Đại cương lí

luận dạy học Lịch sử, NXB Đại học Vinh, 2017.

C. Các bài báo

Sử dụng câu hỏi nêu vấn đề trong dạy học lịch sử ở trường THCS nhằm tích cực hóa

hoạt động nhận thức cho học sinh (viết chung với Trần Viết Thụ), Tạp chí Giáo dục số

149 (kì I, II/2006)

Tổ chức trò chơi trong dạy học lịch sử ở trường Trung học cơ sở, Tạp chí Giáo dục,

4/2006.3. Tổ chức bài học lịch sử tại di tích LS -VH Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An, Kỷ yếu Hội thảo

khoa học Quốc gia kỉ niệm 50 năm Bác Hồ về thăm quê, 2007.4. Tổ chức một số hoạt động ngoại khóa trong dạy học lịch sử Việt Nam 1954 -1975 ở

trường Trung học phổ thông, Kỉ yếu Hội thảo khoa học: Những giải pháp chủ yếu

nâng cao chất lượng dạy học lịch sử Việt Nam ở trường phổ thông hiện nay, ĐHSP Hà

Nội, 2008.

5. Rèn luyện kĩ năng sử dụng phương pháp trình bày miệng cho sinh viên ngành Sư phạm

Lịch sử, Tạp chí Đại học Vinh, số 2 B năm 2009.

6. Sử dụng câu hỏi nhằm tổ chức hoạt động tự học cho học sinh trong dạy học lịch sử

Việt Nam 1930 -1945 ở lớp 12 (Ban cơ bản). Kỉ yếu Hội thảo khoa học: Nghiên cứu,

giảng dạy lịch sử trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển kĩ năng tự học cho học

sinh, ĐHSP Hà Nội, 2011.

7. Tìm hiểu tín ngưỡng thờ anh hùng dân tộc qua di tích đền thờ Mai Hắc Đế, Nam Đàn,

Nghệ An, Kỉ yếu hội thảo khoa học: Nghiên cứu, giảng dạy lịch sử, văn hóa - xã hội,

NXB Khoa học xã hội, 2014.

8. Tổ chức bài học tại thực địa ở khu di tích Chiến thắng Điện Biên Phủ trong dạy học

lịch sử cho HS lớp 12 THPT, kỉ yếu hội thảo khoa học, NXB Khoa học xã hội, 2014.

9. Sử dụng di tích lịch sử cách mạng ở Đơ Lương trong dạy học lịch sử ở trường

THPT, Tạp chí Giáo dục, 3/2015.

10. Giáo dục học sinh THPT qua việc tổ chức bài học lịch sử tại di tích Kim Liên, Nam

Đàn - Nghệ An, Tạp chí Giáo dục, 3/2015.

11. Tổ chức dạy học tại di tích cách mạng Trng Bồn, Mĩ sơn, Đô Lương, Nghệ An cho

học sinh THPT, số 55, Tạp chí khoa học Đại học Vinh.

12. Hướng dẫn sinh viên sư phạm sử dụng di tích lịch sử ở Nghệ An trong dạy học bộ

môn ở trường THPT, tr.44-47, Kỷ yếu hội nghị: Cơng đồn trường Đại học Vinh với

việc nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diệnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Kết quả thực nghiệm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×