Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình ảnh quá trình vận hành:

Hình ảnh quá trình vận hành:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án mơn học Vi Điều KhiểnGVHD :TS.Đặng Phước VinhHình c.3.Qúa trình lưu vân taySVTH: Lê Tấn Vinh_Nguyễn Viết Long – Lớp 15CDT1Trang 49Đồ án môn học Vi Điều KhiểnGVHD :TS.Đặng Phước Vinh

Hình c.4.Xóa vân tayHình c.5.Dữ liệu thu đượcPHẦN III: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1.KẾT LUẬN:

Sau 3 tháng tìm hiểu và thực hiện, với sự hướng dẫn tận tình của thầy và các bạn, đề tài đã hồn

thành với cơ bản những tiêu chí được đặt ra ban đầu của nhóm. Có thể đúc kết với những ưu và

nhược điểm của nhóm như sau:

 Ưu điểm:

SVTH: Lê Tấn Vinh_Nguyễn Viết Long – Lớp 15CDT1Trang 50Đồ án môn học Vi Điều KhiểnGVHD :TS.Đặng Phước Vinh• Hồn thành đề tài kịp với tiến độ được giao.

• Mạch và cảm biến hoạt động tốt, độ tin cậy cao, đúng theo yêu cầu đề ra, có thể dễ dàng

kết hợp với các thiết bị ngoại vi khác khi đưa vào thực tế.

• Các thành viên có cơ hội nâng cao khả năng làm việc nhóm, khả năng sử dụng các loại

ngơn ngữ lập trình mới, áp dụng ngay vào thực tế

 Nhược điểm

• Chưa có nhiều kinh nghiệm về thiết kế giao diện nên chưa được thân thiện với người sử

dụng

• Sử dụng linh kiện giá rẻ và trôi nổi trên thị trường (Trung Quốc) nên độ ổn định chưa

được tuyệt đối.

• Trong thực tế chỉ lưu được tối đa 120 dấu vân tay.2.HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

Mặc dù đã đạt được những yêu cầu đề ra ban đầu, tuy nhiên đề tài Cảm biến vân tay vẫn còn

nhiều nhược điểm chưa khắc phục được, có thể là chủ quan và khách quan. Vì thế trong

tương lai, đề tài cần nhận được sự cải tiến và phát triển hơn nữa để hoàn thiện, xa hơn thế

nữa là đưa vào ứng dụng phổ biến trong thực tế.

Cảm biến vân tay khi đưa vào thực tế cần được thay thế bằng loại có chất lượng tốt hơn với

độ ổn định cao hơn. Hơn nữa nếu sử dụng với quy mơ quản lý cơng nghiệp thì cần sử dụng

loại cảm biến với bộ nhớ lớn hơn để có thể lưu được nhiều dấu vân tay hơn. Tín hiệu điều

khiển có thể điều khiển được các thiết bị ngoại vi công suất lớn, chỉ phụ thuộc vào mạch điều

khiển, vì thế cải tiến bộ phận điều khiển sao cho ổn định thì ứng dụng của đề tài thật sự rộng

(có thể là các loại vi điều khiển chuyên dụng hay PLC).TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]http://www.rhydolabz.com/documents/finger-print-module.pdf[2]https://stackoverrun.com[3]https://vi.wikipedia.org/wiki/C_th%C4%83ng[4]https://msdn.microsoft.com[5]https://arduino.ccSVTH: Lê Tấn Vinh_Nguyễn Viết Long – Lớp 15CDT1Trang 51Đồ án môn học Vi Điều KhiểnSVTH: Lê Tấn Vinh_Nguyễn Viết Long – Lớp 15CDT1GVHD :TS.Đặng Phước VinhTrang 52Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình ảnh quá trình vận hành:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×