Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Các nguyên tắc thiết kế TĐQC (5 nguyên tắc)

4 Các nguyên tắc thiết kế TĐQC (5 nguyên tắc)

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.4 Các nguyên tắc thiết kế TĐQC (5

nguyên tắc)

1. Tính cân bằng: nhằm đảm bảo tính hài hòa của TĐQCCó 2 dạng cân bằng:

+ Cân bằng đối xứng: mỗi điểm trình bày ở phía này

của mẫu TĐQC sẽ được trình bày lại ở phía bên kia.

Áp dụng nguyên tắc cân bằng đối xứng khi truyền

thông cho những sản phẩm mang tính nghiêm túc

hoặc nhằm mục đích gây danh tiếng. Nó trình bày nội

dung thông điệp theo một trật tự dễ hiểu và thường

dễ áp dụng trong thiết kê..

+ Cân bằng không đối xứng: tầm quan trọng của thị

giác vẫn được cân nhắc, nó thường được sử dụng

nhằm thể hiện ‘cái thần’ của mẫu TĐQC.4.4 Các nguyên tắc thiết kế TĐQC (5

nguyên tắc)

Lưu ý: người thiết kế TĐQC không được quên mối

tương quan giữa phần trên và phần dưới của

mẫu TĐQC. Tất cả các phần của mẫu TĐQC

phải tạo nên một tác phẩm cân đối với tầm mắt

nhìn mẫu TĐQC là một điểm nằm ngay phía

trên tâm của bản thiết kế và hơi chếch vê trái,

điểm này là trục xoay của mẫu TĐQC.

Trong một vài trường hợp, việc thiếu cân bằng

sẽ tạo nên ‘sự nhức mắt’, song đấy lại là điều

đáng mong đợi ở một mẫu thông điệp quảng

cáo vì có thể khiến công chúng hiếu kỳ và thu

hút được sự chú ý.4.4 Các nguyên tắc thiết kế TĐQC (5

nguyên tắc)

Tỉ lệ: tỉ lệ xuất hiện khi đặt hai hay nhiều yếu tố cạnh nhau.

Đối với người thiết kế TĐQC, tỉ lệ là sự tương quan giữa các kích

thước: chiều rộng của mẫu TĐQC so với chiều dài, chiều rộng của

một yếu tố trong mẫu TĐQC so với chiêu dài của yêu tố đó, kích

thước một vùng bên trong một yêu tố so với một vùng khác bên

trong yêu tố đó, kích thươc của một yêu tố so vơi kích thươc một

yêu tố khác, khoảng trông giữa hai yêu tố so vơi khoảng trông

của một trong hai yêu tố đó vơi yêu tố thứ ba. Tính tỉ lệ cũũ̃ng có

liên quan đến tông màu của mẫu TĐQC: vùng có màu sáng đối

lại vùng có màu đậm, có màu săc đối lại không có màu sắc

Lưu ý:Để có được những ý tưởng mới lạ nhằm giải quyết vấn đề về tỉ

lệ, người thiết kếthường tìm tòi trong tự nhiên:

+ Hình chữ nhật vàng: tỉ lệ chiều rộng/chiều dài 2/3; tốt nhất là

3/5

+ Tỉ lệ hiệu quả khi phân chia mẫu TĐQC là 5 phần, trong đó 3/5

diện tích phía trên của mẫu thông điệp dành cho mỹ thuật, 2/5

diện tích bên dưới dành cho tiêu đề, lời thông điệp, logo, khoảng

trắng.

2.4.4 Các nguyên tắc thiết kế TĐQC (5

nguyên tắc)

3. Trình tự: trật tự đúng đắn sẽ giúp công chúnghiểu được nội dung của mẫu TĐQC.

Có 2 cách để kiểm soát trình tự

+ Sắp đặt nội dung trình bày theo một lộ

trình mà sự chuyển động bình thường của

ánh mắt sẽ lướt qua.

+ Đánh dấu những đường đi mới để công

chúng không bị lạc lối.

 Theo thói quen, mắt chuyển động từ trái qua

phải và từ trên xuống dưới ‘một hình chữ Z’.4.4 ác nguyên tắc thiết kế TĐQC (5

nguyên tắc)

4. Tính thống nhất: nhằm đảm bảo cho nhữngyếu tố trong mẫu TĐQC ràng buộc nhau, làm

cho chúng liên quan với nhau, ăn khớp với

nhau.

 Những yếu tố tham gia vào mẫu TĐQC sẽ

được thống nhất với nhau rất chặt chẽ khi

chúng có cùng hình dạng, kích thước, màu

sắc, kết cấu và thần thái.4.4 Các nguyên tắc thiết kế TĐQC(5

nguyên tắc)

5. Sự nhấn mạnh: nhà thiết kế cần quyết định xemđiểm nào sẽ được nhấn mạnh trong mẫu TĐQC:

hình mỹ thuật, dòng tiêu đề, nội dung thông điệp.

 Các cách thức để làm nổi bật điểm cần nhấn mạnh:

+ Làm cho điểm đó đứng biệt lập: tức là đưa nó ra

xa khỏi đống lộn xộn các yếu tô khác.

+ Làm cho hình dạng của yếu tốđó thay đổi để

trông khác biệt với những yếu tốcòn lại.

+ Làm cho yếu tô đó trở nên lớn hơn, đậm hơn,

mang nhiều màu sắc hơn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Các nguyên tắc thiết kế TĐQC (5 nguyên tắc)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×