Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Đặc trưng, ưu thế và hạn chế, cơ cấu giá của các phương tiện quảng cáo chủ yếu

2 Đặc trưng, ưu thế và hạn chế, cơ cấu giá của các phương tiện quảng cáo chủ yếu

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2 Đặc trưng, ưu thế và hạn chế, cơ cấu giá

của các phương tiện quảng cáo chủ yếu

Tạp chí

 Hạn chếTính cập nhật của thông tin không cao

 Chi phí phần ngàn cao

 Kém sự linh hoạt do ngày hết hạn đăng ký sớm

3.2 Đặc trưng, ưu thế và hạn chế, cơ cấu giá

của các phương tiện quảng cáo chủ yếu

Tạp chí

 Cơ cấu giáGiá chuẩn của thông điệp quảng cáo đăng tải trên tạp chí là giá của

một trang in màu hay trắng đen, nó phụ thuộc vào:

 Lượng phát hành

 Kích cỡ mẫu thông điệp quảng cáo (1/2 hay ¼ trang)

 Màu sắc

 Vị trí (trang bìa, trang ruột)

 Chiết khấu3.2 Đặc trưng, ưu thế và hạn chế, cơ cấu giá

của các phương tiện quảng cáo chủ yếu

Truyền hìnhĐây là phương tiện quảng cáo phở biến và khá hiệu quả hiện nay

 Ưu thế:Bao phủ rộng khắp

 Mức đợ tiếp cận cao

 Hình, âm thanh, chủn đợng

 Uy tín cao

 Chi phí thấp cho mỗi lần tiếp xúc

 Thu hút sự chú ý

 Hình ảnh sớng đợng

3.2 Đặc trưng, ưu thế và hạn chế, cơ cấu giá

của các phương tiện quảng cáo chủ yếu

Truyền hình

 Hạn chếTính chọn lọc khán giả thấp

 Thông điệp tồn tại ngắn

 Mức chi phí tuyệt đối cao

 Chi phí sản xuất cao

3.2 Đặc trưng, ưu thế và hạn chế, cơ cấu giá

của các phương tiện quảng cáo chủ yếu

Truyền hình

 Cơ cấu giá: giá truyền tải các thông điệp quảng cáo trên trùnhình phụ tḥc vào

 Tính chất của đới tượng xem truyền hình: thời gian phát sóng theo

các giờ khác nhau trong ngày (vì các giờ khác nhau hấp dẫn các

đới tượng xem khác nhau)

 Phạm vi phủ sóng: truyền hình q́c gia và trùn hình địa

phương

 Thời lượng trùn tải thông điệp quảng cáo(10s, 15s, 20s, 30s)

 Chiết khấu được tính trên cơ sở số lượng, trị giá và tính liên tục

của thông điệp quảng cáo.3.2 Đặc trưng, ưu thế và hạn chế, cơ cấu giá

của các phương tiện quảng cáo chủ yếu

Radio (phát thanh)Là phương tiện thông qua việc truyền phát sóng trong không gian

để truyền tải thông điệp quảng cáo đến người nghe

 Ưu thế:Phạm vi bao phủ rộng khắp

 Chi phí phần ngàn thấp

 Tần suất cao

 Linh hoạt

 Chi phí sản xuất thông điệp quảng cáo thấp

 Công chúng có thể tiếp nhận thông điệp vào bất cứ lúc nào và ở

đâu

3.2 Đặc trưng, ưu thế và hạn chế, cơ cấu giá

của các phương tiện quảng cáo chủ yếu

Radio

 Hạn chếThu hút sự chú ý thấp

 Thông điệp trôi qua nhanh

 Chỉ nghe được âm thanh

3.2 Đặc trưng, ưu thế và hạn chế, cơ cấu giá

của các phương tiện quảng cáo chủ yếu

Radio

 Cơ cấu giá: giá truyền tải thông điệp quảng cáo trên radio phụthuộc vào

 Đặc trưng của đối tượng nghe

 Phạm vi phát sóng

 Thời lượng phát sóng (30s, 60s)

 Chiết khấu3.2 Đặc trưng, ưu thế và hạn chế, cơ cấu giá

của các phương tiện quảng cáo chủ yếu

Phương tiện quảng cáo ngoài trờiĐây là phương tiện được dùng phổ biến hiện nay.

 Ưu thế:Tính lựa chọn độc giả cao (địa điểm cụ thể)

 Đối tượng không ở trong nhà (hỗ trợ tốt cho các phương tiện

quảng cáo khác – mang tính nhắc lại)

 Chi phí phần ngàn thấp

 Tính hấp dẫn của thông điệp lớn

3.2 Đặc trưng, ưu thế và hạn chế, cơ cấu giá

của các phương tiện quảng cáo chủ yếu

Phương tiện quảng cáo ngoài trời:

 Hạn chếThời gian tiếp xúc ngắn

 Thông điệp truyền thông quá ngắn

 Dễ dẫn tới tình trạng tràn ứ thơng điệp quảng cáo

 Vấp phải các rào cản liên quan tới môi trường, mỹ quan đô thị

3.2 Đặc trưng, ưu thế và hạn chế, cơ cấu giá

của các phương tiện quảng cáo chủ yếu

Phương tiện quảng cáo ngoài trời

 Cơ cấu giá: giá của các thông điệp quảng cáo ngoài trời phụ thuộcvào:

 Quy mô đới tượng nhận tin

 Đặc trưng trình bày thơng điệp quảng cáo

 Mức độ bao phủ thị trườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Đặc trưng, ưu thế và hạn chế, cơ cấu giá của các phương tiện quảng cáo chủ yếu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×