Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vai trò của yếu tố con người

Vai trò của yếu tố con người

Tải bản đầy đủ - 0trang

11.2. Đặc trưng công việc của nhân viên dịch vụ

 11.2.1 Xung đột vai trò

 Xung đột vai trò cá nhân

 Xung đột trong tổ chức

 Xung đột giữa các khách hàng 11.2.2 Cảm xúc của nhân viên11.3. Các quyết định về yếu tố con

người 11.3.1 Các mơ hình quản trị nhân sự trong lĩnh vực dịch vụ

 11.3.2 Các quyết định cụ thể yếu tố con người

• Tuyển dụng và đào tạo nhân sự

• Cách thức tổ chức và quản lý nhân viên

• Thúc đẩy và tạo động lực cho nhân sự

• Giữ chân nhân viên và giữ chân khách hàng

• Xây dựng văn hố dịch vụ cho doanh nghiệpMơ hình quản trị số 1Mơ hình quản trị số 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vai trò của yếu tố con người

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×