Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lựa chọn thị trường mục tiêu

Lựa chọn thị trường mục tiêu

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2. Định vị

 3.2.1 Những đặc trưng của định vị dịch vụ

 3.2.2 Các hoạt động trọng tâm của định vị dịch vụPhân tích thị

trường

Quy mơ

Địa điểm

Cầu

Xu hướngCác

bước

để phát

triển

một

chiến

lược

định vịPhân tích nội bộ

doanh nghiệp

Nguồn lực

Tạo giá trị

Hạn chếPhân tích các

đoạn thị trường

Lựa chọn những

đoạn thị trường

phù hợp nhất để

phục vụLựa chọn định vị

mong muốn trên

thị trườngLựa chọn những

lợi ích nào sẽ

đem lại cho các

khách hàng

mục tiêu

Phân tích cạnh

tranh

Điểm mạnh

Điểm yếu

Định vị hiện tạiPhân tích khả

năng tạo sự

khác biệt hiệu

quả so với các

đối thủ cạnh

tranhKế hoạch

marketingĐặc trưng của định vị dịch vụ

 Định vị dịch vụ thường tập trung hướng tới tạo dựng lợi

thế cạnh tranh

 Mối quan hệ giữa chiến lược khai thác thị trường và định

vị dịch vụ

 Các quyết định định vị dịch vụ

 Thuộc tính quan trọng và thuộc tính quyết định

 trả lời các câu hỏi chính khi ra quyết định định vị dịch vụ

 chiến lược định vị dịch vụ và marketing mixCác hoạt động trọng tâm của định vị dịch vụTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lựa chọn thị trường mục tiêu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×