Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3: LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH VỊ

Chương 3: LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH VỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mục tiêu học tập của chương

 Hiểu, phân tích tình huống và thực hành việc phân đoạn thị

trường và lựa chọn thị trường mục tiêu.

 Hiểu, phân tích tình huống và thực hành định vị sản phẩm dịch

vụNội dung học tập

 Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu

 Định vị dịch vụ3.1. Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường

mục tiêu

 3.1.1 Phân đoạn thị trường trong kinh doanh dịch vụ

 3.1.2 Lựa chọn thị trường mục tiêuThị trường mục tiêu

Lưu ý trong kinh doanh dịch vụ

Mỗi công ty nên áp dụng chiến lược phân đoạn thị trường

Bất cứ khách hàng tiềm năng nào có thể là một đoạn thị

trường riêng biệt

Một số dịch vụ cho phép cá nhân hóa theo nhu cầu của từng

khách hàng (ví dụ: bác sỹ, nha sỹ, thợ làm đầu)Vấn đề: Làm thế nào để lực chọn được thị trường

mục tiêu phù hợp với doanh nghiệpPhân đoạn thị trường trong kinh doanh dịch vụ

 Khách hàng được xem là yếu tố quan trọng trong phân đoạn

 Mục đích sử dụng dịch vụ

 Người ra quyết định mua dịch vụ

 Thời gian sử dụng dịch vụ

 Khách hàng sử dụng dịch vụ một mình hay đi với một nhóm

 Thành phần của nhóm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3: LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH VỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×