Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hệ thống marketing dịch vụ có mức độ tiếp xúc thấp

Hệ thống marketing dịch vụ có mức độ tiếp xúc thấp

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.4 Khái quát về marketing dịch vụ

1.4.1 Khái niệm

1.4.2. Đặc trưng của marketing dịch vụ

1.4.3. Ba loại hình marketing trong marketing dịch vụ

1.4.4.Hỗn hợp marketing dịch vụ

1.4.5. Mối quan hệ giữa marketing và giải pháp cân bằng

cầu –khả năng cung ứng trong marketing dịch vụKhái niệm về marketing dịch vụĐặc trưng của marketing dịch vụ

 Marketing dịch vụ không liên quan đến chuyển quyền sở hữu dịch vụ

 Những yếu tố vơ hình tạo nên giá trị trong marketing dịch vụ

 Con người là yếu tố quan trọng tạo nên chất lượng dịch vụ

 Việc duy trì và đảm bảo chất lượng dịch vụ ổn định là khó khăn

 Chất lượng dịch vụ khó dự báo và đánh giá

 Quản trị mối quan hệ giữa khả năng cung ứng dịch vụ và nhu cầu của

khách hàng là tâm điểm

 Thời gian là yếu tố luôn được quan tâmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hệ thống marketing dịch vụ có mức độ tiếp xúc thấp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×