Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Môi trường kinh doanh quốc tế tại mỹ

Môi trường kinh doanh quốc tế tại mỹ

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Môi trường kinh doanh quốc tế tại myMôi trường văn hóa xã hội Đa văn hóa, đa chủng tộc.

 1/2018 dân số My 325 tỷ người, chiếm 4,3% dân số TG.

 Dân số Hoa Kỳ đứng thứ 3 TG.2. Môi trường kinh doanh quốc tế tại myMôi trường công nghệ Dẫn đầu việc sáng tạo KT và NCKH.

 Dẫn đầu về mạng internet, an ninh mạng, công nghệ 4.0

 hạt nhân và vũ khí hạng nặng.2. Môi trường kinh doanh quốc tế tại myMôi trường chính trị, pháp luật Hệ thống pháp luật liên bang

 Thành lập hiệp hội DN trong nước,… tự bảo vệ mình

 2018: Thuế TNDN từ 35% xuống 21%3. So sánhViệt NamHoa KỳII. Hàng rào thuế

quan tại My và Việt

nam1. Tổng quan về hàng rào

thuế quan Định nghĩa

 Đặc điểm của thuế quan

 Các loại thuế quanTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Môi trường kinh doanh quốc tế tại mỹ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×