Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Kiểm tra bài cũ.

II. Kiểm tra bài cũ.

Tải bản đầy đủ - 0trang

e) Tiến trình hoạt động

Hoạt động của thầy

? Định dạng phơng chữ, cỡ chữ, kiểu chữ

trong bảng tính là như thế nào?Hoạt động của trò

Hs: là thay đổi phơng chữ, kiểu chữ, cỡGv: ở lớp 6 chúng ta đã được học định chữ trong ơ tính của bảng tính.

dạng về phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ trong

Word. Định dạng phông chữ, kiểu chữ, cỡ

chữ hoàn toàn giống trong word.

? Muốn định dạng được phông chữ, kiểu Hs: 2 cách, định dạng dùng các nút lệnh

chữ, cỡ chữ chúng ta có thể thực hiện bằng trên thanh công cụ Formatting và định

mấy cách? Là những cách nào?dạng bằng menu.

Hs:

C1: - Chọn ô hoặc các ô cần định dạng.

- Nháy vào nút lệnh trên thanh

Formatting.

C2: - Chọn ô hoặc các ô cần định dạng

- Format/cell XHHT Formatcell

chọn Font, chọn định dạng mình cần,

OKGv: nhận xét và chốt lại

C1: - Chọn ô hoặc các ô cần định dạng.

- Nháy vào nút lệnh trên thanh

Formatting.C2: - Chọn ô hoặc các ô cần định dạng

- Format/cell XHHT Formatcell chọn Font Hs: quan sát.

như sau:

Hs: trả lời

Gv: Treo bảng phụ

? Nêu các tuỳ chọn trong hộp thoại này?

4+ Font: chọn phông.Hs: nghe giảng và chép bài+ Font Style: Chọn kiểu chữ.

+ Font size: cỡ chữ.

- OK.

GV: yêu cầu Hs quan sát ví dụ SGKHs: quan sát.? Nêu cách thực hiện ở các ví dụ đó?

Hs: trả lời.

Hoạt động 2:

Tìm hiểu thao tác chọn mầu phơng

a) Mục tiêu: Học sinh nắm được cách chọn mầu phông

b) Nhiệm vụ: Nghiên cứu sách giáo khoa và trả lới các vấn đề mà giáo viên yêu cầu

thực hiện

c) Phương thức thực hiện

HS hoạt động cá nhân => Hoạt động nhóm => Trình bày phương án của nhóm

d) Phương án kiểm tra đánh giá

- GV đưa ra yêu cầu

- HS hoạt động

- Đại diện nhóm trình bầy

e) Tiến trình hoạt động

Hoạt động của thầy

? Chọn màu phơng chữ phù hợp có mục

đích gì?Hoạt động của trò

Hs: để dễ phân biệt và trình bày trang

tính đẹp hợp.? Có bao nhiêu cách thực hiện em biết?

? Các bước thực hiện thao tác này như

thế nào?HS: Hoạt động nhómGv: nhận xét và chốt lạiSản phẩm:

C1: - Chọn ô hoặc các ô cần định dạng.

- Nháy vào nút lệnh Font color

trên thanh Formatting

- Nháy chọn màu phông.

C2: - Chọn ô hoặc các ô cần định dạng.

5- Format/cell XHHT Formatcell chọn

Font như sau:? Chọn tuỳ chọn gì trong hộp thoại?Chọn Color, OK.

Hoạt động 3:Tìm hiểu thao tác căn lề

a) Mục tiêu: Học sinh nắm được cách căn lề dữ liệu trong bảng tính

b) Nhiệm vụ: Nghiên cứu sách giáo khoa và trả lới các vấn đề mà giáo viên yêu cầu

thực hiện

c) Phương thức thực hiện

HS hoạt động cá nhân => Hoạt động nhóm => Trình bày phương án của nhóm

d) Phương án kiểm tra đánh giá

- GV đưa ra yêu cầu

- HS hoạt động

- Đại diện nhóm trình bầy

e) Tiến trình hoạt độngHoạt động của thầy

? Trong bảng tính dữ liệu kiểu số và dữHoạt động của tròliệu văn bản được ngầm định căn lề như

thế nào?Dữ liệu kiểu số được ngầm định căn lề

bên phải ô, dữ liệu văn bản được ngầm

định căn lề bên trái ô.? ở Word em được học những kiểu căn lề có 4 kiểu căn lề: Left, Right. Center,

nào?Jutify? Muốn thực hiện căn lề ta làm như thế

nào?HS: Hoạt động nhóm

Sản phẩm:

C1: - Chọn ơ hoặc các ơ cần căn lề6- Nháy chuột vào nút lệnh căn lề

trên thanh Formatting.

C2: - Chọn ô hoặc các ô cần căn lề

- Format/cell XHHT Formatcell chọn

Allignment như sau:+ Text Allignment:

Horizonttal: Căn lề theo chiều dọc.

Vertical: Căn lề theo chiều ngang.

- Ok.

Gv: nhận xét và chốt lạiHs: Nghe giảng và chép bài.Gv: yêu cầu học sinh quan sát Hình 58 và

nêu các bước thực hiện việc căn lề giữa ở

hình đó

Gv: u cầu học sinh quan sát Hình 59.Hs: quan sát và thực hiện.? Muốn đưa nội dung ơ A1 vào giữa bảng

tính ta phải thực hiện như thế nào?Hs: quan sátGv: nhận xét.Hs: - Chọn khối A1:G1Gv: yêu cầu Hs quan sát hình 61 - kết- Nháy chuột vào nút lệnh Merge andquả của thao tác căn lề nôi dung vào giữa

bảng tính

IV. Củng cốcenter.? Định dạng tranh tính để làm gì?

? Các bước định dạng phông, cỡ, kiểu, màu chữ như thế nào?

? Nêu các bước căn lề cho dữ liệu trong ơ tính?

7V. Dặn dò

- Đọc lại lí thuyết và làm bài tập 1, 2, 3 SGK.

- Xem trước mục 4, 5 của bài 6.

D. Rút kinh nghiệm.Đã duyệt ngày 04 tháng 01 năm 2018Soạn: 02/ 01/ 18Dạy: 13/ 01 - 7B

TIẾT 38 – ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH (TIẾP)A. Mục tiêu

- Kiến thức: Định dạng được phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ.

Biết chọn được màu phông.

Biết căn lề trong ơ tính.

- Kỹ năng: Rèn kỹ năng trình bầy trang tính qua việc định dạng bảng tính

- Thái độ: Hứng thú, say mê với môn học.

- Những năng lực chủ yếu cần hình thành:

+ Năng lực chung: Phát triển năng lực tự học tập, nghiên cứu, hợp tác

+ Năng lực mơn học: Phát triển năng lực cẩn thận, chính xác

B. Chuẩn bị

- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án

- HS: Đọc trước bài mới, SGK.

C. Tiến trình lên lớp.

I. ổn định lớp

…………………………………………………………………………………………

II. Kiểm tra bài cũ.

III. Bài mới.

Hoạt động 1:

Tìm hiểu tăng hoặc giảm chữ số thập phân của dữ liệu số

a) Mục tiêu: Học sinh nắm được cách tăng hoặc giảm chữ số thập phân của phần dữ

liệu số.

b) Nhiệm vụ: Nghiên cứu sách giáo khoa và trả lới các vấn đề mà giáo viên yêu cầu

8thực hiện

c) Phương thức thực hiện

HS hoạt động cá nhân => Trình bày phương án của nhóm

d) Phương án kiểm tra đánh giá

- GV đưa ra yêu cầu

- HS hoạt động

- HS trình bầy

e) Tiến trình hoạt độngHoạt động của thầy

Gv: phát bài tập mẫu, yêu cầu học sinh quanHoạt động của tròsát? Nhìn vào trang tính em có nhận xét gì?Hs: số sau dấu chấm thập phân

nhiều.? Muốn giảm bớt số chữ số thập phân ta làm

như thế nào?HS: Hoạt động nhóm

Sản phẩm:

- Chọn ơ hoặc nhiều ơ cần giảm bớt

số chữ số thập phân..

- nháy chuột vào nút lệnhtrênthành Formatting

? Thực chất của thao tác này là gì?Hs: Làm tròn số.? Vậy để tăng số chữ số thập phân làm như Hs: Chọn ô hoặc nhiều ô cần tăng

thế nào?thêm số chữ số thập phân..

- nháy chuột vào nút lệnhtrên

9thành Formatting

? Mục đích của thao tác này là gì?Hs: Làm cho số gọn hơn, dẽ so sánh

và phân biệt.? Quan sát Hình 62 và cho biết người ta nháy Hs: nháy nút lệnh giảm bớt đi 1 chữ

vào nút lệnh nào để có kết quả như hình bên số thập phân.

phải?

Hoạt động 2:

Tìm hiểu tơ màu nền và kẻ đường biên cho bảng tính

a) Mục tiêu: Học sinh nắm được cách tô màu nền và kẻ đường biên cho bảng tính

b) Nhiệm vụ: Nghiên cứu sách giáo khoa và trả lới các vấn đề mà giáo viên yêu cầu

thực hiện

c) Phương thức thực hiện

HS hoạt động cá nhân => Trình bày phương án của nhóm

d) Phương án kiểm tra đánh giá

- GV đưa ra yêu cầu

- HS hoạt động

- HS trình bầy

e) Tiến trình hoạt độngHoạt động của thầy

a. Tơ màu nền.

? Tô màu nền là tô như thế nào?Hoạt động của trò

Hs: Là tơ màu nền của ơ chứ khơng

tơ phần dữ liệu.? Mục đích của tơ màu nền là gì?Hs: giúp chúng ta dễ so sánh và phân

biệt các miền dữ liệu khác nhau trên

trang tính? Cách thực hiện tô màu nền như thế nào?Hs:

- Chọn ô hoặc các ô cần tô màu

- Nháy chuột vào nút lệnh Fill Color

trên Formatting.? Khi muốn sao chép nội dung của ơ được tơ Hs: có

màu thì, màu đã tơ có được sao chép không?

? Khi muốn tô các ô rời nhau cùng một màu, Hs: Sau khi tô màu một ô thì màu

10theo em làm cách nào thì nhanh?mới được hiển thị trên nút lệnh Fill

color, nên trong trường hợp này ta

chỉ cần nháy chuột vào nút lệnh Fill

color.? Quan sát hình 63 và hãy thự hiện để chọn Hs: thực hiện

màu đó?

b. Kẻ đường biên cho bảng tính?

Gv: trong Excel các đường là các đường ảo,

muốn dễ phân biệt thì chúng ta cần phải kẻ

đường biên cho nó

? Để kẻ đường biên như hình 64 ta làm như HS: Hoạt động nhóm

thế nào?Sản phẩm:

- Chọn ơ hoặc các ơ cần kẻ đường

biên.

- Nháy chuột vào biểu tượng Border

trên Format tinhGv: ngoài cách thực hiện như sau:- Chọn kiểu đường kẻ.- Chọn ô hoặc các ô cần kẻ đường biên.

- Format/cell/XHHT Formatcell chọn Border.

Gv: treo bảng phụ hộp thoạ Formatcell

Hs: quan sát- Chọn các kiểu đường kẻ

- Ok.

IV. Củng cố

? Mục đích của tăng, giảm số chữ số thập phân, tô màu nền và kẻ đường biên

cho các ô của trang tính là gì?

11? Nêu các thực hiện theo thứ tự của các thao tác trên?

V. Dặn dò

- Đọc lại lí thuyết và làm bài tập 4, 5, 6 SGK.

- Làm bài tập Bài thực hành số 6

D. Rút kinh nghiệm.Đã duyệt ngày 04 tháng 01 năm 2018Soạn: 09/ 01/ 18;

Dạy: 15/ 01 – 7B

TIẾT 39 – THỰC HÀNH: ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH

A. Mục tiêu

- Kiến thức: Thực hiện các thao tác căn chỉnh dữ liệu. Tô màu nền và kẻ

đường biên của các ơ tính.

- Kỹ năng: Căn chỉnh dữ liệu, tô mầu nền và kẻ đường biên của ơ tính một

cách thành thạo.

- Thái độ: Có thái độ nhiệt tình, u thích mơn học

- Những năng lực chủ yếu cần hình thành:

+ Năng lực chung: Phát triển năng lực tự học tập, nghiên cứu, hợp tác

+ Năng lực mơn học: Phát triển năng lực cẩn thận, chính xác

B. Chuẩn bị

- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án

12- HS: Đọc trước bài mới, SGK.

C. Tiến trình lên lớp.

I. ổn định lớp

…………………………………………………………………………………………

II. Kiểm tra bài cũ.

? Nêu các bước để tô màu nền và mà phông chữ?

? Để kẻ được đường biên cho các ơ tính chúng ta làm như thế nào?

? Có những kiểu căn lề nào mà em đã được học? Hãy nêu các bước thực hiện

thao tác đó?

III. Bài mới.

Hoạt động 1:

Thực hiện định dạng văn bản và số, căn chỉnh dữ liệu, tô màu văn bản, kẻ

đường biên và tô màu nền

a) Mục tiêu: Học sinh nắm được cách định dạng văn bản số, căn chỉnh dữ liệu, tô

màu văn bản, kẻ đường biên và tơ mầu nên cho bảng tính

b) Nhiệm vụ: Nghiên cứu sách giáo khoa và trả lới các vấn đề mà giáo viên yêu cầu

thực hiện

c) Phương thức thực hiện

HS hoạt động cá nhân => Hoạt động cặp đơi => Trình bày phương án của

nhóm

d) Phương án kiểm tra đánh giá

- GV đưa ra yêu cầu

- HS hoạt động

- Đại diện nhóm trình bầy

e) Tiến trình hoạt động

Hoạt động của thầy

? Mở bảng tính bảng điểm lớp em đã đượcHoạt động của tròlưu bài thực hành số 4?Hs: thực hiện.? Đưa nội dung ơ A1 ra giữa bảng tính?Hs: thực hiện.? Thực hiện tô màu nền và phông chữ Hs: Thực hiện.

giống như sách giáo khoa?

13Hoạt động 2:

Hoạt động thực hành

a) Mục tiêu: Học thực hành thành thạo trên máy tính các yêu cầu của giáo viên liên

quan đến bài học.

b) Nhiệm vụ: Nghiên cứu sách giáo khoa và trả lới các vấn đề mà giáo viên yêu cầu

thực hiện

c) Phương thức thực hiện

HS hoạt động cá nhân => Trình bày phương án của mình

d) Phương án kiểm tra đánh giá

- GV đưa ra yêu cầu

- HS hoạt động

- HS trình bầy

e) Tiến trình hoạt động

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Gv: Yêu cầu một số học sinh khá, giỏi lên Hs: Quan sát

thao tác mẫu trên mẫu giáo viên chuẩn bị

sẵn.

Hs: thực hiện

Gv: Yêu cầu học sinh thực hiên trên máy

của mình.

IV. Củng cố

Nhận xét về tiết thực hành về:

- Kết quả thực hành.

- Thái độ, ý thức.

- Sự chuẩn bị kiến thức của học sinh

V. Dặn dò

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Kiểm tra bài cũ.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×