Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Máy tính là một công cụ xử lí thông tin

Máy tính là một công cụ xử lí thông tin

Tải bản đầy đủ - 0trang

Gi¸o ¸n tù chän tin 6

========================================

====================

MS – DOS. ..)

Muèn më mét th mơc “ ch¬ng

- Gäi mét sè häc sinh lên thực trình trong ổ C:

hiện.

Chọn nút start ->chọn run-> gõ

C:\chơng trình -> nhấn Enter

HS : Quan sát, tìm hiểu thực

hành một số thao tác trên máy

tính.Hoạt động 2 : Phần mềm và

phân loại phần mềm (15

phút)

GV : Giúp hs tìm hiểu khái niệm

phần mềm.

- Vai trò của phần mềm máy

tính

- Cho 1 số ví dụ về phần mềm

hệ thống và phần mềm ứng

dụng.

HS : học sinh hoạt động thảo

luận theo bàn, đại diện bàn lên

bảng làm.

GV: Lấy ví dụ về các loại phần

mềm cho học sinh hiểu hơn.VD : Phần mềm Word tạo ra các

trang văn bản, phần mềm đồ

hoạ để vẽ hình và trang trí, các

phần mềm giải trí Game...4. Phần mềm và phân loại

phần mềm

* Phần mềm là gì ?

- Phần mềm máy tính là các chơng trình điều khiển mọi hoạt

động phần cứng của máy tính.

( đa sự sống đến cho phần

cứng)

VD : Chơng trình hệ điều hành

windows

(nếu không có phần mềm này,

màn hình của em không hiển

thị bất cứ thứ gì, không điều

khiển đợc loa(âm thanh) không

đánh đợc văn bản trên bàn

phím.

- Phần mềm đợc chia làm 2 loại

chính :

+ Phần mềm hệ thống : Là các

chơng trình tổ chức việc quản

lí, điều phối các bộ phận chức

năng của máy tính sao cho

chúng hoạt động một cách nhịp

nhàng.

VD : DOS, Windows 98, Windows

XP..

+ Phần mềm ứng dụng : là các

chơng trình đáp ứng những

yêu cầu øng dơng cơ thĨ cđa con

ngêi.4. Cđng cè: (2 phót)

==================================================

=======================Lª Bảo Trung Trờng THCS Duy Minh

29Giáo án tự chọn tin 6

========================================

====================

- Nhắc lại những nội dung chính của bài

- Trả lời một số câu hỏi củng cố bài học

5. Dăn dò, hớng dẫn học sinh tự học ở nhà (2phút)- Học thuộc bài cũ

- Trả lời các câu hỏi bài tập SGK.19

- Đọc thêm tài liệu, Bài đọc thêm cuối SGK

Rút kinh nghiệm

Đã duyệt ngày 18 tháng 9 năm 2014Ngày soạn: 16/ 9/ Ngày dạy: 23/ 9 6B

14;

Tiết 8 -thực hành: Làm quen với một số thiết bị máy tính

A. Mục tiêu

- Giúp học sinh làm quen với các thiết bị máy tính nhằm làm

ro mô hình ba bớc mà hs đã đợc làm quen ở các tiết trớc.

- Bớc đầu rèn kỹ năng lam quen và phân biêt đợc một số thiết bị

máy tính cơ bản.

Nhận biết đợc một số bộ phận cấu thành cơ bản của máy tính cá

nhân (loại máy tính thông dụng nhất hiện nay)

- Biết cách bật. tắt máy tính.

- Làm quen với bàn phím và con chuột máy tính.

- Có thái độ nghiêm túc, say mê, sáng tạo trong học tin học và

khi đi thực hành.

B. Chuẩn bị

1. Giáo viên: Soạn giảng

2. Học sinh: Sách, vở, đồ dùng học tập.

C. Tiến trình lên lớp

1. ổn định tổ chức (1 phút)

2. Kiểm tra bài cũ:(không)

3. Dạy nội dung bài mớiPhơng phápNội dungĐặt vấn đề: Trong các bài trớc các

em đã đợc học và làm quen với

cấu trúc và cách máy tính biểu

diễn thông tin ....

Hoạt động tìm hiểu một số

thiết bị trong phòng máy vàa) Phân biệt các bộ phận

của máy tính cá nhân

* Các thiết bị nhập dữ

liệu

- Bàn phím (keyboard) : là

thiết bị nhập dữ liệu chính

của máy tính.==================================================

=======================Lê Bảo Trung – Trêng THCS Duy Minh

30Gi¸o ¸n tù chän tin 6

========================================

====================

thùc hành tắt, bật máy.

- Chuột (Mouse) : Là thiết bị

Gv: Sử dụng một số thiết bị điều khiển nhập dữ liệu đợc

phòng máy để hớng dẫn cho hs dùng nhiều trong môi trờng

quan sát về các thiết bị máy giao diện đồ học máy tính.

tính nh: Ram, Rom, CPU, ổ đĩa * Thân máy tính :

cứng, ổ đia mềm, ổ CD... Và Chứa các thiết bị ( là các linh

giúp học sinh phân biệt đâu là kiện điện tử) bao gồm:

thiết bị vào, đâu là thiết bị ra.

- Bộ vi xử lí (CPU),

Gv: giới thiệu về các chức năng - Bộ nhớ (RAM và ROM)

chính của các thiết bị nhập dữ - Nguồn điện

liệu, về các thiết bị cấu thành - Các ổ cứng, ổ CD ROM..

nên máy tính

cùng với các linh kiện điện tử

khác - > Tất cả đợc gắn trên

1 bảng mạch có tên là Bảng

mạch chủ.

* Các thiết bị xuất :

- Màn hình : Màn hình dùng

để hiển thị kết quả hoạt

động của máy tính và hầu

hết là nơi giao tiếp giữa ngời và máy tính.

CPU:

- Máy in : Thiết bị dùng để

đa dữ liệu ra giấy. Có rất

nhiều loại máy in ( thông

dụng hiện nay là máy in kim,

máy in laser, máy in phun

ổ đĩa cứng:

mực)

- Loa : Thiết bị dùng để đa

âm thanh ra

- ổ ghi CD.DVD : Thiết bị

dùng để ghi dữ liệu ra các

Rom, Main:

đĩa dạng CD ROM.DVD

* Các thiết bị lu trữ dữ

liệu :

- Đĩa cứng : Là thiết bị lu trữ

dữ liệu chủ yếu của máy

tính, có dung lợng lu trữ lớn.

- Đĩa mềm : Có dung lợng

nhỏ, chủ yêu dùng để sao

ổ CD:

chép dữ liệu từ máy tính

này sang máy tính khác.

==================================================

=======================Lê Bảo Trung Trờng THCS Duy Minh

31Giáo án tự chọn tin 6

========================================

====================

- Các thiết bị nhớ hiện đại :

đĩa quang, flash (USB)...

* Các bộ phận cấu thành

một

máy

tính

hoàn

chỉnh.

Một bộ máy tính hoàn chỉnh

đủ để đáp ứng yêu cầu học

tập của học sinh bao gồm các

thiết bị sau :

- Bàn phím, chuột

- Bộ vi xử lý trung tâm, bộ

Màn hình:

nhớ.. (cây vi tính)

- Màn hình, loa, máy in

- Nếu điện áp của lới điện

không ổn định, có thể dùng

Chuột, bàn phím:

, thêm thiết bị Điện áp để

bảo vệ máy tính khi điện

tăng giảm đột ngột

b) Bật CPU và màn hình

Bật công tắc màn hình và

HS: Quan sát, nghe.

công tắc thân máy -> quan

GV : Hớng dẫn học sinh tìm hiểu sát các đèn tín hiệu và quá

các phím trên bàn phím và cách trình khởi động máy qua các

thực hiện một số thao tác với thay đổi trên màn hình ->

phím đặc biệt( Tab, Shift, Alt ..) đợi xuất hiện màn hình

windows thì quá trình khởi

- Yêu cầu hs thực hiện các thao động sẽ hoàn tất.

tác

c) Làm quen với bàn phím

và con chuột

HS : Thực hiện các thao tác theo * Bàn phím : Loại US98(104

sự hớng dÉn cđa GV.

phÝm)

Khu vùc chÝnh cđa bµn phÝm

gåm 5 hµng phím

+ Hàng phím số : (0 9)

+ Hàng phím trên: các phím

(Qp)

+ Hàng phím cơ sở : có 2

phím gai (f và j)

GV : Hớng dẫn học sinh tìm hiểu + Hàng phím dới : Phím

cấu tạo con chuột, cách sử dụng.

(Z ..M)

- Yêu cầu hs thực hiện các thao + hàng phím có phím

==================================================

=======================Lê Bảo Trung Trờng THCS Duy Minh

32Gi¸o ¸n tù chän tin 6

========================================

====================

t¸c víi cht

Spacebar

HS : Thực hiện các thao tác theo - Các phím điều khiển,

sự hớng dẫn của GV.

phím đặc biệt nh

:

GV : Hớng dẫn học sinh cách tắt Spacebar, Ctrl, Alt, Shift,

máy đúng qui cách.

Caps

Lock,

Tab,

Enter,

- Yêu cầu hs thực hiện đúng thao Backspace.

tác

HS : Thùc hiƯn c¸c thao t¸c theo

sù híng dÉn cđa GV.

* Con chuột :

- Cấu tạo con chuột máy tính

có 2 nút ( trái, phải.

- Cách dùng : dùng tay phải

để điều khiển chuột.

Ngón tay trỏ đặt vào nút

trái chuột, ngón tay giữa

đặt vào nút phải chuột.

d) Cách tắt máy tÝnh

Nh¸y cht chän nót Start ->

Chän Turn off Computer ->

Chän Turn off quan sát quá

trình tự kết thúc - Tắt màn

hình (nếu cần)

Lu ý : Cần phải tắt máy

đúng trình tự các bớc.

4. Củng cố bài (3phút)- Đánh giá, nhận xét buổi thực hành.

- Yêu cầu hs về nhà xem lại nội dung bài thực hành, và ôn lại

kiến thức của toàn bộ chơng I để chuẩn bị học chơng II.

5. Hớng dẫn học sinh tự học ở nhà (2phút)Ôn lại toàn bộ kiến thức của chơng 1.

Rút kinh nghiệm

Đã duyệt ngày 18 tháng 9 năm 2014==================================================

=======================Lê Bảo Trung Trờng THCS Duy Minh

33Giáo án tự chọn tin 6

========================================

====================Tuần 5

Ngày soạn: 22/ 9/ Ngày dạy: 30/ 9 - 6B

14;chơng II: PhÇn mỊm häc tËp

TiÕt 9 - Lun tËp cht

A. Mơc tiêu bài học

- Phân biệt các nút của chuột máy tính và biết các thao tác

cơ bản có thể thực hiện với chuột.

Luyện tập đợc thao tác với chuột bằng phần mềm Mouse

Skills,

Phân biệt các nút của chuột máy tính và biết các thao tác cơ

bản có thể thực hiện với chuột. Thực hiện đợc thao tác cơ bản với

chuột.

Học sinh nhËn thÊy sù tiƯn lỵi khi sư dơng cht máy tính

trong việc điều khiến chơng trình.

B. Chuẩn bị

- GV: Soạn giảng

- HS: Sách giáo khoa, vở ghi chép, Tìm hiểu sách, báo...

C. Tiến trình lên lớp

I. ổn định tổ chức

...........................................................................................................

..............................II. Kiểm tra bài cũ

(Kiểm tra kết hợp cùng với phần luyện tập chuột)

III. Bài mới==================================================

=======================Lê Bảo Trung Trờng THCS Duy Minh

34Giáo án tự chọn tin 6

========================================

====================

Phơng pháp

Nội dung

Đặt vấn đề: Chuột máy tính

là một thiết nhập của máy tính

dùng để điều khiển các chơng

1. Các thao tác chính vớitrình.chuột

GV: Giúp hs tìm hiểu chức năng * Chức năng vai trò của chuột

và vai trò của chuột trong việc trong việc điều khiển máy

điều khiển máy tính.tính : Chuột là công cụ quan

trọng thờng đi liền với máy tính.

Thông qua chúng ta có thể thực

hiện các lệnh điều khiển hoặc- Hớng dẫn HS cách cầm chuột nhập dữ liệu vào máy tính một

cách thuận tiện.

đúng cách

HS : Quan sát và thực hành trên

máy tính theo sự hớng dẫn của

giáo viên.* Cách cầm chuột đúng cách :

Dùng tay phải để giữ chuột,

ngón trỏ đặt lên nút trái, ngón

giữa đặt lên nút phải chuột.- Hớng dẫn HS cách di chuyển * Cách di chuyển chuột : Di

chuộtchuyển chuột trên mặt phẳngHS : Quan sát và thực hành trên ( không nhấn bất cứ nút nào) di

máy tính theo sự hớng dẫn của chuyển nhẹ nhàng trong khi

giáo viên.chuột tiếp xúc với bàn di chuột.- Hớng dẫn cách nháychuột, nháy

đúp chuột.

HS : Quan sát và thực hành trên* Cách nháy và nháy đúp

chuột :

- Nháy chuột : Nháy nhanh nút==================================================

=======================Lê Bảo Trung – Trêng THCS Duy Minh

35Gi¸o ¸n tù chän tin 6

========================================

====================

m¸y tính theo sự hớng dẫn của trái chuột và thả tay ra (quan sát

giáo viên.hình a)

- Nháy nút phải chuột : NhÊn- Híng dÉn häc sinh c¸ch kÐo nhanh nót phải chuột và thả tay

thả chuột.(quan sát hình b)HS : Quan sát và thực hành trên - Nháy đúp chuột : NhÊn nhanh

m¸y tÝnh theo sù híng dÉn cđa 2 lần liên tiếp nút trái chuột

giáo viên.( quan sát hình c)

* Kéo thả chuột : Nhấn và giữ

nút trái chuột, di chuyển chuột

đến vị trí đích và thả tay đểGV : Híng dÉn hs lun tËp kÕt thóc thao t¸c ( quan sát

chuột theo 5 mức của phần hình d)

mềm Mouse Skills.2. Lun tËp sư dơng cht

víi phÇn mỊm Mouse Skills.HS : Quan sát giáo viên và luyện - Luyện tËp cht theo 5 bíc :

tËp c¸c thao t¸c.( theo 5 møc h- + Møc 1: Lun thao t¸c di

íng dÉn)chun cht

+ Møc 2 : Lun thao t¸c nh¸y

cht

+ Møc 3 : Luyện thao tác nháy

đúp chuột

+ Mức 4 : Luyện thao tác nháy

phải chuột

+ Mức 5 : Luyện thao tác kéo

thả chuột.IV. Củng cố

- Nhắc lại những nội dung chính của bài

==================================================

=======================Lê Bảo Trung Trờng THCS Duy Minh

36Giáo ¸n tù chän tin 6

========================================

====================

- KiÓm tra mét sè häc sinh thùc hiƯn c¸c thao t¸c.

- NhËn xÐt giê thùc hành.

V. Dặn dò

- Luyện tập các thao tác với chuột.

- Đọc thêm tài liệu

- Về nhà nếu nhà có máy tự thực hành với phần mềm Mouse

Skills

Rút kinh nghiệm

Đã duyệt ngày 25 tháng 9 năm 2014Ngày soạn: 22/ 9/ Ngày d¹y: 30/ 9 – 6B

14;TiÕt 10 - Lun tËp cht (Tiếp)A. Mục tiêu

- Phân biệt các nút của chuột máy tính và biết các thao tác

cơ bản có thể thực hiện với chuột.

- Luyện tập đợc thao tác với chuột bằng phần mềm Mouse

Skills,

- Phân biệt các nút của chuột máy tính và biết các thao tác

cơ bản có thể thực hiện với chuột. Thực hiện đợc thao tác cơ bản

với chuột.

- Học sinh nhận thấy sự tiện lợi khi sử dụng chuột máy tínhtrong việc điều khiến chơng trình.

B. Chuẩn bị

- GV: Soạn giảng

- HS: Sách giáo khoa, vở ghi chép, Tìm hiểu sách, báo...

==================================================

=======================Lê Bảo Trung Trờng THCS Duy Minh

37Giáo án tự chọn tin 6

========================================

====================

C. Tiến trình dạy học

I. ổn định tổ chức

...........................................................................................................

..............................II. Kiểm tra bài cũ

(Kiểm tra kết hợp cùng với phần luyện tập chuột) (3phút)

III. Bài mới

Phơng pháp

Đặt vấn đề: Chuột máy tínhNội dunglà một thiết nhập của máy tính

dùng để điều khiển các chơng

trình.3. Luyên tập chuột với phần

mềm Mouse Skills:

B1 : .Khởi động phần mềmGV: Hớng dẫn học sinh cách khởi bằng cách nháy đúp chuột vào

biểu tợng phần mềm Mouse

động phần mềm Mouse Skills

Skills.

- Hớng dẫn thao tác chuyển vào B2 : Nhấn một phím bất kì để

bắt đầu vào cửa sổ lun tËp

cưa sỉ lun tËp chÝnh

chÝnh.

- Híng dÉn thao t¸c sư dơng B3 : Lun tËp c¸c thao t¸c sư

dơng cht qua tõng bíc.

cht qua tõng bíc

GV : nªu 1 số thao tác cần lu ý * Lu ý :

- Khi thùc hiƯn xong 1 møc, mµn

trong khi lun tËp chuột.

hình sẽ xuất hiện thông báo kết

thúc mức luyện tập này. Nháy

phím bất kì để chuyển sang

mức luyện tập tiếp theo.

- Trong khi đang luyện tập có

==================================================

=======================Lê Bảo Trung Trêng THCS Duy Minh

38Gi¸o ¸n tù chän tin 6

========================================

====================

- HS : Quan sát, tìm hiểu về thể nhấn nút N để chuyển sang

phầnmềmMouseskillsvà mức khác.luyện tập chuột theo sự hớng - Khi luyện tập xong 5 mức,

dẫn của giáo viên.phần mềm sẽ đa ra tổng điểm

và đánh giá trình độ sư dơng

cht cđa em.

+ Beginner : Møc thÊp nhÊt

+ Not Bad : Tạm đợcGV: Yêu cầu học sinh đọc bài + Good : Khá tốt.

đọc thêm.

GV:+ Expert Rất tốt.Giúp học sinh tìm hiểu - Nháy nút Try Again : để làm lạilịch sử phát minh chuột máy việc luyện tập

tính SGK -Tr26.- Nháy nút Quit để thoát khỏi- Cho HS quan sát cấu tạo một phần mềm.

số kiểu chuột máy tính

HS : Quan sát và tìm hiểu

thông tin

IV. Củng cốLịch sử phát minh chuột máy

tính

SGK Tr26.- Nhắc lại những nội dung chính của bài

- Kiểm tra một số häc sinh thùc hiƯn c¸c thao t¸c.

- NhËn xÐt giê thực hành.

V. Dặn dò

- Luyện tập các thao tác với chuột.

- Đọc thêm tài liệu

- Về nhà nếu nhà có máy tự thực hành với phần mềm Mouse

Skills

Rút kinh nghiệm

==================================================

=======================Lê B¶o Trung – Trêng THCS Duy Minh

39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Máy tính là một công cụ xử lí thông tin

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×