Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Duy trì hệ thống thông tin và lưu trữ

Duy trì hệ thống thông tin và lưu trữ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu có thể bao gồm• Thư, ví dụ các thư đến và đi, thư điện tử và bưu phẩm của khách hàng

• Tập tin, chẳng hạn hồ sơ khách, thư tín, chứng từ kế tốn, biên nhận, hóa đơn và đơn đặt hàng

• Thư tín như thư viết, fax, bản ghi nhớ, báo cáo và các loại thư tín khác

• Thực đơnThiết bị văn phòng có thể bao

gồm• Máy vi tính

• Máy Photocopy

• Máy Fax

• Máy in hoặc chụp tài liệu

• Các loại máy khácCác quy trình có thể liên quan đến...• Quy định và quy trình xử lý mối nguy hiểm

• Quy trình xử lý tình huống khẩn cấp, hỏa hoạn và tai nạn

• Quy trình về an tồn cá nhân

• Quy trình sử dụng xe có động cơ

• Quy trình cơng việc và hướng dẫn làm việcTài liệu hướng dẫn và sơ đồ hướng dẫn có thể bao gồm..• Hướng dẫn làm việc

• Hướng dẫn cách sử dụng thiết bị an tồn

• Hướng dẫn cách hồn thành một nhiệm vụ an tồn

• Sơ đồ chỉ dẫn quy trình làm việc an tồn

• Các chính sách và quy trình

• Tài liệu hướng dẫnTài liệu hướng dẫn và/hoặc chỉ dẫn có thể liên quan đến:• Thư tín

• Bản ghi nhớ

• Fax

• Thư điện tử

• Đơn đặt hàng và chứng từ

• Chính sách và quy trình

• Tài liệu hướng dẫn sử dụng

• Các tài liệu khácThơng tin có thể bao gồm• Quy trình, danh sách kiểm tra và hướng dẫn tại nơi làm việc

• Số hiệu và mã hàng hóa

• Chi tiết sản phẩm từ nhà sản xuất

• Các chính sách tại nơi làm việc

• Hướng dẫn khách hàng và/hoặc của nhà cung cấp

• Văn bản luật, quy định và tài liệu liên quan

• Các quy trình xử lý trường hợp khẩn cấp

• Các tài liệu khácThơng tin có thể bao gồmThư tín như fax, bản ghi nhớ, thư viết, thư điện tử và các tài liệu khác

Cơ sở dữ liệu máy tính, hồ sơ khách hàng

Hồ sơ bán hàng, bao gồm các bản dự báo tháng, mục tiêu cần đạt

Các biểu mẫu, bao gồm bảo hiểm, hội viên

Chứng từ, chẳng hạn chứng từ, hóa đơn từ nhà cung cấp, chứng từ gửi cho người nợ

Hồ sơ cá nhân bao gồm chi tiết thông tin cá nhân, mức lương

Thông tin về nhu cầu đào tạo

Báo cáo thị trường/kế hoạch/ngân sách

Dữ liệu tài chính

Các tài liệu khácCác yêu cầu của đơn vị có thể bao

gồm• u cầu về an ninh và bảo mật

• Quy định/ hướng dẫn và các yêu cầu pháp lý của đơn

vị• Các kênh quản lý và kế tốn

• Các u cầu khácTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Duy trì hệ thống thông tin và lưu trữ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×