Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Sáu nguyên lý cơ bản của Chiến lược đại dương xanh

3 Sáu nguyên lý cơ bản của Chiến lược đại dương xanh

Tải bản đầy đủ - 0trang

4dành cho cả nam và nữ; và nhóm những chương trình tập luyện tại

nhà: băng hình, sách, tạp chí với các bài tập hướng dẫn. Cueve đã

xây dựng đại dương xanh dựa trên những thế mạnh riêng biệt của

hai nhóm chiến lược nói trên: phòng tập riêng cho nữ, với 10 chiếc

máy dành cho phụ nữ xếp vòng tròn và mức giá thấp.

Đáp ứng nhu cầu của các nhóm khách hàng khác nhau: có 3

nhóm khách hàng: người mua hàng, người sử dụng và người ảnh

hưởng. Ví dụ, Novo Nordisk đã tạo ra đại dương xanh bằng cách

chuyển sự tập trung từ người ảnh hưởng - các bác sĩ - qua nhóm

những người sử dụng - các bệnh nhân, sáng chế ra sản phẩm

NovoPen cho bệnh nhân tự tiêm insulin một cách dễ dàng.

Định hướng sản phẩm theo những sản phẩm và dịch vụ bổ

sung: thay vì cạnh tranh với các công ty cung cấp xe buýt khác

bằng cách giảm giá xe, Nabi thiết kế xe bus với giá cao hơn, nhưng

nhẹ và bền hơn. Giá xe tuy cao nhưng chi phí sau khi mua xe, chi

phí duy trì hoạt động của xe trong 12 năm sử dụng lại giảm xuống.

Thêm vào đó, xe bus của Nabi lại có mức độ thân thiện với môi

trường cao hơn tiêu chuẩn ngành.

Chú trọng tới mức độ hấp dẫn về chức năng hoặc cảm xúc

đối với người mua: công ty đồng hồ Swatch đã chuyển chiến lược

từ đồng hồ giá rẻ sang đồng hồ mang tính thời trang tập trung vào

cảm xúc. Starbucks thay đổi từ việc bán cà phê đơn thuần sang

việc tạo ra không gian để khách hàng thưởng thức cà phê.

Định hướng theo thời gian: Khi xem xét đến yếu tố thời gian,

giá trị hiện tại và giá trị trong tương lai, các nhà quản lý có thể

định hình tương lai của doanh nghiệp một cách chủ động và có khả

năng tạo ra đại dương xanh.

1.3.2Nguyên lý 2 - Tập trung vào tổng thể khi hoạchđịnh chiến lược, không sa đà vào chi tiết.

Khi lập chiến lược kinh doanh, các nhà quản lý hay bỏ nhiều

thời gian vào việc xây dựng một bản ngân sách chi tiết, kèm theo5nhiều sơ đồ, bảng biểu và số liệu trong khi lại quên đi việc “nhìn”

ra bên ngồi để phác thảo một định hướng rõ ràng để có thể thốt

khỏi cạnh tranh, tạo đại dương xanh. Các nhà quản lý nên xây

dựng sơ đồ tổng thể với các yếu tố sau:

Mô tả rõ ràng các yếu tố hiện tại và những yếu tố tiềm năng

trong tương lai có ảnh hưởng trong việc cạnh tranh giữa cácđối thủ trong ngành;

Chỉ ra chiến lược của các đối thủ hiện tại và đối thủ tiềm

năng, xác định xem họ có chiến lược đầu tư vào những yếu tốcạnh tranh nào;

Thể hiện đường giá trị của công ty, tình trạng đầu tư vàonhững yếu tố cạnh tranh trong hiện tại và tương lai.

Những nhà điều hành hàng đầu cần sử dụng giá trị và đổi

mới làm những thước đo quan trọng để quản lý danh mụcđầu tư.

Không có sự đổi mới, các cơng ty mắc kẹt trong cái bẫy của

sự cải tiến để cạnh tranh.1.3.3Nguyên lý 3 - Vươn ra ngồi nhu cầu tồn tạiThơng thường, để tăng thị phần, các cơng ty tìm cách duy trì

và mở rộng thêm khách hàng hiện tại. Điều này dẫn đến những

phân khúc thị trường hẹp hơn và điều chỉnh sản phẩm dịch vụ

nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu của khách.

Để tối đa hóa quy mơ của đại dương xanh, các doanh nghiệp

cần làm một quy trình đảo ngược. Thay vì tập trung vào khách

hàng, họ cần quan tâm đến những người chưa mua hàng.

Có 3 nhóm khách hàng bên ngồi nhóm khách hàng hiện tại.

Lớp thứ nhất là nhóm khách hàng gần nhất với thị trường ngành

của doanh nghiệp, họ chờ sản phẩm dịch vụ tốt hơn để từ bỏ thị

trường hiện tại của họ. Lớp thứ hai là nhóm khách hàng từ chối

sản phẩm dịch vụ trong ngành của doanh nghiệp. Lớp thứ ba là6nhóm khách hàng “chưa được khai thác”, họ ở xa thị trường ngành

của doanh nghiệp nhất.

1.3.4Nguyên lý 4 - Thực hiện chiến lược đúng theotrình tự.

Trình tự của chiến lược đại dương xanh là lần lượt trả lời

những câu hỏi sau:

Tại sao khách hàng lại mua sản phẩm của doanh nghiệp? Nó

có những lợi ích đặc biệt nào?

Giá bán có được đa số người mua chấp nhận khơng?

Doanh nghiệp có thể đạt được mục tiêu chi phí hợp lý để thuđược lợi nhuận?

Những trở ngại tiềm ẩn? Doanh nghiệp đã xem xét hết những

trở ngại này?1.3.5Nguyên lý 5 - Vượt qua những trở ngại của tổchức.

Để thực hiện một chiến lược đại dương xanh, các nhà quản lý

phải đương đầu với 4 khó khăn chính:

Làm cho các nhân viên nhận thức được sự cần thiết phải thay

đổi;

Nguồn lực bị giới hạn;

Thuyết phục các nhân viên chủ chốt có động lực để thực hiệnviệc thay đổi này một cách nhanh chóng;

Vấn đề tổ chức và mối quan hệ giữa các nhóm quyền lực

trong cơng ty.

Để vượt qua những khó khăn trên với chi phí thấp, các lãnhđạo cấp cao cần áp dụng tài năng lãnh đạo theo trọng điểm để tạo

ra sự bùng phát trong tổ chức.1.3.6Nguyên lý 6 - Thực thi hóa chiến lược.Người lãnh đạo doanh nghiệp cần phải tạo ra được nền văn

hóa cơng ty, trong đó sự tin tưởng và sự tận tụy sẽ giúp mọi người7cùng nhau thực hiện chiến lược đã thống nhất khơng chỉ bằng lời

nói mà còn bằng tồn bộ tinh thần. Doanh nghiệp phải giảm thiểu

những rủi ro trong điều hành như sự thiếu tin tưởng, sự bất hợp

tác, và thậm chí ngăn chặn sự phá hoại từ bên trong. Quy trình

thực thi hợp lý sẽ là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công

hay thất bại của một chiến lược đại dương xanh. Quy trình hợp lý

gồm 3 yếu tố: sự liên quan (engagement) - làm cho mọi người

cùng tham gia vào việc ra những quyết định mang tính chiến lược;

sự giải thích (explanation) - giải thích tại sao quyết định cuối cùng

được đưa ra; kỳ vọng (expectation) - xác định rõ kỳ vọng của lãnh

đạo đối với từng nhân viên.

1.4 Xây dựng đại dương xanh khác

Chiến lược đại dương xanh - sau khi đã được thực hiện - sẽ

tạo ra những rào cản đối với các doanh nghiệp khác. Tuy vậy, cuối

cùng thì nó cũng bị các cơng ty khác bắt chước.

Khi đối thủ cạnh tranh càng nhiều, đường giá trị của đối thủ

hội tụ gần giống như đường giá trị của doanh nghiệp, thì lúc đó đại

dương xanh đã trở thành đại dương đỏ. Việc giám sát được đường

giá trị của công ty trên bản đồ chiến lược giúp nhà quản trị biết

được thời điểm phải bắt đầu phải xây dựng một chiến lược đại

dương xanh khác cho mình. Việc giám sát đường giá trị này cũng

giúp công ty bạn tránh được việc tìm kiếm một "Đại dương xanh"

mới trong khi nó vẫn còn những nhánh lợi nhuận lớn đổ vào đại

dương hiện tại. Khi đường giá trị vẫn còn phân kỳ, bạn cần chống

lại cám dỗ của việc đổi mới giá trị một lần nữa. Thay vì thế, nên

tập trung khai thác, mở rộng, đào sâu những hướng kinh doanh

hiện tại bằng cách cải tiến các hoạt động vận hành và sự mở rộng

về địa lý để đạt được lợi thế kinh tế theo quy mô và chiếm được thị

phần nhiều hơn nữa.

Công ty nên khai thác sâu càng tốt trong Đại dương xanh

hiện tại, biến mình thành mục tiêu liên tục di chuyển, bứt phá hẳn8khỏi những kẻ bắt chước đầu tiên và khiến họ nản lòng trong suốt

quá trình theo đuổi cơng ty. Mục đích chính của cơng ty là phải

thống trị Đại dương xanh đó trước các đối thủ cạnh tranh đầu tiên

càng lâu càng tốt.PHẦN 2. CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH CỦA

AIRBNB

2.1 Tổng quan về Airbnb

2.1.1Lịch sử hình thành và quá trình phát triển củaAirbnb

Tháng 10/2007, sau khi chuyển đến San Francisco, Brian

Chesky và Joe Gebbia đã không thể trả tiền căn hộ của họ. Joe

Gebbia gửi cho người bạn cùng phòng Brian Chesky của mình một

ý tưởng: Sẽ ra sao nếu họ chia sẻ căn phòng của mình với các nhà

thiết kế trẻ khác, cùng một tấm đệm ngủ và 1 bữa ăn nhẹ buổi

sáng? Đây sẽ là một cách để “đem lại chút thu nhập”Chesky và

Gebbia quyết định chia sẻ bớt tiền thuê nhà bằng cách cho những

người lạ ở chung phòng. Họ dọn dẹp gác xép của mình sao cho có

thể kê vừa 3 tấm đệm hơi, cùng sáng kiến phục vụ thêm bữa ăn

sáng.

Nắm bắt nhu cầu: tại thời điểm lúc bấy giờ, hai chàng trai

biết sắp tới sẽ có Hội nghị Kiểu dáng công nghiệp được tổ chức bởi

nhà thiết kế công nghiệp Society of America dành cho các nhà

thiết kế tại San Francisco. Việc này khiến cho các khách sạn trong

khu vực sớm kín phòng.

Cung ứng dịch vụ lần đầu: xuất phát từ nhu cầu tiềm năng,

hai chàng trai đã tạo nên một website đơn giản có tên

airbedandbreakfast.com. Ngài ra, bộ đôi từng học tại trường Thiết

kế Rhode Island, do đó họ còn làm hướng dẫn viên du lịch thời vụ

cho các nhà thiết kế sắp tới để tăng thêm thu nhập.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Sáu nguyên lý cơ bản của Chiến lược đại dương xanh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×